Döküm sektöründe faaliyet gösteren üye firmalar arasında işbirliği ve etkileşimi artırarak, ortak çalışmalarla döküm sektörünün daha iyi bir noktaya getirilmesine destek olmayı amaçlayan Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD), 1989 yılından bu yana World Foundry Organisation’da (WFO) ülkemizi temsil ediyor. 

Derneğin kuruluş felsefesi, çalışmaları ve gerek ulu­sal gerekse de uluslararası örgütlerle sağladığı işbirliğiyle ilgili görüşlerini aldığımız TÜDÖKSAD Genel Sekreteri Kubilay Dal şu bilgileri aktardı:

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin kuruluş felsefesini ve süregelen çalışmalarını aktarır mısınız?

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği 1976 yılında o zaman sanayici olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve dönemin önde gelen diğer sanayicileri ile beraber sektörün bü­rokratik sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla İstanbul da kurulmuştur. İlk dönemlerinde Demir Çelik Döküm Sanayicileri Derneği adıyla faaliyet gös­teren derneğimiz 1995 yılında Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği olarak adı­nı ve tüzüğünü değiştirmiş Türkiye’nin tüm metal döküm sanayicilerine kapısı açmıştır. TÜDÖKSAD’ın asli amacı, üyeleri arasında işbirliği ve etkileşimi artırarak ortak proje ve çalışmalarla döküm sektörünün büyüyerek daha iyi bir noktaya getirilmesine destek olmaktır.

Dernek yönetimi, 80’li yıllarda teknik konular üzerinde yoğunlaşmış, üni­versitelerimiz ve yurt dışındaki bilgi kaynaklarına ulaşarak modern ve ge­lişen döküm teknolojilerini Türkiye’ye getirmeyi hedeflemiştir. 90’lı yılla­rın sonundan itibaren ise teknolojik destekler ile beraber iktisadi konular da dernek faaliyetleri arasında yerini almış, yurt dışı pazarlara erişim ve sektörün ihracat artışı derneğin hedef­leri arasına girmiştir. Bugün ise yüksek katma değerli teknolojiler ve verimlili­ğin artırılması ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması dernek gündemleri arasında yer almaktadır. Hükümet tarafından yürütülen’ Kalkınma Plan­ları’ ve ‘Sanayi Stratejik Planları’nı da sektörümüz adına TÜDÖKSAD raporlar hazırlamaktadır. 

TÜDÖKSAD, Türkiye döküm sektörünün temsili açısından ne tür somut girişimlerde bulunuyor? Hangi ulusal ve uluslar arası örgütlerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor?

TÜDÖKSAD başta İSO, ASO, EBSO olmak üzere Sanayi ve Ticaret Odaları, Döküm Meslek Komiteleri ve İhracatçı Birlikleri’nde aktif olarak görev alıyor ve sektörü uzun süredir, bu kurumlarda temsil ediyor. TÜDÖKSAD üyeleri TOBB Türkiye Döküm Sanayi Meclisi’nin de çoğunluğunu oluşturuyor. Uluslararası arenada ise TÜDÖKSAD, 1989 yılından bu yana döküm sektöründe dünyadaki en büyük kuruluş olan World Foundry Organisation’da (WFO) ülkemizi temsil ediyor. 2007 yılında ise Avrupa Birli­ği ülkelerinin üye olduğu European Foundry Association’a (CAEF) tam üye oldu. TÜDÖKSAD üyeleri her iki kurumun komisyonlarında görev alıyor.

Son dönemde WFO Yönetim Kurulu’na Umur Denizci seçildi. TÜDÖKSAD’ın yanı sıra bölgesel döküm meslek odaları ve dernekleri de belirli sayı­da bölgesel dökümcüyü bünyesinde topluyor. Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin yönlendirdiği ve gelişimi­ne katkı verdiği Ankiros, Annofer ile TurkCast fuarları döküm sektörünün Avrupa’daki en önemli ikinci fuarları haline geldi.

Kubilay DAL