Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde16,5 oranında artış göstererek 8 milyar 136 milyon dolar seviyesine ulaştı.Türkiye’nin makine ihracatında ilk on ülke sıralamasında ise Almanya 1milyar 282 milyon dolar ile birinci sırada yer aldı.

Makine ve aksamları sektöründe 2012 yılının ilk yedi ayıtablosunda en fazla ihracat klima ve soğutma makineleri ürün grubunda gerçekleşti.

Söz konusu makineler ihracatı 2011 yılının Ocak-Temmuz aylarında 1 milyar 348 milyon dolar seviyesindeyken bu rakam 2012 yılının aynı döneminde 1 milyar 968 milyon dolara yükseldi. Böylelikle klima ve soğutma makineleri kaleminde yaşanan ihracat artış oranı yüzde 46 olarak belirlendi.

Listenin ikinci sırasında ise motorlar, aksam ve parçaları yer aldı. Yüzde 2 oranında artışın yaşandığı bu mal grubunda 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 995 milyon 662 bin dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı aralığında, 1milyar 16 milyon dolar rakamına ulaşıldı.Listenin üçüncü sırasında bulunan diğer yıkama ve kurutma makineleri,aksam ve parçaları sektöründe 2011yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 591 milyon 300 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam yüzde 6,5 oranında artışla 2012 yılının aynı döneminde 629 milyon 457 bin dolar seviyesine yükseldi.

İHRACATIMIZIN ANA DAMARI ALMANYA

Makine ve aksamları sektörü ihracatımız 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 16,5 oranında artış gösterdi. 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 6 milyar 986 milyon dolar olan ihracat değeri 2012 yılının aynı ayları arasında 8 milyar136 milyon dolar seviyesine yükseldi.Makine ve aksamları sektöründeihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkesıralamasında yer alan Almanya, bu yılın Ocak-Haziran döneminde en fazlamakine ihraç ettiğimiz ülke oldu. 2011yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 1milyar 79 milyon dolar değerinde ürünihraç edilen bu ülkeye, 2012 yılının aynı döneminde 1 milyar 282 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BöyleceAlmanya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 18,9 oranında artış yaşanırken,Almanya’nın ihracat pastasından aldığıpay ise yüzde 15,8 oldu. Listenin ikincisırasında yer alan İngiltere’ye yönelik ihracatımızda yüzde 26,2 oranında artış yaşanırken bu ülkenin aldığı pay ise7,2 oldu.

2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde 461 milyon 114 bin dolar değerinde ürün gönderilen İngiltere’ye,2012 yılının aynı döneminde gerçekleştirilenihracatın değeri 581 milyon 881 bin dolar oldu. Listenin üçüncüsırasında yer alan ABD’ye 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 277 milyon 682 bin dolar tutarında makine ve aksamları ihracatı gerçekleştirilirken 2012 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 72 oranında artışla 477 milyon 608 bin dolar seviyesine ulaştı.ABD’nin ihracat pastasından aldığı pay da 5,9 oldu.

VANALAR

Yüzde 16,9 oranında artış gösteren vanalar sektörü, 2011 Ocak-Temmuz döneminde 226 milyon 144 bin dolar değerinden 2012 yılının aynı döneminde 264 milyon 424 bin dolar seviyesine yükseldi.

Vanalar mal grubunda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu.2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 35milyon 229 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen söz konusu ülkeye geçenyılın aynı döneminde 33 milyon 221bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Almanya’ya yönelik ihracatımız yüzde 6oranında arttı. Listenin ikinci sırasındayer alan Mısır’a yapılan ihracat yüzde124,3 oranında artarak 2012 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 19 milyon 850 bin dolara ulaştı. 2011 yılının aynı döneminde bu rakam 8 milyon 850 bindolar seviyesindeydi.

Üçüncü sırada yer alan Irak’a gerçekleştirilen vanalar ürün grubu ihracatı 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde 15 milyon 617 bin dolar değerinden yüzde 21 oranında artışla 2012 yılının aynı döneminde 18milyon 902 bin dolar seviyesine yükseldi.

Dördüncü sırada yer alan Rusya’yagerçekleştirilen ihracat 2012 yılında birönce yıla göre yüzde 39,6 oranında arttı.2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde16 milyon 43 bin dolar değerinde ürüngönderilen söz konusu ülkeye, 2011yılının aynı ayları döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 11 milyon491 bin dolardı. Beşinci sırada bulunan İran’a yönelik ihracatımız ise yüzde13,5 oranında arttı. 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 13 milyon 181bin dolar değerinde ürün ihraç edilenİran’a 2012 yılının aynı döneminde 14milyon 960 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.Vanalar sektöründe ihracatın en fazlaartış sergilediği ülke yüzde 305,5 oranıyla Libya oldu. Libya’yı yüzde 124,3oranında artışla Mısır ikinci, yüzde 39,6 oranıyla da Rusya üçüncü sırada takip etti.

TÜRBİN, TURBOJET, HİDROLİK

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatı 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 oranında arttı. 2011 yılının Ocak-Temmuzayları arasında 122 milyon 546 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken,bu rakam 2012 yılının aynı döneminde 158 milyon 961 bin dolara ulaştı.

Türbin, turbojet, hidrolik silindiraksamları ve parçaları ihracatıkaleminde en fazla ürün gönderilenülke 96 milyon 112 bin dolarile ABD oldu. Bu rakam 2011yılının Ocak-Temmuz döneminde 65 milyon 811 bin dolar olarak belirlendi.

ABD’ye yönelik ihracatımızdakiartış yüzde 46 oranınaerişti. Listenin ikinci sırasında yeralan Fransa’ya 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 9 milyon 36bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam yüzde 35,3oranında artışla 2012 yılının aynı döneminde 12 milyon 223 bindolar seviyesine ulaştı.

Üçüncüsırada bulunan Avusturya’ya yapılanihracat yüzde 29,2 oranındaartarken 2012 yılı Ocak-Temmuzdönemi ihracatı 7 milyon 157 bindolara yükseldi. Geçtiğimiz yılınaynı döneminde Avusturya’yayönelik ihracatımız 5 milyon 541bin dolar seviyesindeydi.

Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla İngiltere ve İsveç yeraldı. İngiltere’ye yapılan Türbin,turbojet, hidrolik silindir aksamları ve parçaları ihracatı 2011 yılıOcak-Temmuz döneminde 253bin dolar seviyesindeyken bu rakam rekor bir artışla yüzde 1.589oranında yükselerek 2012 yılının aynı ayları döneminde 4 milyon275 bin dolara çıktı. Beşincisıradaki İsveç’e yapılan ihracat2012 yılı Ocak-Temmuz dönemindeyüzde 1.651,7 oranında büyük bir artışla 3 milyon 618 bin dolar değerine ulaştı.

2011 yılının aynıdöneminde İsveç’ e gerçekleştirilenihracatın toplam değeri 253bin dolardı.Sektörde en fazla ihracat artışı2012 yılı Ocak-Temmuz dönemindeyüzde 1.651,7 oranıyla İsveç’teyaşandı. Yüzde 1.589 oranıyla İngiltereikinci, yüzde 453,5 oranıylada Güney Afrika Cumhuriyeti üçüncü oldu.

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ

Yük kaldırma, taşıma ve istiflemeye mahsus makine aksam ve parçaları ihracatımız 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 110 milyon 597 bin dolar rakamından 2012 yılı aynı döneminde154 milyon 464 bin dolar seviyesine yükseldi. Yük kaldırma, taşıma ve istiflemeye mahsus makine aksam ve parçaları ürün grubunda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Rusya oldu.

2011 yılının aynı dönemine oranla yüzde 37,4 oranında artışın yaşandığı Rusya’ya 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 12 milyon 101 bin dolarlık ürün ihraç edilirken bu rakam 2012 yılının aynı döneminde 16 milyon 622 bindolar olarak belirlendi.

Listenin ikinci sırasında bulunan Azerbaycan’a 2011yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 5milyon 616 bin dolar değerinde ihracat yapılırken bu rakam 2012 yılının aynı ayları döneminde 12 milyon 132 bin dolar seviyesine yükseldi. Azerbaycan’a yönelik ihracat artış oranı yüzde 116olarak saptandı. Üçüncü sıradaki Irak’a gerçekleştirilen ihracatın değeri 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 11milyon 772 bin dolar olurken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 8milyon 621 bin dolardı. Irak’a yönelik yük kaldırma, taşıma ve istiflemeye mahsus makine aksam ve parçaları ihracatı artışı yüzde 36,5 oranında kaydedildi.

Listenin dördüncü sırasında yer alan Cezayir’e yönelik ihracatımız 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 8 milyon 311 bin dolar değerinden yüzde 38,9 oranında artışla, 2012 yılınınaynı dönemi itibariyle 11 milyon 545 bindolara yükseldi. Yüzde 509,5 oranında artışla listenin beşinci sırasında bulunan Fas’a yönelik yük kaldırma, taşıma ve istiflemeye mahsus makine aksam ve parçaları ihracatımız 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 486 bin dolardan, 2012 yılı aynı döneminde 9milyon 57 bin dolara yükseldi.

Türkiye geneli yük kaldırma, taşımave istiflemeye mahsus makine aksamve parçaları ihracatı tablosunda enfazla artış yüzde 509,5 oranıyla Fas’tayaşandı. Tabloda yüzde 116 oranıylaAzerbaycan ikinci sırada bulunurken,söz konusu ülkeyi yüzde 69,3 oranıylaKazakistan takip etti.

KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

Kauçuk, plastik, lastik işleme ve imalatına ait makineler sektöründe Ocak-Temmuz dönemi 2011-2012 yılları kıyaslandığında
yüzde 11,4 oranında artış yaşandığı görülüyor.

2011 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 57 milyon 451 bin dolar değerinde olan kauçuk, plastik, lastik işleme ve imalatına ait makineler sektörü ihracatı 2012 yılının aynı döneminde 63 milyon 983 bin dolar rakamına ulaştı.

Makine sektörünün önemli alt ürün gruplarından biri olan kauçuk, plastik,lastik işleme ve imalatına ait makineler ürün grubunda 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 7 milyon 545 bin dolarla Rusya oldu.

Rusya’nın ardından İran 5milyon 816 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke oldu. Üçüncüsırada yer alan Azerbaycan’a 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 545 bin dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı dönemindebu rakam yüzde 217,8 oranında artarak 4 milyon 912 bin dolara yükseldi. Listenin dördüncü sırasında ise yüzde 25oranında artışla Bulgaristan yer aldı.

2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde3 milyon 425 dolar değerindeihracat gerçekleştirilen bu ülkeye,2012 yılının aynı döneminde yapılanihracatın toplam değeri 4 milyon 283bin dolar oldu. Beşinci sırada bulu -nan Kazakistan’a 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 2 milyon 704bin dolar değerinde makine ihracatı gerçekleştirildi. 2012 yılının aynı döneminde Kazakistan’a yapılan ihracat yüzde 6,1 oranında artış kaydederek 2 milyon 869 bin dolar seviyesine erişti.Kauçuk, plastik, lastik işleme ve imalatına ait makineler sektöründe en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke iseyüzde 217,8 oranıyla Azerbaycan oldu.İkinci sırada yüzde 114,1 oranıyla Irak yer alırken bu ülkeyi yüzde 72,2 oranındaki ihracat artışıyla Güney Afrika Cumhuriyeti üçüncü olarak izledi.

POMPA VE KOMPRESÖRLER

Pompa ve kompresörler ihracatımızda 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 7,2 oranında artış yaşandı. 2011yılının Ocak-Temmuz döneminde 414 milyon 249 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2012 yılının aynı dönemindeise bu rakam 444 milyon 59 bindolara yükseldi.2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde pompa ve kompresörler kaleminde enfazla ürün ihraç edilen ülke 103 milyon302 bin dolarla Almanya oldu.

Listenin ikinci sırasında ise yüzde 41,5 oranındaartışla ABD yer aldı. 2011 yılınınOcak-Temmuz döneminde 21 milyon 3bin dolar değerinde ürün ihraç edilen söz ülkeye 2012 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 29 milyon 720 bin dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan Irak’a 2011 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 19 milyon 273 bin dolarlık makine ihracatı yapılırken bu rakam 2012 yılının aynı döneminde yüzde 45,7 oranında artışla 28 milyon 79 bin dolar seviyesine ulaştı.

Pompave kompresörler ihracat artışınınen fazla yaşandığı ülkeler listesinindördüncü sırasında yer alan Rusya’yaise 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde20 milyon 93 bin dolarlık ürün ihraç edilirken bu rakam 2011 yılının aynı döneminde 18 milyon 701 bin dolar seviyesindeydi. Rusya’ya yönelik ihracat artış oranı yüzde 7,4 olarak kaydedildi.Beşinci sıradaki İtalya’ya 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen pompa ve kompresörler ihracatımız 17 milyon 564 bin dolar oldu.

Türkiye geneli pompa ve kompresörler ihracatı tablosunda en fazla artışın yüzde 157,6 oranıyla Ege Serbest Bölgesi’nde gerçekleştiği görülüyor. Ege Serbest Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yüzde 45,7 oranıyla Irak yer alıyor. Bu ülkeyi ise yüzde 41,5 oranında ihracat artışının görüldüğü ABD üçüncü sırada takip etti.

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 335milyon 196 bin dolar değerinde ürün ihraç edildi. Yüzde 59,8 oranında artışınyaşandığı söz konusu sektörün 2011yılı aynı döneminde ihraç ettiği makineaksam ve parçalarının toplam değeri209 milyon 801 bin dolardı.

Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler aksam ve parçaları ürüngrubunda en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu.

Yüzde 379,8 oranında artışın yaşandığı ABD’ye 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 14 milyon 892 bin dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam 2012 yılının aynı ayları arasında 71 milyon 451 bin dolara yükseldi.Listenin ikinci sırasında bulunan Irak’a yapılan ihracat ise yüzde 90,4 oranında artışla 2012 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 32 milyon 638 bin dolara yükseldi.2011 yılının aynı döneminde burakam 17 milyon 140 bin dolar olarak kaydedildi.

Tarım ve ormancılıkta kullanılanmakineler aksam ve parçalarısektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilenülkeler arasında üçüncü sıradaise İtalya yer aldı. Yüzde 8,3 oranındaartışın yaşandığı İtalya’ya 2012 yılınınOcak-Temmuz döneminde 18 milyon86 bin dolar değerinde ürün ihraç edildi.2011 yılının aynı döneminde İtalya’ya yapılan ihracat 16 milyon 701 bin dolar seviyesindeydi. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise Azerbaycan ve Polonya bulunuyor. Azerbaycan’a yönelik ihracat yüzde 64,3 oranında artışla2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 14milyon 185 bin dolar oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı arasında Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın değeri 8 milyon 633 bin dolardı. Yüzde 153,7 oranında artışla beşinci sırada yer alan Polonya’ya 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde yapılan ihracatın toplam değeri 13 milyon 636 bin dolar olurken bu rakam 2011yılının aynı döneminde 5 milyon374 bin dolardı.

Türkiye geneli tarım ve ormancılıktakullanılan makineler aksam veparçaları tablosunda en fazla artışyüzde 411,5 oranıyla Almanya’dayaşandı. Tabloda yüzde 379,8 oranıyla ABD ikinci sırada bulunurken, Cezayir yüzde 283,4 oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER

2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde 602 milyon 654 bin dolar değerinde ürün ihraç edilen inşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları kaleminde 2012 yılı aynı döneminde bu rakam 641 milyon 148 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu ürün
grubunda yaşanan artış yüzde 6,4 oldu. Almanya inşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları sektöründe enfazla ihracat gerçekleştirilen ülke oldu.

2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 62 milyon 117 bin dolar değerinde ürün ihraç edilen bu ülkeye 2011 yılının aynı aylarında gerçekleştirilen ihracatın tutarı 61 milyon 577 bin dolardı. Almanya yönelik ihracat oranındaki artış yüzde 0,9 oldu. Listenin ikinci sırasında bulunan Rusya’ya yönelik ihracatımız yüzde 54,3 oranında artış gösterdi.2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 30 milyon 257 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen söz konusu ülkeye 2012 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat 46 milyon 678 bin dolar seviyesine yükseldi.

İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları sektöründen fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında üçüncü sırada ise İngiltere yer aldı. Yüzde 6,7 oranında ihracat artışının yaşandığı İngiltere’ye 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde 40 milyon 530 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. 2011 yılının aynı aylarında bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın tutarı 37 milyon 978 bin dolar seviyesindeydi.

Listenin dördüncü sırasında bulunan Azerbaycan’a yönelik ihracatımız 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 19 milyon 290 bin dolar rakamından 2012yılının aynı ayları döneminde 38 milyon 608 bin dolar tutarında ihracat değerine ulaştı. Azerbaycan’a yönelik ihracatımızdaki artış yüzde 100,1 oranında kayda geçti.

Yüzde 15,9 oranında artışlabeşinci sırada bulunan Ege Serbest Bölgesi’ne yönelik ihracatımız 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 38 milyon 608 bin dolar seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam33 milyon 132 bin dolardı.Türkiye geneli inşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları ihracatı tablosunda en fazla artış yüzde 100,1 oranıyla Azerbaycan’da yaşandı.Yüzde 54,3 oranıyla Rusya ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 39,3oranıyla Irak takip etti.

ISITICILAR VE FIRINLAR

Yüzde 15,2 oranında artış gösteren ısıtıcılar ve fırınlar sektörü 2011 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 150 milyon 7 bin dolar tutarındaki ihracat değerinden, 2012 yılının aynı döneminde172 milyon 736 bin dolar rakamına yükseldi.

Almanya; ısıtıcılar ve fırınlar sektöründe 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde17 milyon 286 bin dolar değerinde ihracatla ilk sırada yer aldı.

Yüzde 10,3oranında artışın yaşandığı Almanya’ya geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15 milyon 667 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Listenin ikincisırasında yer alan Rusya’ya yönelik ihracatımız yüzde 3,1 oranında artarak 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 16 milyon 634 bin dolar seviyesine ulaştı.

2011 yılının aynı döneminde bu rakam16 milyon 128 bin dolar düzeyindeydi.Isıtıcılar ve fırınlar sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında üçüncü sırada ise Cezayir yer aldı.

Yüzde 520,1 oranında artışın yaşandığı Cezayir’e 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde 9 milyon 779 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2011 yılının aynı ayları aralığında Cezayir’e yapılan ihracatın toplam tutarı 1 milyon 577 bin dolar seviyesindeydi. Listenin dördüncü sırasında bulunan Irak’a yönelik ihracatımız 2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde 4 milyon 360 bindolar seviyesinden, 2012 yılının aynı döneminde 9 milyon 329 bin dolar rakamına yükseldi.

Irak’ yönelik ihracatımızdaki artış yüzde 114 oranında kaydageçti. Beşinci sırada yer alan Fransa’ya yönelik ihracatımızın değeri 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde 9 milyon128 bin dolar oldu.Isıtıcılar ve fırınlar sektöründe enfazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 520,1 oranıyla Cezayir oldu.Cezayir’i yüzde 189,1 oranıyla ABDikinci sırada takip ederken, Irak yüzde 114 oranıyla listede üçüncü sırada yer aldı.

HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ

Hadde ve döküm makineleri, kalıplar,aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde 212milyon 314 bin dolar değerinde ürün ihraç edildi.Makine sektörünün önemli alt sektörlerinden biri olan hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla ihracat Rusya’ya yapıldı.

Rusya’ya 2012 yılınınOcak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen ihracatın toplam değeri 29 milyon 825 bin dolar olarak kaydedildi.2011 yılının aynı döneminde bu rakam18 milyon 870 bin dolar seviyesindeydi.Rusya yönelik ihracatın artış oranı ise yüzde 58,1 oldu. Hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları ihracatında en fazla ürün gönderilen ülkeler arasında ikinci sırada İran bulunuyor.

2012 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında İran’a 23 milyon 757 bindolar değerinde makine ihraç edildi.Üçüncü sırada bulunan Cezayir’e2011 yılının Ocak-Temmuz döneminde2 milyon 924 bin dolar değerindeürün ihraç edilirken bu rakam 2012yılının aynı döneminde yüzde 548,9oranında artışla 18 milyon 976 bindolar seviyesine çıktı. Dördüncü sıradaki Almanya’ya yönelik ihracatımız,2012 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında18 milyon 845 bin dolar olarak tespit edildi.

Yüzde 1.289,3 oranında büyük bir ihracat artışının yaşandığı Meksika’ya 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde 7 milyon 939 bindolarlık değerinde ürün gönderildi.2011 yılının aynı döneminde bu rakam 571 bin 440 dolar seviyesindeydi.Hadde ve döküm makineleri, kalıplar,aksam ve parçaları ürün grubunda en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 3.177,5 oranıyla Sırbistan oldu.Sırbistan’dan sonra ikinci sırada yüzde1.289,3 oranıyla Meksika ve üçüncü sırada da yüzde 548,9 oranıyla Cezayir bulunuyor.