Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır.Bu da yeni fabrikasyon süreçleri, otomasyon olanaklarının daha geniş uygulanışı, otomatik işlem görücülerinin ve sanayi robotlarının,çeşitli tipte yükleme gereçlerinin,transfer tezgahları ve otomatik kontrol sistemlerinin kullanımı demektir.Tüm bunlar için sürekli yeni uzmanlar istemi doğuyor.

Sanayi üretiminin bugünkü durumu düzenli artan çıktı,üretimin uzmanlaşarak bütünleşmesi,imalat süreçleriyle fabrika ürünlerinin standartlaşması ve ürün parametrelerinde aynılık istemi ile belirlenir. Bu son gereklilik; ancak imalat koşulları pratik olarak değişmediği sürece karşılanıyor.

Fabrikasyonda, parçaların toplanmasında ve özellikle metal kesme tekniklerinde yeni yöntemlerin kullanımı yalnızca mekanizasyonda değil; imalatın, takım düzmenin ve kontrol süreçlerinin otomasyonunda ana ön koşul oluyor.Endüstriyel otomasyonda mekanik,hidrolik ve elektronik birleşiyor. Otomasyon araçları olarak kuvvet, basınç,hız iletme sistemleri (transducers),röleler, amplifikatörler, sinyal çevirgeçleri,elektriksel hidrolik ve pnömatik harekete geçiriciler kullanılıyor.

Otomatik kontrolde, kam kontrolleri,mekanik durdurma kontrolleri, şablon kontroller ve nümerik kontroller sözkonusu. Malzeme taşıyıcılığında basit oluklar bile otomasyonun bir parçası olarak kabul edilmekte; ayrıca ayırıcılar,besleyiciler, iticiler, yönlendiriciler ve robotlara kadar bunlar çeşitleniyor.Ölçüm işlemlerinde ve tezgahlarına yarında otomasyondan yararlanılmakta;otomatik torna, freze, matkap ve taşlama otomasyonun bir kısmını oluşturuyor. Hatta montajlara da otomasyon girdi.

Endüstriyel otomasyon kavramı Türkiye’de çok yeni bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 10–15 yıllık mazisi var. Otomasyonun pek çok çeşidi bulunuyor. Bilimsel deney ve süreçlerde otomasyon, laboratuvar otomasyonu, belli bir amaca göre çalışan bir sistemin otomasyonu, akıllı ev, bina, ofis otomasyonları, savunma sektöründe kullanılan otomasyon sistemleri ve üretim otomasyonu akla gelen ilk otomasyon çeşitleridir. Otomasyon, “Automatic Organization”kelimelerinden türetilerek “automation”kelimesi meydana gelmiştir. Bu nedenle otomatik organizasyon, eldeğmeden sadece makinenin çalışmasını başlatarak sonuna kadar gidenbir proses, otomasyon işleminden geçmektedir. Endüstriyel otomasyon,otomasyonun endüstriye uyarlanması işlemidir. Bu ister endüstriye, isterbinalara, isterse de başka bir alana uygulanabilir.

Dünyada 1700’lü yıllarda ortaya çıkan otomasyon kavramı,ülkemizde son 15 yıldır gelişti.

DÜNYADA OTOMASYON SİSTEMİ YAZILIMIN GELİŞMESİNE PARALELİLERLEDİ

Dünyada bu alandaki çalışmalar 1930’lu yıllarda başladı. Özellikle transistörün bulunuşu önemlidir.Sonrasında Einstein’ın ekibinin de içinde bulunduğu çeşitli zamanlarda ve farklı üniversitelerde geliştirilen yazılım kavramının, yani basic’in,Fortran, cobol un gibi paketlerin ve mikro elektronikte CPU’nun bulunması ve nihayet buna paralel Windows ve dos operating sisteminin birlikte çalışılmasının sağlanması bilgisayarın küçülerek 1983’lerden sonra ‘personal computer’a geçmesi sonucu bugün ulaşılan inanılmaz bir evreye gelindi.

ABD’de Philadelphia’da 1945’lerde ilk yapılan ve sadece dört işlem başarabilen ENIAK adlı bilgisayarın ortalama 5 bin tüpten oluştuğu ve yaklaşık 450–500 metrekarelik bir alana yayıldığı düşünüldüğünde 50 yılda gelinen noktanın ve bundan sonrasının nerelere gideceği hayal bile edilemez hale geldi. Bu sistem içerisinde üretim otomasyonunun çok uzun bir tarihi yoktur.

İlk otomasyonun T model Fordarabalarının yapılmasıyla başlandığıkabul ediliyor. Aslında bunun önceside var. Otomasyonun ülkemizde aşağı yukarı 35 yıllık bir mazisi bulunuyor.1970’lerde programlanabilir logic kontrol denilen PLC’lerin üretim sahasına girmesiyle otomasyon ivme kazandı. Şimdi artık PLC yerine başka cihazlar kullanılıyor. Ölçme kavramı çok gelişti.Her üründe ölçme, her ürünün test edilmesi gibi farklı yöntemlerde kullanılan cihazlar farklılaştı. O oranda da artık üretim ve ürün mükemmelleşti.

OTOMASYON TEKNOLOJİYLE BÜYÜYOR

Bilim insanları sürekli çalışarak 1700’lü yıllarda civadan sıcaklık sensörü olarak yararlanmış ve geri besleme ile kuluçka makinesi icat ederek bilim ve teknoloji dünyasına sunmuşlardır.Günümüze geldiğimiz zaman 1949 yılında bulunan transistörlerle elektronik döneme girdik.

1949 yılından 1960 yılına kadar transistör dönemi olarak nitelendirebiliriz. 1960’tan sonra ilk entegre devreler ile elektronik sistemler daha tümleşik olarak yapıldı.1974 yılında ilk mikro işlemci bulunarak elektronikteki adımlar daha hızlı atılmaya başlandı.

1980’le 1990 arası hızlanma, 1990’la 2000 arası daha fazla hızlanma, 2000’le 2011 arası ise çok daha büyük bir hızlanma yaşandı. Bu hızlanmalar hem fonksiyonelli, hem hızlılık ve hem de daha küçük hacimde sistemlerin gerçekleşmesi şeklinde idi.

Bundan sonra daha da hızlanarak devem edecektir.

OTOMASYON DEVİ: AMERİKA

Türk otomasyon firmaları endüstriyel otomasyon konusunda lider ülkenin Amerika olduğu kanısında.Amerika’dan sonra ise sıralamada Almanya ve Japonya bulunuyor. Sonrasında İngiltere, Fransa, İsveç var. Çin,Tayvan ve Kore hızla ilerleyen ülkeler klasmanında değerlendiriliyor. Ancak yazılımda çok gelişmiş olmasına rağmen Hindistan otomasyonda gelişmiş değil.