Makine Sanayii Sektör Platformu’nun federasyona dönüştürülmesi için atılan adımlar 2013 yılının başında hızlandı. 21 Ocak tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde yapılan MSSP Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Makine Federasyonu’nun (MAKFED) kurulmasının sektörün öncelikli ihtiyaçlarından olduğu vurgulandı.

Türk makina imalatı sektörünün,diğer yan sektörler ile beraber gelişmesine katkıda bulunmayı, tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşturulmasında görev almayı, AB entegrasyon sürecinde makina sektörünün yan sanayisi ile birlikte hazırlanması ve rekabet gücünün geliştirilmesi ve aynı zamanda yürütülmesinde etkin, mesleki rol oynayarak bu alandaki örgütsel birlikteliği sağlamayı hedef alarak 2007 sonunda kurulan MSSP, kuruluş amaçlarından biri olan, sektörün ilk federasyonuna dönüşme yolunda önemli bir dönemeci geride bıraktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 21 Ocak tarihinde düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, tüm paydaşlar,MAKFED’in kurulması için gereklizeminin artık oluştuğunda, platformçatısı altında geçirilen 5 yılın, ortak düşünme ve çalışma kültürü açısından fevkalade önemli kazanımlar sağladığında birleştiler.

Makine Sektörü Makfed’in kurulması için hazır Toplantının açılışında MSSP Başkanı Kutlu Karavelioğlu, platfomun 5 yıllık faaliyetlerini ve üyelerine verdiği destekleri özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.OAİB önderliğinde, sektörün uluslararası sivil örgütlerde temsilindeki eksikliği de ortadan kaldırmak üzere kurulan platformun, 2007 yılından bu yana üyelerinin etkinliklerine önemli destekler sağladığını ifade etti. “Bir platform çatısı altında biraya gelişimiz, kendi segmentlerimiz için verdiğimiz mücadelede birbirimize destek olmak içindi; gücümüzü,bilgimizi birleştirmek, sektörümüzüdaha hızlı kalkındırabilmek yolunda imkanlarımızı paylaşmak, dayanışmak isteğindendi; tek bir alt sektörün olgunlaşıp, örgütlenebilmesi bile zor iken, bunlardan birçoğunu bir araya getirip bir üst veya tepe örgüt oluşturabilmek,büyük çabalar, fedakarlıklar istiyor.

Birlikte düşünme, birlikte çalışma,asgari müştereklerde buluşup,birlikte üretme kültürünü yeni yeni kazanmaya başlamış sektörümüzde,uzlaşmalar ve her şeyden önce uzunca bir süreç gerektiriyor. Bir federasyonun kurulup yaşatılması özveri istiyor, bundan imtina edemeyiz” dedi.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğiile Makine Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran dasektörel sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek, makine sektöründeki bu eksikliğin MAKFED’in kurulması ile giderileceğini belirtti.

Dalgakıran, İhracatçı Birliği ve Makine Tanıtım Grubu’nun sektörün verimlive kaliteli üretim yapması, uluslararası marka değerinin yükselmesi ve tanıtımı için yüzlerce faaliyete imza attığını; ancak güçlü bir sivil örgütlenme ile bu çalışmaların taçlandırılması gerekliğinin artık zorunlu olduğunu vurguladı.

“Biz şu anda birtepe örgütü olmayışının eksikliğini gidermeye çalışıyoruz; bu Birlik hepimizin,birlikte kurduk; ama tam bir sivil hüviyete sahip değil, yurtdışında yarı resmi algılanıyor; platformun da tüzel kişiliği olamıyor; uluslararası tepe örgütlerde temsil görevi yapılamıyor.Oysa bütün stratejiler oradabelirleniyor; küresel bir oyuncuolacaksak bu zaafı ortadan kaldırmalıyız.Birliğimizi kurduğumuz gibi,federasyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz; herkes elini taşın altına koymalıdır” dedi.

MSSP Başkanlar Kurulu Toplantısı MAKFED’in kurulmasına ilişkin MSSPüyesi dernek, birlik ve sektör kuruluşları başkanlarının görüşlerini beyan etmeleri ile devam etti. Tüm üyeler MAKFED’in kuruluşu için tabandan büyük bir istek olduğunu ifade ettiler.Son bölümde MSSP 2013 yılı destek kriterleri ele alındı; üyeler, destek kapsamına alınmasında segmentleri adına yarar gördükleri faaliyetleri belirttiler; daha etkin görev yapabilmek üzere destek unsurlarının nasıl çeşitlendirilebileceği mütalaa edildi.

Neden Makfed?

100. yılda 100 milyar dolar ihracatyapacağını taahhüt eden makine imalat sektörünün; derneklerini güçlendirip, örgütlenmesini kendi dinamikleriyle hayata geçen bir federasyonla tamamlaması ve küreseltepe örgütler içinde temsil yeteneğine kavuşması için MAKFED’in kurulması gerektiği belirtiliyor.