Yeni teşvik sistemi 2023 hedeflerineulaşılması, yerli katma değer ve teknoloji üretilmesi adına önemli fırsatlar sunuyor.Şimdi sıra hem sektör temsilcilerinin, hemde devlet yöneticilerinin bu yeni sisteme hakkını vermesinde.

Bugüne kadar uygulanan yöntemler, ülkemizin dış ticaret açığını kapatmaya yetmedi. Yeni teşvik sisteminin yapısı bu açığın kapanması için fırsatlar sunuyor. Elbette ki, uygulamaların yaygınlaşması ile daha gerçekçi gözlemler yapma şansına ulaşacağız. Eksikleri varsa görülecek, eklemeler ve çıkarmalar yapılacaktır.

Ancak 2023hedeflerine ulaşılması, yerli katma değer ve teknoloji üretilmesi noktasında önemli bir adım atıldığı kanaatindeyim.Makine ihracatçıları olarak, her fırsatta, teknoloji üretiminin önemine değindik. Türkiye’nin üretim modellerinin değişmesi gerektiğini söyledik. Yeni teşvik sistemi de bu amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş.Bu nedenlerden ötürü yeni teşvik sisteminin teknoloji ve yerli katma değer üreten sektörleri desteklemesini çok önemsiyorum.Ayrıca stratejik yatırımların öncelikli olmasını da çok değerli buluyorum. Yeni sisteminin ithalat bağımlılığımızın yüksek olduğu ürünlere karşı yerli üretimi artırmayı amaçladığı da aşikardır.

Ayrıca bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve sektörler arası işbirliği, kümelenme ve ortaklık kültürünü geliştirmek de sistemin hedefleri arasında.Kağıt üzerinde her şey mükemmel duruyor. Aslında hepimizin talepettiği uygulamalar yeni teşvik sistemi içinde yer alıyor.

Enerjinin ardından en fazla ithalat yapılan ikinci kalem olan makine sektörünün yeni teşvik sistemi ile desteklenerek kendi teknolojisi ile üretimyapan bir yapıya kavuşması hem dış ticaret açığının gerilemesinde,hem de 2023 hedeflerine ulaşılmasında büyük katkılar sunacaktır.Şimdi sıra sadece yöneticilerimizin değil ülkemiz gerçekliklerinde üretim yapan sektör temsilcilerimizin de bu sistemin hakkını vermesinde.