İstanbul’da Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi’nde (UAGE M) devameden eğitimlerle sektörün eğitim beklentisine en iyi şekilde yanıt vermeyi hedefleyen Akışkan Gücü Derneği (AKDER ) Eğitim Sorumlusu LeventYontar; eğitim içeriklerini, sanayinin beklentilerine çözüm sunan vekatılımcıların en yüksek düzeyde verim almalarına olanak tanıyan birperspektifle hazırlıyoruz dedi.

Hidrolik pnömatik sektörününgünümüzde ulaştığı nokta vesanayinin gelişimine paralelolarak değişen ihtiyaçlar,sektörel eğitim konusunun önemini her geçen gün artırıyor. Bu noktadaAkışkan Gücü Derneği’nin (AKDER)Eğitim Sorumlusu Levent Yontar ilegerçekleştirdiğimiz görüşmemizde,UAGEM’de verilen derslere ilişkinönemli bilgiler aldık.

Yontar, katılımcılarıneğitimlerden maksimumverim alabilmelerini sağlayacak biriçerik oluşturduklarını dile getirirkenAKDER’in vereceği eğitim sertifikaları hakkında da açıklamada bulundu.

UAGEM olarak son dönem vermiş olduğunuz eğitimler ve sonuçlarıhakkında bizleri bilgilendirir misiniz?

Bugün itibariyle hidrolik ve pnömatikalanında Seviye-1 ve Seviye-2 olmaküzere dört farklı eğitimimiz mevcut. Bueğitimlerin tamamını UAGEM AkışkanGücü laboratuvarımızda uygulamalıolarak veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde eğitimlerimizi sanayinin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirmeyi de düşünüyoruz.Oluşacak talep doğrultusunda sızdırmazlık elemanları, filtreler, bağlantı elemanları gibi konularda atölye çalışması şeklinde ileri seviye eğitimleride programımıza eklemek istiyoruz.

Bu eğitimler neden gerekli?

Hidrolik ve pnömatik konuları teknikokullarımızda ve genel olarak eğitimsistemimizde kendilerine yeterikadar yer bulamıyor. Birkaç üniversiteve meslek lisesi dışında hidrolik ve pnömatik dersleri de yok. Bazı üniversitelerinmakine mühendisliği bölümlerinde seçmeli ders olarak okutuluyor;fakat bu hem içerik, hem de ulaştığı kişi bakımından yetersiz kalıyor.Hidrolik ve pnömatik gibi sanayide çokyaygın olarak kullanılan tahrik sistemleriyle ilgili bilgiye bu tesislerde görev alan mühendis ve teknisyenlerin sahipolması gerekir. Bizim eğitimlerimiz bunoktada sanayiye önemli bir hizmet sunuyor.

Eğitimlere katılan personelbu sistemlerin çalışma prensiplerini öğrenip devre şemalarını okuyabiliyor.Böylece olası arızalara daha hızlı ve etkin müdahale edebildiği gibi yanlış kullanımdan doğabilecek problemleride en başından engellemiş oluyor.

Eğitimlere daha çok hangi kesimleriştirak ediyor?

Eğitimlerimize çok çeşitli sektörlerdentalep oluyor. Bugüne kadar eğitimlerimize iş makinesi, denizcilik, demirçelik,döküm, otomotiv yan sanayisektörlerinden 500’ü aşkın kişi katıldı.Ayrıca Makine Mühendisleri Odası İstanbulşubesi ile birlikte yürüttüğümü zproje çerçevesinde birçok oda üyesi eğitimlerimize geldi.

Bunların yanı sırabirçok üniversite öğrencisine de ücretsizhidrolik ve pnömatikle tanıştırmaeğitimleri düzenledik.

AKDER üyeleri bu eğitimlere destek oluyor mu?

AKDER üyelerinin bu işi tanıtma konusunda daha çok şeyler yapmaları gerekiyor. Çok şeyler yapıldı, yapılmayada devam ediyor; ama bu işin birde zaman boyutu var ve onun önüne geçemiyorsunuz.

Belli bir zamanı doldurmanız lazım, insanların AKDER’ineğitim faaliyetlerinin iki yılı aştığını,üçüncü yıla girdiğini, gelişerek devam ettiğini, yeni yeni konular eklendiğinibilmeleri ve takip etmeleri lazım. “Evet,AKDER’de eğitim almak farklı bir şeydir”diye düşünmeleri lazım. Bu elbette zaman alıyor; ama başaracağımıza inanıyorum.

CETOP’un eğitim komitesiyleilişkileriniz nasıl gelişiyor? Oradaeğitim çalışmaları nasıl şekilleniyor?

Derneğimizi temsilen Eğitim KomitesiBaşkanımız A. Tunç Atıl CETOP’unEğitim Komitesi’nde görev alıyor. Bukomitede hidrolik pnömatik eğitimlerininseviyelerinin, sertifikasyon kriterlerininbelirlenmesi ve standartlarınınortaya konulması gibi konular üzerindeçalışmalar yapılıyor. CETOP bölgesindeki şuan ki duruma bakacak olursak,değişik uygulamalar var. Örneğin;Almanya bu işi tamamen firmalarabırakmış. Diyor ki, “Her sektördebenim zaten büyük firmalarım var,eğitim konusunda çaba sarf ediyorlar,dolayısıyla bu işi onlara bırakıyorum,gerisine karışmıyorum.”

İngiltere isetüm bilgiyi, know-how’ı tek merkezdetoplayarak birbirine rakip olan firmalarınkatılımıyla bu işi yürütme vekaynak israfının önüne geçme şeklindebir yönteme sahip. Akder’de bu modeliörnek alıyor.AKDER Başkanı Fikret Dalkıran geçen ayki röportajımızda, ilerleyen dönemde AKDER’den eğitim sertifikası alanların Avrupa’da da iş bulmalarının kolaylaşacağını dile getirmişti.

Bukonu ne aşamada?

CETOP onaylı sertifikalı eğitimlerimizehenüz başlamadık bu şu an mevcut programımızdaki eğitimlerimizden biraz daha farklı olacak, bir süreç içerisinde verilen eğitimlerlegerçekleşecek ve süreç içerisinde çeşitli kontroller ve sınavlar gerçekleştirilecek.Böylece o sertifikayıalan kişi Avrupa’ya gidip ‘Ben geldim’diyebilmesi için gerekli donanımı kazanmış olacak. Bu güne kadarkiçalışmalarımız sonucunda önemli mesafeler kat edildi, eğitimler iyi birşekilde devam ediyor ve üstüne koyacağımız taşların sayısı azaldı.

Kısa ve uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ne gibi projeleriniz var?

Kısa vadede hedefimiz eğitimlerimizi daha çok kişiye ulaştırmak. Uzun vadeli hedefimiz ise AKDER bünyesinde beş ya da altı mühendisin görev yaptığı,tüm eğitim ihtiyaçlarına yanıt verebilen hatta gerektiğinde yurtdışından gelebilecek taleplere eğitim sunabilecek bir yapıyı hayata geçirmektir. Bunda dabaşarılı olacağımıza inanıyoruz.