Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde14,7 artarak 9,2 milyar dolar düzeyine ulaştı. Türkiye’nin makine ihracatında ilk 10 ülke sıralamasında ise Almanya 1,4 milyar dolar değeriyle ilk sırada bulunuyor.

Makine ve aksamları sektöründe2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde enfazla ihracat klima ve soğutma makineleri ürün grubundagerçekleşti. Söz konusu ürün grubunun2012 yılı Ocak-Ağustos dönemi ihracatı 2,2 milyar dolara yükselirkenbu rakam 2011 yılının aynı döneminde1,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Klima ve soğutma makineleri ürün grubunda gerçekleşen ihracat artışı yüzde 46,2 olarak kayda geçti. Listenin ikinci sırasında yer alan motorlar, aksam ve parçaları kaleminde 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1,1 milyardolarlık ürün ihraç edildi. İnşaat vemadencilikte kullanılan makinelerin aksam ve parçaları ise en fazla ihraç edilen üçüncü kalem olarak listede yer aldı. Yüzde 2,7 artışın yaşandığıbu ürün grubunda, 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde 722,6 milyondolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2011yılının aynı ayları arasında gerçekleştirilenihracatın toplam değeri 703,7milyon dolardı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILIYOR

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde8 milyar dolar olan makine ve aksamları sektörü ihracatımız yüzde14,7 artışla 2012 yılının aynı ayları arasında 9,2 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Makine ve aksamları sektöründe ihracat gerçekleştirilen ilk 10ülke sıralamasında ilk sırada yer alan Almanya’ya 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1,4 milyar dolar değerinde ürün ihraç edildi.

2011 yılının aynı döneminde bu rakam 1,2 milyar dolar seviyesindeydi. Almanya’nın ihracat pastasından aldığı pay 15,7 olurken bu ülkeye yönelik ihracatımızda yüzde 15 artış yaşandı.

Listeninikinci sırasında bulunan İngiltere’ye 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde 547 bin dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam 2012 yılının aynıayları arasında 681 bin dolar rakamına ulaştı. İngiltere’ye yönelik ihracatımızda artış yüzde 24,5 olurken bu ülkenin aldığı pay yüzde 7 olarak saptandı. ABD’nin üçüncü sırada yeraldığı listede, bu ülkeye yönelik makine ve aksamları ihracatı 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde 535 bindolar seviyesine yükseldi. 2011 yılınınaynı döneminde ABD’ye gerçekleştirilen ihracatın değeri 324 bin dolardı.ABD’nin ihracat pastasından aldığı pay yüzde 5,7 olurken ihracat artışı ise yüzde 65 olarak belirlendi.

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Tarım ve ormancılıkta kullanılan makine aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde 374,6 milyon dolar değerinde ürün ihracatı gerçekleşti. Yüzde 53,6 artışın yaşandığı söz konusu sektörün 2011 yılı aynı döneminde ihraç ettiği ürünlerin tutarı243,8 milyon dolardı.2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makine aksam ve parçaları sektörününen fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke yüzde 294,9 artışla ABD oldu.

2012 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki dönemde ABD’ye 78,5 milyon dolarlık ürün gönderilirken 2011 yılının aynıdöneminde bu rakam 19,8 milyondolar seviyesindeydi. Listenin ikinci sırasında bulunan Irak’a 2011 yılınınOcak-Ağustos döneminde 20,9 milyondolar değerinde ürün gönderilirken burakam yüzde 82,1 artışla 2012 yılınınaynı döneminde 38,1 milyon dolar seviyesine çıktı. Üçüncü sırada yer alanİtalya’ya 2012 yılı Ocak-Ağustos aylarıarasında yapılan ihracatın değeri 20,1milyon dolar olarak saptandı. Yüzde11,1 artışın yaşandığı İtalya’ya yönelikihracat, 2011 yılının aynı döneminde18,1 milyon dolar düzeyindeydi.

Listenin dördüncü sırasında yer alan Polonya’ya yönelik ihracat yüzde 133,3artışla 2012 yılının Ocak-Ağustosdöneminde 15,7 milyon dolar rakamınaulaştı. 2011 yılının aynı ayları arasındabu ülkeye yapılan toplam ihracat 6,7milyon dolar seviyesindeydi. Beşinci sıradabulunan Azerbaycan’a yönelik tarımve ormancılıkta kullanılan makine aksam ve parçaları ihracatı 2011 yılı Ocak-Ağustosdöneminde 10 milyon dolardan, 2012yılının aynı döneminde yüzde 54,8 artışla15,5 milyon dolar rakamına erişti.İhracat artışının en fazla yaşandığı ilk üç ülke sıralamasında ise yüzde 410,2ile Almanya birinci sırada yer alırken yüzde 294,9 ile ABD ikinci ve yüzde185,5 ihracat artışıyla da Cezayir üçüncü oldu.

VANALAR

Vanalar sektörü ihracatı 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir öncekiyılın aynı dönemine göre yüzde 13,1artış gösterdi. 2011 yılının Ocak-Ağustosayları aralığında 262,8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken 2012 yılının aynı döneminde sektörünihracatı 297,2 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Vanalar sektöründe 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla ürün ihraçedilen ülke 39,1 milyon dolarla Almanyaoldu. Yüzde 1,6 artışın yaşandığıAlmanya’ya 2011 yılının aynı döneminde38,4 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.İkinci sırada yer alan Mısır’a yönelik ihracatımız yüzde 97 artışla 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde 22,1 milyon dolar oldu.

2011 yılının aynı ayları arasında gerçekleştirilen ihracatın değeri 11,2 milyon dolardı. Listenin üçüncü sırasında bulunan Irak’a 2012yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat yüzde 14 artışla 20,9 milyon dolar olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Irak’a yönelik vanalar ürün grubu ihracatımız 18,3milyon dolar değerindeydi.

Dördüncü sıradaki Rusya’ya 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde 13,4 milyon dolardeğerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam yüzde 34,9 artışla 2012 yılınınaynı döneminde 18,1 milyon dolar seviyesineyükseldi. Beşinci sıradaki İran’ayüzde 11,9 artışla 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde 17,6 milyon dolarihracat değerine sahip ürün gönderildi.2011 yılının aynı ayları arasında İran’a yönelik vanalar ihracat rakamı 15,7milyon dolardı.Sektörde en fazla ihracat artışı yüzde325,2 ile Libya’da yaşandı. Libya’nın ardından yüzde 97 ile Mısır gelirken,yüzde 37,5 ile Azerbaycan üçüncü sıradayer aldı.

ISITICILAR VE FIRINLAR

Isıtıcılar ve fırınlar sektörü ihracatı2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 arttı. 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde 193,9 milyon dolardeğerinde ürün ihraç eden ısıtıcılar ve fırınlar sektörü, 2011 yılının aynı aylarıarasında 177 milyon dolar seviyesindeydi.

Isıtıcılar ve fırınlar ürün grubunda enfazla ihracat yapılan ülke yüzde 6,5artışla Rusya oldu. 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilen söz konusu ülkeye 2012 yılının aynı döneminde gönderilen ürün tutarı 20,1 milyon dolara yükseldi. İkinci sırada bulunan Almanya’ya yönelik ihracat artışı yüzde3,8 olurken 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 19,6 milyon dolar olarak kayda geçti.

2011 yılının aynı döneminde burakam 18,9 milyon dolardı. Listenin üçüncü sırasında bulunan Cezayir’e2011 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında1,7 milyon dolar ihracat değerinesahip ürün gönderilirken bu rakam yüzde 549,3 artışla 2012 yılının aynı döneminde 11,3 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dördüncü sırada yer alan Fransa’ya 2012 yılının Ocak-Ağustosdöneminde gerçekleştirilen ısıtıcılar vefırınlar ürün grubu ihracatı 10,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

Beşinci sıradakiIrak’a yönelik sektör ihracatı yüzde98,7 artışla 2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde 9,7 milyon dolar değerineulaştı. 2011 yılının aynı ayları arasındabu rakam 4,9 milyon dolar seviyesindeydi.Isıtıcılar ve fırınlar sektöründe en fazla ihracat artışı yüzde 549,3 ile Cezayir’de yaşandı. Bu ülkenin ardından yüzde152,3 ile ABD ikinci, yüzde 98,7 ile de Irak üçüncü sırada yer aldı.

TAKIM TEZGAHLARI

2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde424,8 milyon dolar olan takım tezgahlarıihracatı 2012 yılının aynı ayları arasındayüzde 5,7 artış göstererek 448,9 milyon dolar seviyesine yükseldi.Takım tezgahları sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olan Rusya’ya2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 34,6milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam yüzde 21,3 artışla 2012yılının aynı döneminde 42 milyon dolara ulaştı.

İkinci sırada yer alan Almanya’yayönelik takım tezgahları ihracatımızyüzde 0,1 arttı. 2011 yılının Ocak-Ağustosdöneminde 35,9 milyon dolar değerindeürün gönderilen Almanya’ya, 2012yılının aynı döneminde gerçekleştirilenihracat 35,6 milyon dolar oldu. Listenin üçüncü sırasında bulunan İran’a 2012yılının Ocak-Ağustos döneminde 23,6 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi.Dördüncü sırada bulunan Irak’a 2012 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında ihraçedilen takım tezgahlarının değeri 22,2milyon dolar olarak kayda geçti.

Listenin beşinci sırasındaki ABD’ye 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde 16,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam yüzde 28,8 artışla 2012 yılının aynı ayları arasında 21,3 milyon dolar seviyesine yükseldi.Takım tezgahları sektöründe en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde52,7 ile Fransa oldu. İkinci sırada yüzde 28,8 artışla ABD yer alırken Bulgaristan 22,9 artış kaydetti.

TÜRBİN , TURBO JE T ,HİDROLİK SİLİNDİRLER

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatı 2012 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında bir önceki yılınaynı dönemine göre yüzde 30,5 arttı.2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde145,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken 2012 yılının aynı döneminde bu rakam 190,2 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamve parçaları ürün grubunda 2012 yılınınOcak-Ağustos döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 113,3milyon dolarla ABD oldu. Bu rakam2011 yılının aynı ayları arasında 78,1milyon dolar seviyesindeydi. ABD’yeyönelik ihracat artış rakamı yüzde 45,1oldu.

Listenin ikinci sırasında yer alanFransa’ya 2011 yılının Ocak-Ağustos döneminde 10,8 milyon dolar değerindeürün ihraç edilirken bu rakam yüzde32,2 artışla 2012 yılının aynı aylarıdöneminde 14,3 milyon dolar seviyesineyükseldi. Üçüncü sırada bulunanAvusturya’ya yapılan ihracat yüzde 25artarak 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde7,8 milyon dolar oldu. 2011yılının aynı döneminde Avusturya’yayapılan ihracat 6,2 milyon dolardı.

Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise İngiltere ve İran yer aldı. İngiltere’yeyapılan türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatı 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 0,2 milyondolar seviyesindeyken bu rakam yüzde 2.135,4 artışla 2012 yılı aynı aylarıdöneminde 6,3 milyon dolar seviyesinetırmandı. Beşinci sırada bulunan İran’a gerçekleştirilen ihracat ise 2012 yılıOcak-Ağustos döneminde 5,3 milyondolar oldu.Sektörde en fazla ihracat artışı yüzde2.135,4 ile İngiltere’de yaşandı.İngiltere’nin ardından yüzde 748,9 ile Güney Afrika Cumhuriyeti gelirken yüzde71,3 ihracat artışıyla İspanya üçüncüsırada yer aldı.