Hidrolik sektörüne yönelik imalat gerçekleştiren Kurtman Yönetim KuruluBaşkanı Mehmet Kurtöz; sadece hidrolik boru bağlantı elemanlarıkategorisinde 6 bini bulan ürün çeşitlerinin olduğunu söyledi. Yurt dışındanithal edilen bir ürün ile ilgili KOSGEB’den destek aldıklarını açıklayan Kurtöz; ülkemizde artık bu ürünün ithalatına gerek kalmayacağını vurguladı.

Istanbul’un Tophane semtinde CelalKurtöz, Hasan Ali Kurtöz ve İsmail Kurtöz ile birlikte kurulan Kurtman;küçük bir atölye olarak 1969 yılındafaaliyetlerine başladı. 1975 yılından itibaren bu ortaklığa Şükrü Kurtözkatıldı. İlk yıllarında değişik sektörlere talaşlı imalat, torna ve revolver işleri yapan firma; 1974 yılından itibaren Perşembe Pazarı’nda piyasadan gelentalepler doğrultusunda hidrolik borubağlantı elemanları imalatına başladı.

Firmalarının yurt dışından temin ettikleriürünleri üreterek önemli ölçüdeithalatın önüne geçtiklerini belirten Kurtöz; bugün itibariyle gerçekleştirdikleriihracat sayesinde önemli birnoktaya geldiklerini vurguladı.

Kurtman’ın kurumsallaşma çalışmaları hakkında bilgi verirmisiniz?

Kurtman aile şirketi yapısını günümüzde de sürdürüyor. 2000’li yıllardan başlayarak kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık verdik ve bu konuda önemli adımlar attık.

Bugün şirketimizin çalışmaları;seçim yapmak sureti ile oluşturulan biryönetim kurulu, onun altında yönetimkurulu tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda çalışan bir icra kurulu veicra kuruluna bağlı müdürler ve bölümsorumluları tarafından yürütülüyor.

Kurtman olarak ürünlerinizi nerede imal ediyorsunuz?

İstanbul’un Tophane semtinde başlayan imalat sürecimiz 1970’li yıllardaPerşembe Pazarı’nda devam etti.

İstanbul’un birçok semtini dolaştıktansonra 1996 yılından bu yana üretimimizi14 bin 250 metrekare açık ve 7bin metrekare kapalı alana sahip olan Hadımköy’deki tesislerimizde sürdürüyoruz.Kuruluşumuzdan bu yana teknolojiyi yakından takip eden firmamız üretim parkurunu sürekli yeniledi ve yenilemeye devam ediyor.

Bugün 130 personelimiz ile üretimimizin yüzde90’ını otomatik makinelerde gerçekleştiriyoruz.2011 ve 2012 yılındaki proje veyatırımlarımızla son model teknolojilerikullanarak, makinelerle robot kontrollü üretim yapar duruma geldik. Firmamızda geniş makine parkurumuz veimalat yapımız ile değişik parti büyüklüklerinde üretim gerçekleştiriyoruz.

Hidrolik boru bağlantı elemanlarıyla ilgili ürün gamınız hakkında bilgi verirmisiniz?

Firmamız ağırlıklı olarak DIN 2353’euygun hidrolik boru bağlantı elemanları üretiyor. Sadece bu kategoride değişik ebat ve ölçülerde 6 bin çeşit ürün imal ediyoruz. Bunun yanında ORFStipi ve JIC bağlantılar, hortum bağlantıları,kimya ve gıda sektörüne yönelik paslanmaz parçalar üretiyoruz. Ayrıca otomotiv, tarım, doğal gaz sektörüne vemakine imalatçılarına yüzlerce değişik ürünün imalatı da yine firmamızın üretimkabiliyetleri arasında bulunuyor.

Ürettiğimiz bağlantı elemanları dünyastandartlarına (DIN ve ISO) uygunolarak yapılmakla beraber bu ürünlerdüşük, orta ve yüksek basınca dayanıklıdır.Üretim süreçlerimizle muhakkaksuretle çatlak kontrollü ve sertifikalıham maddeler kullanılıyoruz. Ayrıcayine üretimimizin her aşamasında kalitekontrol testleri uyguluyoruz.

Daha önce talaşlıolarak üretilen ve yurtdışından ithal edilen birürünle ilgili projemizdeson aşamaya geldik.Artık söz konusuürünün ithalatına ‘Dur’diyeceğiz.

“İDDİALIYIZ”Daha önce talaşlı olarak üretilen veyurt dışından ithal edilen bir ürünleilgili projelerinde son aşamaya geçtikleriniifade eden Kurtman YönetimKurulu Başkanı Mehmet Kurtöz yerliüretimin teşvik edilmesi gerektiğinisöyledi. Özellikle devlet ihalelerindeyerli üretimi teşvik etmek amacıyla,ülkemizde üretilen ürünlerin kullanımıve alımının tercih edilmesi gerektiğinibelirten Kurtöz; “Bu konuda iddialıyız.Hazırladığımız projemizle sektörde sesgetireceğiz. Ancak bazı ihalelerde yeralan ‘İthal ürün tercih edilir’ ibaresikaldırılmalıdır. Bu sektör açısından oldukçaönemli gelişme olacaktır” dedi.

Çalışanlarınızın gelişimi üzerine negibi çalışmalarınız var?

Bir kurumun başarılı ve uzun ömürlü olmasının en önemli etkenlerinden birimüşteri ve çalışanlarının memnuniyetidir.Bizim için her çalışanımız ailemizin bir ferdidir.

Eğer müşteriniz ve çalışanınız ile birlikte bir ekip, bir aileolmayı başaramazsanız uzun ömürlü ve başarılı olmanız mümkün değildir.Çalışanlarımızın gelişimi için her yılbelirlenen bütçe çerçevesinde iç ve dışeğitimler düzenliyoruz.

Şirketimizde işebaşlayan her eleman önce şirketi tanırve eğitim alır. İşin gereği olan eğitimleryanında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriverilir. Çalışanlar bir kurumun en önemliunsurlarıdır ve kendini o kurumun birparçası olarak hissettiği müddetçe başarılıve mutlu olur.

Katıldığınız fuarlar firmanıza ne gibi katkılar sağlıyor?

Fuarlar firmaların ürünlerini tanıttıkları,değişiklikleri sundukları, gelişmeleritakip ettikleri müşterileri ile yüz yüzegeldikleri platformlar oldukları içinönemlidir. Bu anlamda Kurtman olarakfuarları takip etmeye ve katılmaya çalışıyoruz.Özellikle yurt dışında düzenlenen,tanınmış markaların yer aldığı ve dünya çapında ziyaretçi kitlesinin takip ettiği fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz.Yaklaşık altı, yedi yıldır her ikiyılda bir düzenlenen Hannover Fuarı’namutlaka katılıyoruz.

Geçtiğimiz yıliçinde de Şangay Fuarı’na katılarakürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk.İhracat potansiyeliniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kurtman sektöründe ilkleri gerçekleştirenbir firmadır. İhracat konusundada boru bağlantı elemanları ihracatınıgerçekleştiren ilk firmadır. 1990 yılındanbu yana farklı sektörlerin ihtiyaçlarıdoğrultusunda ürettiğimiz birçokürünü ihraç ediyoruz. Bugün itibariyleiçlerinde Çin, Brezilya ve Şili’nin bulunduğu 25 değişik ülkeye ihracatımız var. Ürünlerimizi yoğun olarak Avrupa ülkelerine gönderiyoruz.

Müşterilerimiz arasında, bayilerimizin yanındadünyanın tanınmış hidrolik fitings üreticisi firmaları ve satıcıları da yer alıyor.Müşterilerimiz ve bayilerimize Kurtmanmarkası ile satış yaptığımız gibi, doğrudanonların markası veya müşterinin markası ile birlikte kendi markamızı daişaretleyerek üretim yapıyoruz. Bugün Kurtman olarak üretimimizin yüzde 40-50 oranında ihraç ediyoruz. Bu oranı yaptığımız yatırımlarla önümüzdeki yıllarda artırmak niyetindeyiz.

“ALANINDA İLK İHRACATI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Diğer ürünlerin yanı sıra yalnızca hidrolikboru bağlantı elemanları kategorisinde6 binden fazla ürün çeşitliliğiyle hizmet verdiklerini söyleyen Kurtöz;hidrolik sektöründe ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi: “Firmamız köklübir geçmişe sahip. Kendi alanımızda boru bağlantı elemanları ihracatını gerçekleştiren ilk firmayız.

Önümüzdekigünlerde yine ilklere imza atmayahazırlanıyoruz.”İhracat yaparken problemyaşıyor musunuz?İhracat konusunda yaşanan en önemli sorun fiyat rekabetidir. Hızla gelişen rekabetçi piyasada Türkiye imalatçısının rekabet şansı maliyetler nedeniyle zorlaştı. İçeride yaşanan maliyetartışları, fiyatların dünya pazarları tarafından belirlenmesi nedeni ile yansıtılamıyor.

Enflasyonu düşük tutmakve güçlü TL adına uygulanan düşükkur politikası ithalatı teşvik etmiş ve ihracatçı sanayicinin rekabet şansı buanlamda azalmıştır. İstihdam üzerindeki vergi yükünün ise sanayicinin elini kolunu bağlayan başka bir etken olduğunu düşünüyorum. Türkiye emek yoğun sektörlerdeki avantajını emeğin daha ucuz olduğu ülkelere kaptırmaya başladı.

Rekabette bir adım öne geçmek içinsizce neler yapılabilir?

Bu ortamda rekabet edebilmenin tekyolu teknolojik yatırımlara yönelmek.Ancak gelişmiş yörelerde yatırımlarınolmaması, yeterince sermaye birikimiolmayan KOBİ düzeyindeki işletmeleri zorluyor.

Bu sorunları aşmak içinbence tüm sanayi sektörlerinde diğerülkeler ile rekabet edici istihdam politikaları uygulanmalı, istihdam üzerindeki ağır yükler azaltılmalıdır. Kredi maliyetlerinin düşürülmesinin yanında sanayicinin kredi alması kolaylaştırılmalı ve Kredi Garanti Fonu uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.

Ayrıca ihracat yapan firmalarla gelişmiş bölgelerdekitevsi ve modernizasyon yatırımları teşvikedilmeli ve yatırım indirimi uygulaması devam etmelidir.

Vergi dairelerinde KDV iadesi de hızlandırılmalı KOD sorununa bir çözüm getirilmelidir.

Makine sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son yıllardaki gelişmeleri çok önemlive başarılı buluyorum. Oldukça iyi projelerortaya çıkıyor. Tabi son zamanlardamakine imalat sanayinin devlettarafından daha fazla muhatap alınıyorolması da çok önemli. Bu doğrultuda sektör de kendini geliştiriyor. Makine sektörünün bundan sonrasında da yapılan çalışmalarla, kurulan birliklerve sağlanan desteklerle çok daha hızlı gelişeceğini ve daha büyük kapasitelere ulaşacağını düşünüyorum.

2012 yılı şirketiniz açısından nasılgeçiyor?

Uzun yıllardır hidrolik sektöründeözellikle bağlantı elemanları konusunda kaliteli imalatı, prensipleri ve müşteri odaklı çalışması ile bugünsadece yurt içinde değil, yurt dışındada adından bahsedilen uluslararası bir firma haline geldik. Dün iç piyasayahitap eden bir firmayken bugün üretiminin yüzde 50’sini Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve Şili’ye ihraçeden bir markayız ve Türkiye pazarındalider konuma ulaştık. Dünya pazarındaüretim yapan firmalarla hem rekabetediyoruz, hem de işbirliklerine imza atıyoruz. Kurtman, bu anlamda uluslararası firmalar  tarafından ziyaret edilirbir durumdadır.

Bu başarıyı kalitemiz,ürün çeşitliliğimiz, uygun fiyat politikamız ve müşteri memnuniyetini ön planda tutma anlayışımız doğrultusundasağladık ve sürdürüyoruz. Sorunuzadönecek olursak; Kurtman kurumsallaşmaçalışmalarının temellerinden biri olan bütçe çalışmalarını son yıllardatitizlikle uygulamaya başladı. 2010yılından 2011 yılına geçerken yaptığımızbütçede, satışlarımızda yüzde 25 artışöngörmüştük. Yılsonunda bu hedefimiziyüzde 100 gerçekleştirmiş olduğumuzugördük. Aynı şekilde yaptığımızçalışmalarda 2012 yılı için öngördüğümüz artış rakamı yüzde 30’dur. Buhedefimizi de, yaptığımız yatırımlar ve modern teknolojilerle önemli ölçüde yakaladık.

“1,5 MİLYON EURO’LUK YATIRIM YAPTIK”

Dünyada teknolojinin son hızla geliştiğinive Kurtman’ın da bu gelişmelere ayak uydurmak için önemli adımlar attığını belirten Kurtöz; “Yaptığımızplan doğrultusunda kapasiteyi ve kaliteyiartırmak, makine parkurunu son teknolojilerle yenilemek için 1,5 milyon euro tutarında bir yatırımı planladık.Bu ay itibariyle bu plan hedefinde yatırımlarımızın2/3’ünü gerçekleştirdik.Ayrıca uzun yıllardır konuştuğumuz ve hedeflediğimiz, 2010 yılı itibariyle somut adımlar attığımız, ortaklıklar şeklinde şubeleşme kararımızı 2012yılında uyguladık. Biri İstanbul Anadoluyakasında Orhanlı-Tuzla, diğeride Avrupa yakasında İkitelli’de olmaküzere iki adet şubemiz şu anda hizmet veriyor” dedi.

Hidrolik ve pnömatik sektöründe sizceen önemli sorun nedir?

Hidrolik ve pnömatik sektörünü veülkemizi bekleyen en önemli sorunlardanbirini; kalitesiz, standart dışı,yeterince test edilmemiş Uzak Doğuürünlerinin Türkiye pazarına elinikolunu sallayarak girmesi olarakdeğerlendiriyorum. Bu konu ile ilgili gerek ithalatçı arkadaşlarımız, gerekse kullanıcılarımız bilinçlendirilmeli vebu ürünler kullanılmamalıdır. Ayrıca devlet bu çerçevede gelişmiş ülkelerindahi uyguladığı haksız rekabeti önleyicibir takım tedbirleri almalıdır.

Örneğin;bu ürünlerin ülkeye girdiği gümrüklerinulaşımı daha zor ve maliyeti artırıcıbölgelerde kurulması gibi bir dizi tedbirdüşünülebilir. Bir diğer sorun ise yine haksız rekabete neden olan, kalite vestandart olarak merdiven altı üretimdediğimiz üretimdir. Standartlara uymadığı gibi kayıt dışı çalışan bu türüreticilerin, standarda uygun üretim yapmaları konusunda denetleyicimekanizmaların kurulmasının yanındakayıt içine alınmaları da gerekiyor.Standartlar konusunda eksikliklerin bir an önce tamamlanması da ayrıbir sorun.

Bu konu ile ilgili öncekidönemlerde AKDER ile TSE arasında başlatılan çalışmaların hızlandırılmasıve standartların bir an önce yürürlüğekonulmasını arzuluyoruz. Sektörde gözlemlediğim sorunlardan başkabirisi de nitelikli eleman ve eğitimkonusudur. AKDER’in başarılı olduğu,soruna çözüm ürettiği, örgütlü ve güçlüolmanın bilincine vardığı, farklılığınıhissettirdiği eğitim konusunda uzunyıllar süren çalışmalar sonuçlandı ve UAGEM (Ulusal Akışkan Gücü Merkezi)geçtiğimiz eğitim yılı sonlarından itibareneğitimlerine başladı.

Bu durum dabizi mutlu eden bir gelişme oldu.Sektörün geleceği hakkındadüşünceleriniz nelerdir?İletişimin son yıllarda çok hızlı gelişmesi,dünya pazarlarının küreselleşmesibütün sektörlere olduğu gibi sektörümüze de hız kazandırdı. Bugün bütün dünya küresel bir köye dönüşürken gelişmeler anında takip edilirhale geldi. Batı ülkelerinin gelişimi,refah seviyesinin artması, genç işgücü ve nüfusun azalması, emeğin pahalılaşması ve çevre konusu ileilgili gelişmeler batının bazı konularda imalattan çekilmesine neden oldu. Bu boşluğu doldurmakta en atak davrananülkelerin başında Çin Halk Cumhuriyeti gelmekle birlikte bence ülkemizhala bu konudaki avantajını koruyor.

Uzak Doğu’ya ve Asya’ya giden batılıfirmaların gerek zihniyet farklılığından,gerekse de mesafenin uzak olması vesüreçleri iyi izleyememelerinden dolayı pek memnun olmadıklarını görüyoruz.Türkiye’nin batıya olan yakınlığı, bizimfirmalarımızın batıyı daha iyi anlamasıve ülkemizdeki imalat bilincindeki değişimler, sektörümüzü ve ülkemizi avantajlı hale getiriyor. Bu avantajıiyi değerlendirmek gerekiyor. Batılı firmaları ülkemizde, sektörümüzl eilgili yatırımlar yapmaya davet ve ikna etmeliyiz.

Bu konuda imalatçılara ve ithalatçılara bence önemli görevler düşüyor. İthalatçılar temsilcisi oldukları firmaları ülkemizde yatırım yapmaya ikna etmelidir. İmalatçılarise evlilik ve işbirlikleri ile yabancı yatırımları çekmeli ve ayrıca katma değeri yüksek ürünlere, sistem üreten yatırımlara yönelmeli. Bu açıdanbakınca ben sektörün gelişime vebüyümeye açık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Mehmet Kurtöz kimdir?


Tunceli’de 1956 yılında doğdu.İlk, orta, lise eğitimini Erzincan veİstanbul’da tamamlayan Kurtöz;1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.Aynı üniversiteden uluslararası işletmecilik konusunda yüksek lisansderecesine sahip olan MehmetKurtöz; 1986 yılından bu yana görevyaptığı Kurtman’da halen YönetimKurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hadımköy ArnavutköySanayici ve iş Adamları Derneği (HASİAD) Başkan Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Mezunları Cemiyeti (İFMC) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevler üstlenen Kurtöz aynızamanda İstanbul Sanayi Odası 41.Grup Meslek Komitesi Başkanı’dır.