Balıkesir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde üçüncüsü gerçekleşen Manufuture-Tr, etkinliğinde imalat sanayisi içingeleceğin teknolojisinin nasıl üretilebileceği tartışıldı. Makineve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, teknoloji üretmek için üniversite ve sanayi işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

Manufuture-TR TeknolojiPlatformu’nun 2012 Olağan Genel KurulToplantısı ek maddeleriçeren gündemiyle platform üyesi kurum temsilcileri, üniversite, sanayi,sivil toplum ve devlet kuruluşlarından dinleyici ve gözlemcilerin katılımıyla Balıkesir Üniversitesi’nde düzenlendi.

Manufuture-TR kapsamında,Tasarım İmalat Analiz Kongresi (Tİ-MAK) ve CAD-CAM Günleri 2012’nin ardından Balıkesir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen organizasyona Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Kılıç, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MahirAlkan, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Cengiz Özmetin, Balıkesir Sanayi Odası BaşkanıAhmet Kula ve Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İsaTamer Çelik’in yanı sıra çok sayıda işadamı ve sektör temsilcisi bir araya geldi.Manufuture-TR Genel Kurulu öncesinde Balıkesir Üniversitesi’ndeTasarım İmalat Analiz Kongresi (TİMAK) ve CAD-CAM Günleri 2012etkinlikleri eşzamanlı olarak 29-30 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlendi.

Bilimsel çalışmaların paylaşılıp tartışıldığı TİMAK 2012’ninyanı sıra CAD/CAM/CAE, talaşlı imalat, robotik-mekatronik alanında faaliyet gösteren firmalar ürün tanıtımları yaptı. Firmaların sergi açabilecekleri CAD-CAM Günleri 2012’nin ardından Manufuture-TR Genel Kurulu yapıldı.

Hedef: Özgün teknolojiler üretmek

İmalat sanayisini ilgilendiren teknolojilerle ilgili üniversitelerde ve sanayide var olan bilgi birikimi ve teknolojik imkanları bir araya getirerek bir sinerji içinde birleştirmeyi hedefleyen organizasyonda,katma değeri yüksek ileriteknoloji ürünleri yaratacak ulusal ve uluslararası işbirlikleri oluşturulmaya çalışıldı.

2010 yılında Avrupa Birliği Manufuture Teknoloji Platformu’nunbir üyesi olan Manufuture-TR Teknoloji Platformu’nun bu hedefe ulaşmakiçin yol haritasını oluşturmak amacıylason üç toplantı sırasıyla TOBBETU,Bilkent ve Koç Üniversiteleri’nde yapıldı. Platformun güçlü bir finansman ve yönetim yapısına kavuşturulması,çalışma kurullarının hedefleri doğrultusunda oluşturulacak plan ve takvime uygun çalışılması ve sonuçların rapor halinde sunulması gerektiği vurgulandı.

“Sektöre yatırım yapılmalı”

Modern tasarım, analiz ve imalattekniklerini kullanarak, kavramsaltasarımdan nihai ürün elde edilinceye kadar gerçekleşen süreçleri ele alan bilimsel çalışmaları; tasarımcılara,imalatçılara, akademisyenlere ve geleceğin mühendislerine tanıtmak amacıyla düzenlenen organizasyonda konuşma yapan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, katılımcılara Türk makine sanayisi hakkında bilgi verdi.

Ülkelerin gelişmesindemakine sektörünün önemli rol üstlendiğinianlatan Dalgakıran, bir ülkeninkalkınması için makine sektörünün kesinlikle teknoloji üretmesi gerektiğinivurguladı. Makine sektörününyeni teknolojik gelişmelerle paralelgelişim gösterdiğinin altını çizen Dalgakıran; “Makine sektörü, gelişmiş ülkelerde önem verilen ve yatırımyapılan bir sektördür” dedi. Dünya makine ticaretinden örnekler veren Dalgakıran; “Dünya ticaretinin yüzde12’sini makine oluşturuyor. Petrolden sonra ikinci sırada makine ve aksamları geliyor” dedi.

Makine ve aksamlarıihracatında ilk üç sırada Çin, Amerikave Almanya’nın geldiğini söyleyen Dalgakıran;ithalatta ise Amerika, Çin veAlmanya’nın yer aldığını belirtti.Makine sektörünün avantajlarınıanlatan Dalgakıran, hedef pazarlaracoğrafi olarak ülkemizdeki firmalarınyakın olduğunu söyledi. Türk makinesektörünün eğitimli, yetenekli ve gençiş gücüne sahip olduğunu vurguladı.Dalgakıran, Türkiye’nin 2023 yılında500 milyar dolarlık makine ihracat hedefine de değindi.

Manufuture-TR kapsamında dikkat çeken diğer başlıklar ise şunlar oldu: Yeni tasarım ve imalat konseptlerinin tanıtımı ile sanayici, akademisyen ve geleceğinmühendisleri arasında bilgi akışını sağlamak, bilgisayar destekli mühendislik uygulamalarının endüstriye katkılarını değerlendirmek, üniversite-sanayi işbirliği sürecine katkıda bulunmak, üretim yapan işletmelerde Ar-Ge bilincini geliştirmek, ürüngeliştirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmek,ulusal sanayimizde kaliteyi yükseltici gelişmeleri takip etmek ve kalitenin artırılmasına yönelik çözüm önerilerini tartışmaya açmak.