Makine ve aksamları ihracatı 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 15,5artış göstererek 10,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye’nin makine ihracatında ilk 10 ülke sıralamasında ise Almanya 1,6 milyar dolar ile ilksırada yer aldı.

Makine ve aksamları sektöründe 2012 yılının Ocak-Eylüldöneminde en fazla ihracatklima ve soğutma makineleri ürün grubunda gerçekleşti. Bu ürün grubundaki ihracat rakamları 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde1,6 milyar dolar seviyesinden; 2012yılının aynı ayları döneminde yüzde49,7 artarak 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Listenin ikinci sırasında yer alan motorlar, aksam ve parçaları ürün grubunda, 2012 yılının Ocak-Eylül ayları döneminde 1,2 milyar dolarlıkihracat gerçekleştirildi.

Listenin üçüncü sırasında bulunan diğer yıkama vekurutma makineleri, aksam ve parçalarısektöründe 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 809,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakamyüzde 5,2 artışla 2012 yılının aynı aylarıdöneminde 851,7 milyon dolar rakamınayükseldi.

LİDER ALMANYA’YA MAKİNE SATIYORUZ

Makine ve aksamları sektörü ihracatımız 2012 yılı Ocak-Eylül dönemindegeçtiğimiz yıla göre yüzde 15,5 artışgösterdi. 2011 yılının Ocak-Eylüldöneminde 9 milyar dolar olan ihracatdeğeri, 2012 yılının aynı ayları döneminde10,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Makine ve aksamları sektöründeihracat gerçekleştirilen ilk 10ülke sıralamasında ilk sırada bulunan Almanya’ya, 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde1,4 milyar dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı ayları döneminde bu rakam yüzde 15,3 artışla1,6 milyar dolar oldu.

Listenin ikincisırasında bulunan İngiltere’ye 2012 yılınınOcak-Eylül döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 781 milyon dolarolarak belirlendi. 2011 yılının aynı ayları döneminde bu rakam 619 milyon dolar seviyesindeydi. İngiltere’ye yönelik ihracatımızdaki artış yüzde26,2 oldu. Üçüncü sırada bulunun ABD’ye yönelik makine ve aksamları ihracatımız yüzde 58,4 arttı. 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 367 milyon dolar değerinde ürün gönderilen söz konusu ülkeye, 2012 yılının aynı ayları döneminde 581 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ

Gıda sanayii makineleri, aksam veparçaları ihracatı 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. 2011yılının Ocak-Eylül ayları arasında 343,8milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılının aynıdöneminde 352,3 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Gıda sanayii makineleri, aksam veparçaları ihracatı kaleminde 2012yılının Ocak-Eylül ayı döneminde enfazla ürün gönderilen ülke 34 milyondolarla Almanya oldu. Almanya’dansonra ikinci sırada yer alan İran’a yönelik ihracatımız 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 52,2 artarak28,7 milyon dolara yükseldi.

2011 yılınınaynı ayları döneminde İran’a gerçekleştirdiğimizihracatın değeri 18,8 milyon dolardı. Üçüncü sırada bulunan Cezayir’e 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde12,4 milyon dolar değerinde gıda sanayi makineleri, aksam ve parçaları gönderilirken bu rakam 2012 yılının aynıdöneminde 24 milyon dolar olarak kayda geçti.

Cezayir’e yönelik gıda sanayiimakineleri, aksam ve parçaları ihracatımızdakiartış yüzde 93,7 oldu. Dördüncüsırada yer alan Kazakistan’a gerçekleştirilenihracat 2012 yılının Ocak-Eylüldöneminde bir önceki yılın aynı döneminegöre yüzde 46,5 artış gösterdi.2011 yılının Ocak-Eylül döneminde15,4 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilen söz konusu ülkeye 2012 yılının aynı döneminde 22,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Listenin beşinci sırasındabulunan Rusya Federasyonu’nayönelik ihracatımız ise yüzde 3,7 arttı.2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 20,8milyon dolar değerinde ürün ihraç edilenRusya Federasyonu’na, 2012 yılınınaynı döneminde 21,5 milyon dolarlıkihracat gerçekleştirildi.Gıda sanayii makineleri, aksam ve parçaları sektöründe ihracatın en fazla artış gösterdiği ülke yüzde 528,4 ileLibya oldu. Libya’yı yüzde 136,6 ihracat artışıyla Mısır ikinci, yüzde 99,7 ile de İtalya üçüncü sırada takip etti.

HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ

Hadde ve döküm makineleri, kalıplar,aksam ve parçaları sektöründe 2012yılı Ocak-Eylül döneminde 282,9 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi.

Makine sektörünün önemli alt sektörleri arasında yer alan hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılının Ocak-Eylüldöneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 41,1 milyon dolarla İran oldu.

Listenin ikinci sırasında bulunan Rusya Federasyonu’na 2011 yılınınOcak-Eylül döneminde 24,2 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 54,1 artışla 37,3 milyon dolara yükseldi.

Üçüncü sırada bulunan Cezayir’e2012 yılının Ocak-Eylül döneminde30,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde Cezayir’e gerçekleştirilenihracatın değeri 3,8 milyon dolardı.

Bu ülkeye yönelik ihracat artışı yüzde 676olarak kayda geçti. Listenin dördüncü sırasında bulunan Almanya’ya 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde 23,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Beşincisırada yer alan Meksika’ya yönelikihracatımız yüzde 693,5 artış gösterdi.

2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 1,2milyon dolar değerinde hadde ve dökümmakineleri, kalıplar, aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz bu ülkeye, 2012 yılının aynıdöneminde gerçekleştirdiğimiz ihracat 9,8 milyon dolara seviyesine yükseldi.Hadde ve döküm makineleri, kalıplar,aksam ve parçaları ürün grubunda en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 693,5 ile Meksika oldu.Meksika’dan sonra ikinci sırada yüzde 676 ile Cezayir ve üçüncü sırada dayüzde 54,1 ile Rusya Federasyonu bulunuyor.

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ

Yük kaldırma, taşıma ve istiflemeye mahsus makine aksam ve parçaları ihracatımız 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 142,7 milyon dolar rakamından yüzde 40,4 artışla 2012 yılı aynıdöneminde 200,3 milyon dolar seviyesine yükseldi.Yük kaldırma, taşıma ve istiflemeyemahsus makine aksam ve parçaları ürün grubunda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Rusya Federasyonu oldu.

Rusya Federasyonu’na yönelik 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımızdakiartış yüzde 20,1 olarak kaydedildi.2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 16,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz söz konusu ülkeye, 2012 yılının aynı döneminde gönderdiğimiz ürünlerin değeri 19,4 milyon dolar oldu.

 Listenin ikinci sırasında bulunanIrak’a 2011 yılının Ocak-Eylül aylarıarasında 11,3 milyon dolarlık ihracatyapılırken bu rakam 2012 yılının aynıayları döneminde 14,9 milyon dolara yükseldi.

Irak’a yönelik ihracatımızdaki artış yüzde 32,2 olarak saptandı. Üçüncüsıradaki Cezayir’e gerçekleştirilen ihracatın değeri yüzde 42,7 artarak 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde 14,7milyon dolar olurken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 10,3 milyon dolardı.

Listenin dördüncü sırasındabulunan Azerbaycan’a yönelik ihracatımız 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde7,5 milyon dolar değerinden yüzde 90,6artışla 2012 yılının aynı dönemi itibariyle14,3 milyon dolara yükseldi. Yüzde12,2 artışla listenin beşinci sırasındayer alan İran’a yönelik yük kaldırma,taşıma ve istiflemeye mahsus makine aksam ve parçaları ihracatımız 2011yılı Ocak-Eylül döneminde 10,7 milyon dolardan, 2012 yılı aynı döneminde 12 milyon dolar değerine yükseldi.

Yük kaldırma, taşıma ve istiflemeyemahsus makine aksam ve parçalarısektöründe en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 545 ile Fas oldu.Fas’ı yüzde 199,9 ile BAE takip ederken,Azerbaycan 90,6 ile listede üçüncüsırada yer aldı.

KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksam ve parçaları sektöründe Ocak-Eylül dönemi 2011-2012 yılları karşılaştırıldığında yüzde 9,4 artış yaşandığı görülüyor. 2011 yılının Ocak-Eylül ayları arasında 76,8 milyon dolar değerinde olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksam ve parçaları sektörü ihracatı, 2012 yılının aynı döneminde84 milyon dolar rakamına ulaştı.Makine sektörünün önemli alt gruplarından biri olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 12 milyon dolar ile Rusya Federasyonu oldu.

Yüzde 4,1 artışınyaşandığı Rusya Federasyonu’na 2011yılının aynı döneminde gerçekleştirilenihracatın toplam değeri 11,5 milyon dolardı. Rusya’nın ardından İran 6,8milyon dolar ile en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke oldu.

Üçüncü sırada yer alan Azerbaycan’a 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 3,2 milyondolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı döneminde bu rakam76,5 artarak 5,7 milyon dolara yükseldi.Listenin dördüncü sırasında yüzde 16,5 artışla Bulgaristan yer aldı.

2011 yılınınOcak-Eylül döneminde 4,2 milyon dolardeğerinde ihracat gerçekleştirilen bu ülkeye, 2012 yılının aynı döneminde yapılan ihracatın toplam değeri 4,9 milyon dolar oldu. Beşinci sırada bulunan Irak’a 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 1,5milyon dolar değerinde makine ihracatı gerçekleştirildi.

2012 yılının aynı dönemindeIrak’a yapılan ihracat 158,5 artarak 4 milyon dolar seviyesine yükseldi.Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleriaksam ve parçaları sektöründe enfazla ihracat artışının ülke ise yüzde268,2 ile İspanya oldu. İkinci sıradayüzde 158,5 ile Irak yer alırken bu ülkeyiyüzde 79,3 ihracat artışıyla Güney AfrikaCumhuriyeti üçüncü sırada izledi.

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Tarım ve ormancılıkta kullanılan makine,aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde 411,4 milyon dolar değerinde ürün ihracatı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 47,1 artışın yaşandığı sektörün,2011 yılı aynı döneminde ihraç ettiği ürünlerin değeri 279,6 milyon dolardı.

2012 yılı Ocak-Eylül ayları dönemindetarım ve ormancılıkta kullanılan makine,aksam ve parçaları sektöründeen fazla ihracat
gerçekleştirilen ülkeABD oldu. Yüzde 235,8 ihracat artışıyla 2012 yılı Ocak-Eylül dönemindeABD’ye gönderilen ürünlerin değeri 82 milyon dolar oldu.

2011 yılının aynı döneminde bu rakam 24,4 milyon dolar seviyesindeydi. Listenin ikinci sırasında bulunan Irak’a 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 27,4 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam yüzde 57,8 artışla 2012 yılının aynı döneminde 43,2 milyon dolar rakamına ulaştı.

Üçüncü sırada bulunan İtalya’ya 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 20,1 milyon dolar değerinde tarım ve ormancılıkta kullanılan makine, aksam ve parçaları ihraç edilirken bu rakam 2012 yılının aynı döneminde yüzde 17,4artışla 23,6 milyon dolara yükseldi.

Listenin dördüncü sırasında bulunanPolonya’ya yönelik ihracatımız 2012yılının Ocak-Eylül döneminde 17,2 milyondolar olarak saptandı. 2011 yılının aynı döneminde söz konusu ülkeyeyönelik 8,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Polonya’ya yönelik ihracatımızdaki artış yüzde 111,2 oldu.

Beşinci sırada yer alan Azerbaycan’a yönelik ihracatımız 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde 11,9 milyon dolardan, yüzde 38,8 artışla 2012 yılının aynı döneminde16,5 milyon dolar değerine ulaştı.İhracat artışının en fazla yaşandığı ilküç ülke sıralamasında ise yüzde 391,8ile Almanya birinci sırada yer alırken,yüzde 235,8 ile ABD ikinci ve yüzde148,7 ihracat artışıyla da Cezayir üçüncü oldu.

TÜRBİN, TURBOJET, HİDROLİK SİLİN DİRLER

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamve parçaları ihracatı 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 168,8 dolar değerinden,2012 yılının aynı döneminde yüzde26,9 artışla 214,2 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksamve parçaları ürün grubunda 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracatgerçekleştirilen ülke 127,3 milyondolarla ABD oldu. 2011 yılının aynı döneminde bu rakam 93,3 milyon dolarseviyesindeydi. ABD’ye yönelik ihracatımızdaki artış yüzde 36,5 oldu.

Listenin ikinci sırasında bulunan Fransa’ya 2012yılı Ocak-Eylül döneminde 16 milyondolar değerinde ürün ihraç edildi.Yüzde 27,9 artışın yaşandığı Fransa’ya2011 yılının aynı döneminde gönderilen ürünlerin değeri 12,5 milyon dolardı.

Üçüncü sırada yer alan Avusturya’ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 23,7artarak 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde8,5 milyon dolar oldu. 2011 yılının aynıdöneminde söz konusu ülkeye yapılan ihracat 6,9 milyon dolardı. Listenin dördüncü sırasında bulunan İngiltere’ye2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 0,3milyon dolar değerinde türbin, turbojet,hidrolik silindir aksam ve parçalarıihracatı gerçekleştirirken bu rakamyüzde 2.002,5 artarak 2012 yılının aynıayları döneminde 6,4 milyon dolara yükseldi.

Beşinci sıradaki İran’a gerçekleştirilenihracat 2012 yılı Ocak-Eylüldöneminde 5,7 milyon dolar olarakkaydedildi.Türbin, turbojet, hidrolik silindiraksam ve parçaları sektöründe enfazla ihracat artışı yüzde 2.002,5 ileİngiltere’de yaşandı. İngiltere’nin ardından yüzde 753,7 ile Güney Afrika Cumhuriyeti gelirken yüzde 42,2 ihracat artış rakamıyla İspanya üçüncü sırada yer aldı.

POMPA VE KOMPRESÖRLER

Pompa ve kompresörler ihracatımızda 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,9 artış yaşandı. 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 533,5 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı döneminde bu rakam554,5 milyon dolar oldu.

2012 yılının Ocak-Eylül dönemindepompa ve kompresörler kalemindeen fazla ürün ihraç edilen ülke 129,2milyon dolarla Almanya oldu. Listeninikinci sırasında ise yüzde 41,4 artışla ABD yer aldı.

2011 yılının Ocak-Eylül döneminde 25,1 milyon dolar değerindeürün ihraç edilen söz konusu ülkeye,2012 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat 35,5 milyon dolar oldu.

Üçüncü sırada yer alan Irak’a 2011yılının Ocak-Eylül ayları döneminde25,1 milyon dolar değerinde makine ihracatıyapılırken bu rakam 2012 yılınınaynı döneminde yüzde 38,4 artışla 34,8milyon dolar seviyesine ulaştı.

Pompave kompresörler ihracat artışının en fazla yaşandığı ülkeler listesinindördüncü sırasında bulunan RusyaFederasyonu’na ise 2012 yılının Ocak-Eylül ayları döneminde 26,6 milyon dolarlık ürün ihraç edilirken bu rakam 2011yılının aynı döneminde 25 milyon dolar seviyesindeydi.

Rusya Federasyonu’nayönelik ihracat artışı yüzde 6,4 olarakkaydedildi. Beşinci sıradaki İtalya’ya2012 yılının Ocak-Eylül ayları dönemindegerçekleştirilen pompa ve kompresörlerihracatımız 21,4 milyon dolar oldu.İhracat artışının en fazla yaşandığı ilk üç ülke sıralamasında ise yüzde 138,9 ile Ege Serbest Bölgesi birinci sırada yer alırken yüzde 41,4 ile ABD ikincive yüzde 38,4 ihracat artışıyla da Irak üçüncü sırada yer aldı.