Ülkemizin Almanya’ya gerçekleştirdiği makine ihracatı 2002-2011 yılları arasında dört kat arttı. 2011 yılında ise makine ihracatımızın yüzde 53 oranında arttığı ülkenin makine ithalatında; Türkiye 20.tedarikçi ülke konumunda yer alıyor. Türkiye’nin makine ihracatında 2011 yılında 2 milyar dolar ve yüzde 17 oranında pay ile ilk sırada yer alan Almanya; Türkiye’den makine sektöründe en fazla motorların aksam ve parçalarını ithal ediyor.

Almanya’ya 2011 yılında makine ihracatımız yüzde 53 artarken, ithalatımız ise yüzde 40 yükseldi. Söz konusu ülkeye aynı yıl makine ihracatımızda ilk 20 ürün grubunun tamamında artış kaydedildi.

 

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Almanya 82 milyon nüfusave 357 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip. Ülkede ekonominin temelini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturur. En önemli imalat sektörleri ise sanayi makineleri,otomotiv, kimya ve telekomünikasyondur.

Diğer sanayileşmiş ülkelerdeolduğu gibi Almanya’da da hizmet sektörünün önemi son yıllarda artarak 2011 yılında ekonominin yüzde 71’lik bölümünü oluşturdu. Ekonomide sanayinin payı yüzde 28 olup, tarımın payı sadece yüzde 1’dir.

Ancak ekonomiden yüzde 1’lik pay almasına rağmen tarım,ormancılık ve balıkçılık Almanya’nın sosyal yapılanması bakımından önemini korur. Ülke gıda konusunda yüzde 80 oranında kendine yeterlidir.

2011 yılında ekonomide kaydedilen yüzde 3 büyüme oranıyla hem AB ülkelerinin,hem de ABD’nin iki katı hızla büyüyen Almanya’nın aynı yıl cari fiyatlarla GSYİH’sı yaklaşık 3 trilyon Euro (yaklaşık 4 trilyon dolar) seviyesinde kaydedildi. Kişi başına düşen GSYİH iseyaklaşık 44 bin dolardır.

Ülkenin imalat sanayinde uluslararasıpek çok firması olmakla beraber ortaölçekli firmalar hem imalat sanayinin,hem de Almanya ekonomisinin belkemiği olarak görülüyor. Genel olarak 500’den az sayıda çalışanı olan ve aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren bu firmalar batı eyaletlerinde daha yaygın. Almanya’nın ekonomik açıdanen gelişmiş altı eyaleti; Baden-Württemberg,Bavyera, Aşağı Saksonya,Kuzey Ren-Vestfalya, Hamburg veHessen’dir.

ALMANYA’NIN DIŞ TİCARET FAZLASI 2011 YILINDA YÜZDE 6 ARTTI

2011 yılında yüzde 13 artışla 1.5 trilyondolar ihracatı yakalayan Almanya’nıni thalatı ise aynı dönemde yüzde 15 artışla1.2 trilyon doları aştı. Almanya’nın ihracatında başlıca ülkeler; Fransa,ABD, Hollanda, Çin, İngiltere, İtalya olarak sıralanırken ithalatında Hollanda,Fransa, Çin, Belçika, İtalya önde gelen tedarikçiler olarak görülüyor.Türkiye Almanya’nın ihracatında 15.,ithalatında ise 20. konumda yer alıyor.2011 yılında ülkenin en fazla ihracat yaptığı ürün grubu 259 milyar dolar ve yüzde 18 pay ile 84. fasılda yeralan makine ve aksamlarıdır. Diğer önemli ihracat kalemleri ise karataşıtları, elektrikli makineler, plastikve mamulleri ile ilaçlardır.

Aynı yıl ülkenin toplam ithalatından en fazlapayı yüzde 13 ile 27. fasılda bulunan petrol, doğal gaz ve türevleri alırken 84. fasıldaki makine ve aksamları yüzde 12 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Diğer önemli ithal kalemleri ise elektrikli makineler, kara taşıtları ve eczacılık ürünleridir.

TÜRKİYE-ALMANYA GENEL DIŞ TİCARETİ

Türkiye dış ticaretinin yüzde 10’unu Almanya ile gerçekleştiriyor. 2011 yılında Almanya; Türkiye’nin ihracatından yüzde 10,4 oranında payalarak birinci sırada, Türkiye’nin ithalatından da yüzde 9,5 pay alarakikinci sırada yer alıyor. Son on yılda Almanya’ya ihracatımız 2009 yılı hariç, Almanya’dan ithalatımız da 2008 yılı hariç sürekli arttı. Türkiye ile Almanya arasında 2002 yılında 13 milyar dolar olan toplam dış ticaret hacmi on yılda üç katına çıkarak 2011yılında 37 milyar dolara ulaştı. 2011yılında 14 milyar dolar ihracatımıza karşılık, söz konusu ülkeden 23milyar dolar ithalatımız bulunuyor.Almanya ile dış ticaretimiz ülkemiz aleyhine açık vermekte olup, bu açık 2011 yılında 9 milyar dolar oldu.

Ürün gruplarına göre Almanya’ya ihracatımıza bakıldığında; fasıl bazında 2002 yılındaki ilk beş ürün grubunun 2011 yılında da aynı olduğu; ancak sıralamada değişiklikler meydana geldiği gözleniyor. 2002 yılında Almanya’ya ihracatımızın yüzde 41’ini giyim eşyası(61. ve 62. fasıllar) oluştururken 2011yılında bu ürün grubunun payı yüzde 23’e geriledi. Makine ve aksamları ihracatımız açısından bakıldığında ise Almanya’ya ihracatımızın 2002 yılında yüzde 8’ini oluşturan sektör beşinci sıradan, geçen on yılda ikinci sıraya yükseldi ve payını da iki katına çıkardı.

Almanya, makine ve aksamları sektörü açısından ihracatımızın gelişme kaydettiği potansiyel bir pazar niteliği taşıyor. Son on yılda Almanya ile dış ticaretimizde tüm ürünlerin toplamı açısından bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı geriledi. Makine sektöründe ise bu oran 2002 yılında yüzde 24 iken 2011 yılında yüzde 39’a çıktı. Bu da Almanya ile makine dış ticaretimizde ihracatın ithalattan daha hızlı arttığının bir göstergesidir. Ancak bu oran halen sektör açısından istenilen düzeyde değildir.Ülkemizin Almanya’dan son on yıldayaptığı ithalat ürün gruplarına göre incelendiğinde; ithalatın dörtte birini motorlu kara taşıtlarının oluşturduğugörülüyor.

Almanya’dan ithalatımızın yüzde 22’sinin ise makine ve aksamları ithalatına ait olduğu dikkat çekiyor.Makine ve aksamları Almanya ile dış ticaretimizde hem ihracat, hem de ithalat bakımından ikinci sıradaki ürün grubudur. Bununla birlikte 2011 yılındasektörün Almanya’nın ihracatımızdanaldığı pay yüzde 14 iken Almanya’nın ithalatımızdan aldığı pay yüzde 22 oldu.2002-2011 döneminde Türkiye’nin Almanya’dan ithalatına üçer yıllık periyotlarda bakıldığında; en büyük artış oranlarının 2002-2005 döneminde kaydedildiği sonraki yıllarda artış oranlarında gerileme meydana geldiği dikkat çekiyor.