Makine sektörünün 2023 yılında 100 milyar dolar hedefiyle yola çıkarılan TURQUM projesi hız kesmeden devam ediyor.

Makine sektörünün 2023 yılında 100 milyar dolar hedefiyle yola çıkarılan TURQUM projesi hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün kapsama alanının arttığı TURQUM kalite belgesi, artık hidrolik ve pnömatik sektöründe hizmet verenleri de kapsıyor.

Gelişmiş ülkelerde olduğugibi Türk makine sektörünü,Türkiye’de de lider sektör haline getirmekamacıyla Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin çalışmaları devam ediyor. Makine sanayinin alt sektörü olan hidrolik pompa ve motor, hidrolik-pnömatik silindirler grubu da artık TURQUM markası sahibi olabilecek. TURQUM markası, kalitesi ile olumlu yönde farklılık yaratarak yurt içi ve yurtdışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınan, tercih edilen,kalitesi ve adresi belli, güvenilir ürün imajıyla ortak bir marka niteliği taşıyor.

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, 2023’te 500 milyar dolar olarak hedeflenen toplam ihracattan yüzde 20 pay almak ve 100 milyardolar makine ihracatı hedefine ulaşabilmek için makine ve aksamları sektöründe gerek dış, gerek iç piyasalarda güven ve kalite algısının yükselmesini hedefliyor. Bu kapsamda‘İthal makine daha kalitelidir’algısının ortadan kaldıracak TURQUM-Turkish Quality of Machinery projesi tüm hızı ile devam ediyor.Dünya ticaretinde artan rekabet koşulları, özellikle Türk makine sektörü için ileri teknoloji kullanımı ve kaliteli üretimin yanı sıra uluslararası pazarlarda markalaşma stratejisini vazgeçilmez kılıyor.

Bunoktadan hareketle OAİB, sadecemakine sektörüne özel bir markayaratma fikrinden yola çıkarakTURQUM markasını tescil ettirdi.TURQUM, yalnızca bir kalite markası değil, uluslararası standartlar rehberliğinde oluşturulan bir belgelendirme süreci olup, üretimden itibaren satış sonrası hizmetleri de kapsayan, geniş bir yelpazede alıcıya ürün güvencesi taahhüt ediyor.2012 itibariyle 24 firma TURQUM kalite markası almaya hak kazandı.TURQUM markasının yaygınlaştırılması,tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla marka sahibi firmalar MakineTanıtım Grubu (MTG) tarafından yıllık 20 bin doları aşmamak üzere destekleniyor.TURQUM belgelendirme kapsamının genişletilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, Akışkan Gücü Derneği (AKDER) tarafından hazırlanan“Hidrolik Pompa ve Motorlar ile Hidrolik ve Pnömatik Silindirler”sektörlerinde belgelendirme faaliyetleri çalışması dahilinde Ürün Uygunluk Şartnameleri tüm üyelere gönderiliyor. TURQUM markasıylailgili olan belgelendirme faaliyetleri,başvurular ve daha detaylı bilgi için www.turqum.com uzantılı internet sayfasından veya Genel Sekreterlik Makine, İklimlendirme ve SavunmaSanayi Şube Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.