Geçtiğimiz Haziran ayında Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yoğun temaslar gerçekleştiren MTG, Aralık ayındada Baden-Württemberg Eyaleti’ne makine sektörü roadshow programı düzenledi.

Makine ihracatımızınen önemli pazarıolan ve partner ülkeolarak belirlenenAlmanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’ne makinesektörü roadshow etkinliği düzenledi.Makine Tanıtım Grubu (MTG) öncülüğünde,Makine Sanayii Sektör Platformu(MSSP) üyesi dernek ve birliklerin katıldığı roadshow süresince makineticareti konusundaki en yetkin kurumlar ve yöneticilerle 3-7 Aralık tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye makine sektörünü temsileden dernek, birlik ve kurumdan 27 kişilik heyet Baden-Württemberg Eyaleti’nde, Türkiye’nin Almanya’yayönelik makine ihracatının artırılması için temaslarda bulundu. Beş günsüresince bölgenin makine sektörünütemsil eden kurumlar ve devlet kademesindeki üst düzey yetkililerle görüşen heyet temsilcileri, MTG tarafından hedef pazar ve partner ülke olarak belirlenen Almanya ile olan dış ticaretimizin artması için neler yapılması gerektiğini görüştü.

Görüşmelerde öne çıkanlar Türkiye ekonomisinin ve makine sektörünün son yıllardaki gelişimi hakkında sunumların gerçekleştirildiği toplantılarda, Türkiye açısındanAlmanya’nın önemi ve Almanya açısından Türkiye’nin önemi vurgusu
yapıldı. İki ülke arasındaki tarihselve toplumsal köklerden de bahsedilirken Türkiye’deki genç ve nitelikli iş gücü ile orta ve üst düzey yönetici profilinin Almanya açısından büyük faydalar sağlayabileceği belirtildi.

Görüşmelerde öne çıkan bir diğer önemli konu ise Almanya’nınTürkiye’ye yönelik uyguladığı vizekonusu oldu. Türkiye’deki iş çevrelerinin vize engeline takılmasının ikiülke içinde büyük kayıplara yol açtığı belirtildi.

Parlamento Başkanı ve Ekonomi Bakanı vize uygulamalarının kolaylaşması adına parlamento da görüşmelerde bulunacaklarını söylediler. 

100 milyar dolar için Almanya şart

Görüşmelerde Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 500 milyar dolarihracat hedefinin yüzde 20’sini makine sektörünün gerçekleştirme arzusunda olduğunu dile getiren heyet temsilcileri bu hedefe ulaşmada Almanya’nın hedef pazar olarak belirlendiğinin altını çizdiler. Bu nedenle ilerleyen aylarda ve yıllardada Almanya’ya gelerek süreklilik arzedecek olan bu temaslara devam edeceklerini söylediler.Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’ne, MTG öncülüğünde organize edilen roadshow etkinliği beş gün süresince Türk makine sektörünün sesinin eyalette duyulmasını sağladı.

Roadshow Etkinliğinin amaçları nelerdir?

• Almanya’ya makine ihraç etmekten ziyade, söz konusu ülkeyleberaber tüm dünyaya makine satılması MTG’nin ana hedefidir.• Türk yatırımcısı ve iş adamı için vize sorunu çözülmelidir.• Diğer ülkelere mal satma açısından Almanya ve Türkiye işbirliği her iki tarafa da fayda sağlayacaktır.• Almanya ile ticaret yapmakta zorlanan Afrika ve Orta Doğu ülkeleri için Türkiye, satış veüretim üssü haline gelebilir.• Almanya kalifiye genç nüfuseksikliğini; Türkiye’deki iyi yetişmiş,orta ve üst düzey yöneticilerle aşabilir.

1• GÜN3 ARALIK

Makine sektörü roadshow etkinliğininilk gününde Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı tarafından heyet onuruna resepsiyon düzenlendi.Konsolosluk rezidansında gerçekleştirilen resepsiyonda Başkonsolos Türker Arı,Baden-Württemberg Eyaleti’nin sanayisi ve makine sektörü hakkında MTG heyetine bilgiler verdi.

Çok sayıda dünya markasının doğduğu şehir olan Stuttgart’ın Türkiye makine sektörü açısındanda büyük potansiyel barındırdığına dikkat çeken Başkonsolos, MTG tarafından çok doğru bir hedef belirlediğini ifade etti.

Resepsiyonun ardından Baden-Württemberg’de makine sektörü ile ilgili şirketlerde çalışan mühendislerle toplantı gerçekleştirildi. Türk ve yabancı mühendislerile MTG heyetinin biraraya geldiği toplantıda,Almanya ve Türkiye makine sektörünün ne tür işbirliklerine imza atabileceği konularında görüşler beyan edildi.Sunumlar ve beyin fırtınası şeklide süren,yoğun katılımın olduğu toplantının ardından ekonomik ve tarihsel kökleri sağlam olan iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişime çok açık olduğu sonucuna varıldı.

2• GÜN 4 ARALIK

Etkinliğin ikinci gününde Mannheim şehrinde ilk roadshow görüşmeleri başladı.MSSP üyesi dernek ve birliklerden oluşan heyet temsilcileri kendi sektörleriyle ilgili firmalarla temaslarda bulundu. Üç ayrı periyot şeklinde organize edilen roadshow başlangıcında;Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ileMTG Yönetim KuruluÜyesi Ali Eren Türkiyemakine sektörühakkında katılımcılarabilgiler veren sunumlar gerçekleştirdi.

Mannheimşehrindeki ilk roadshow görüşmelerinin ardından MTG heyeti Kalsruhe Başkonsolosu Serhat Aksen tarafından heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı.Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ileMTG Yönetim Kurulu Üyesi Sevda KayhanYılmaz etkinliğin amaçlarını ve hedeflerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.Başkonsolos SerhatAksen’de MTG’ninAlmanya’daki tutarlılık ve süreklilik arz eden çalışmalarının meyvesini mutlaka toplayacağını belirtti. Ayrıca MTG’nin Der Spiegel dergisinde reklamı yayınlandı.

3• GÜN5 ARALIK

Roadshow etkinliğininüçüncü gününde MTGyöneticileri Baden-Württemberg EyaletiParlamento Başkanı’nıziyaret etti. ParlamentoBaşkanı’ndan eyalettekimakine sanayisi hakkında bilgi alan heyettemsilcileri, Türkiye makine sektörünün ulaştığı kalite seviyesinive becerilerini anlattı.

Amaçlarının Almanya’yamakine satmak olmadığını vurgulayanSevda Kayhan Yılmaz;“Ziyaretleri yapmamızınsebebi Almanya ilebirlikte tüm dünyayamakine satmaktır” dedi.

Ayrıca Almanya ile vize sorunu yaşadıklarına da değinen Yılmaz, ilk adımolarak işadamları içinAlmanya vizesi almanın kolaylaştırılmasının gerektiğini söyledi.

Parlamento Başkanı ziyaretine eş zamanlı olarak Almanya Ticaret Ajansları ve DistribütörFirma Dernekleri Birliği(CDH) yetkilileri ile görüşme gerçekleştirildi.1902 yılında kurulan ve 48 bin üyesi olan CDHile yapılan toplantının ardından ise CDH üyesi şirketlerin katıldığı roadshow etkinliğininikinci ayağına geçildi.MSSP üyesi dernek vebirlik yöneticilerininmasalarını ziyaret eden firmalar, kendi sektörlerine hitap eden Türk dernek vebirlikler ile görüşerek geliştirebilecekleri işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Roadshow’un üçüncü gününde son etkinlik olarak Ulm Sanayi veTicaret Odası (IHK) ileMTG heyeti görüşmesi gerçekleştirildi. 7 bin 476 şirketin üyesi olduğu IHK’nin yetkilileri ile Türkiye makine sektörünün yaklaşık yüzde 50’sini temsil eden MTG heyetinin temsilcileri iki ülke arasındaki makine ticaretinin gelişmesi içinneler yapılabileceğini konuştu.

4• GÜN 6 ARALIK

MTG’nin yoğuntemasları roadshow’un dördüncü günündede devam etti. MTGilk olarak Baden-Württemberg Eyaleti Ekonomi ve MaliyeBakanı ile görüştü.Almanya’nın Türkiye’yeuyguladığı vize sistemininiki ülkenin dış ticaretine büyük zararlar verdiği vurgusunun yapıldığı toplantıda, Türkiye ileAlmanya arasındakiticaretin gelişmesi içinengellerin kaldırılmasıgerektiği belirtildi.

AyrıcaEkonomi Bakanı’nıneyaletin iş adamları ile14-20 Mart tarihleri arasında Ankara, İstanbulve Konya’da yapacağı ziyaretlerde MTG ileişbirliği içinde çalışılması konusunda karar alındı.Ekonomi ve MaliyeBakanı ile yapılan görüşmeye eş zamanlıolarak Makine ve Aksamları İhracatçılarıBirliği ile MTGYönetim Kurulu ÜyesiFerdi Murat Gül deBaden-Württemberg Eyaleti Entegrasyon Bakanı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Etkinliğin dördüncügünü Paketleme veOtomasyon Yetkinlik Merkezi (PEC)kompleksinde yapılan toplantılarla devam etti. Paketleme ve otomasyon sistemlerinde Almanya’nın Türküreticileri ile ne şekilde işbirliği geliştirebilecekleri üzerinde durulan görüşmeler sırasında Ambalaj Sanayicileri Derneği (AMD) Başkanı Cemal Ayla da bir konuşma yaptı.

Paketleme ve Otomasyon YetkinlikMerkezi’nin ardından MTG heyeti makineparçaları ve yüzeytemizliği alanındaçalışan TemizlemeYetkinlik Merkezi (CEC) şirketini ziyaret etti.Makine üretiminin kusursuzlaştırılmasını amaçlayan merkezin çalışmaları hakkında MTG heyeti bilgiler aldı.

MTG heyeti Almanya’nın teknoloji üretimi konusundaki enönemli merkezi sayılan Fraunh of Enstitüsü Sanal Mühendislik Merkezi’nide ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alanheyet temsilcileri, MP3 gibi tüm dünyaya yayılan teknolojilerin üretildiği birimleri gezerek gözlemlerde bulundu.

Baden-Württemberg Eyaleti makine sektörü roadshow etkinliği 6 Aralık tarihindedüzenlenen gala gecesi ile devam etti. MSSP üyesi dernek ve birlikte msilcilerinin yanı sıraetkinlik süresince ziyaret edilen kurumlardan da gala yemeğine katılımoldu.