İzmit’te 1991 yılında demir-çelik sektörüne makine ve yedek parça imalatı yaparak faaliyete başlayan Başaraneller Makina; bugün itibarıyla demir-çelik sektörünün yanı sıra madencilik, çimento ve kağıt sektöründe kullanılan makineleri ve iş makinelerinin muhtelif yedek parçalarının imalatını gerçekleştirerek, sektördeki çalışmalarına devam ediyor. 

Nihat Akçay ve Zeki Küçükateş ortaklığında kurulduğu 1991 yılından günümüze, demir-çelik sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlere makine ve ekipman imalatı konusunda hizmet verdiklerini belirten Başaraneller Makina Satınalma ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Erdinç Küçükateş; “Başaraneller Makina olarak, uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile demir-çelik endüstrisi için katma değeri yüksek, proje bazlı yüksek hacimli imalat gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren müşterilerimizin yatırım projelerinde ve genel ekipman tedarikinde aktif bir biçimde yer alıyoruz. Müşteri profilimizi de genellikle çelik üreticileri, maden sektörü firmaları ve anahtar teslim tesis üreten şirketler ve mühendislik firmaları oluşturuyor” dedi.

Üretiminizi nerede ve nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

İzmit Kocaeli sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmamız 1050 metrekaresi kapalı ve 1100 metrekaresi açık alan olmak üzere toplam 2 bin 150 metrekarelik üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. 2012 yılında yeni bina ve CNC makine yatırımı ile kapasitemizi artırarak, yazılım yatırımlarımız ile kurumsallaşmaya da hız verdik. ISO 9001 ve ISO 3834 kalite belgeleri ve ürünlerimizin sahip olduğu CE sertifikasyonu çerçevesinde; haddehane-çelikhane ekipmanları, maden makineleri imalatı ve çeşitli sektörlere yönelik üretim yapıyoruz.Firmamız ileri düzeyde makine, işleme ve tasarım kapasitesine sahip olmasının yanında; avantajlı yerleşimi ile de İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük şehirlere ve önemli limanlara da yakın mesafede bulunuyor.

Başaraneller şirket yapılanması hakkında bilgi verir misiniz?

Biz firma olarak geleceğe yönelik mevcut bir genişleme planı çerçevesinde hareket ediyoruz. Yeni CNC makine ve bina yatırımımız ile hız verdiğimiz kurumsallaşma çalışmalarımız hep bu plan çerçevesin de attığımız adımlardır. İhracat ve büyüme odaklı düşünen bir şirket olarak; yüksek teknolojiye sahip imalat tesislerimizi, bilgi ve teknik uzmanlığımızla müşterilerimizin kalite beklentilerinden daha üstün seviyede makine ve ekipman üretmek amacıyla kullanmak ana hedefimiz. Bu kapsamda, ülkemizdeki ve yurt dışındaki demir-çelik sektörü ve diğer sektörlere hassas parça ve makine üretimde ilk tercih edilen firma olmak istiyoruz. Yüksek derecede esneklik sağlayabilen yapımız ve çok sayıda alt yüklenicimizle Başaran Eller olarak, makine ve aksam imalatı çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla sürdürmek için çalışıyoruz.

Maden sektörü için ithal edilen ürünlerin teknik çizimlerini ve gerekli analizlerini yaparak üretebiliyoruz.

“KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK”

Yeni üretim tesisleriyle firmalarının kapasitesini artırdıklarının bilgisini veren Küçükateş; “Maksimum müşteri memnuniyeti, maksimum üretkenlik, imalat  İşlemlerinde kusursuzluk, müşterilerle yakın iletişim ve sürekli gelişim doğrultusunda daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İmalatını gerçekleştirdiğiniz ürünler nelerdir?

Haddehane-çelikhane ekipmanları, maden makineleri imalatı ve daha farklı sektörlerin de ihtiyaçlarına yönelik imalat yapıyoruz. Demir-çelik sektörüne her türlü makine ve yedek parça imalatını gerçekleştirme kabiliyetine sahibiz. Gelişmekte olan maden sektörüne de yedek parça imalatı yapmaya başladık. Maden sektörü için ithal edilen ürünlerin teknik çizimlerini ve gerekli analizlerini yaparak üretebiliyoruz. 

Demir-çelik sektörüne yönelik: foot Roll, bender roll yatakları, CNM mekanizma, FNC, hidrolik silindir, kalıp flanşları, kedi vinci tekerleri, nozul bloğu, pota kol burcu, pota silindir bracket, pota sürgü mekanizması kilidi, pota sürgü mekanizması mandalı, SDM şase, slab yatakları gibi aksamları üretiyoruz. Madencilikte kullanılan ürünler arasında, üretimini gerçekleştirdiklerimizin bazıları ise şunlar: Karbon ayırıcı filtre (interstaga screen), rock drill ekipmanları ve hidrolik yeraltı delici iş makinelerinin muadil yedek parçaları. Ayrıca, maden galerilerinde kullanılan çift tamburlu vinç, kazıcı ve yükleyici (mucker), portatif gagalı kırıcı, dik ve yatay çamur pompaları, muhtelif yedek parçaların da üretimini yapıyoruz.

Şirketimizin büyüme planları dahilinde öncelik verdiğimiz en önemli konu ihracattır. Yeni fabrika ve makine parkuru yatırımlarımızı da hep bu önceliği gözeterek gerçekleştirdik.

“FİRMAMIZI GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Firma yönetiminde ikinci nesil olarak ihracata yönelik makine üretmek için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarının bilgisini veren
Başaraneller Makina Satınalma ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Erdinç Küçükateş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedeflerimiz içerisinde teknolojiye uygun makine, ekipman ve yazılım kul­lanarak dünya standartlarında kabul gören makineler üretmek yer alıyor. Bu çerçevede kendimizi ve çalışanla­rımızı eğitimlerle geleceğe taşımak istiyoruz.”

Çalışanlarınızın gelişimi konusunda ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Üretim aşamalarında kullandığımız makinelerin ve programların eğitim­lerini, çalışanlarımızın teknik gelişimi açısından aksatmadan uyguluyoruz. Üyesi olduğumuz birlik ve derneklerin çatısı altında düzenlenen eğitim ve seminerlere de ilgili birimlerde görev yapan yöneticilerimizi gönderiyoruz. Bu eğitim çalışmaları sayesinde olduk­ça güzel sonuçlar alıyoruz. Bunların yanında bizzat benim de dahil oldu­ğum işimizle ilgili başka eğitimlere de katılıyoruz.

Firma olarak fuarlara katılıyor musunuz?

Sektörde aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer firmaların çalışmala­rından haberdar olmak, güncel geliş­meleri takip etmek, yeni müşterilerle tanışıp iş olanaklarını geliştirmek bakımından fuarların oldukça önemli faydaları olduğunu düşünüyorum. Henüz bir uluslararası fuara katılma­dık fakat yurt içinde dahil olduğumuz sektörel fuarlar mevcut. Patentli makinelerimizin üretimini takiben mümkün olduğu oranda çeşitli fuar­larda yer almayı istiyoruz.

İhracatınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Şirketimizin büyüme planları dahi­linde öncelik verdiğimiz en önemli konuların başında ihracat geliyor. Yeni fabrika ve makine parkuru yatı­rımlarımızı da hep bu önceliği göze­terek gerçekleştirdik. Bu gelişmeler kapsamında Başaran Eller olarak ilk defa Almanya’ya özel bir sipariş doğ­rultusunda ürünlerimizin ihracatını gerçekleştirdik. İhracatımızı da seri üretimle doğru orantılı olarak artır­mak amacıyla çeşitli çalışmalarımız var.

Dernek, birlik ve üniversitelerle ortaklaşa yürüttüğümüz, tüm dünya ülkelerine yönelik pazar araştırmaları içinde de yer alıyoruz. Yakın zamanda tüm bu çalışmaların olumlu neticele­rini alacağımıza inanıyorum.

2012 yılı firmanız açısından nasıl geçti ve 2013 yılına nasıl başladınız?

2012 yılında firmamızın cirosunda 2011 yılına göre bir artış söz konusu oldu. Fakat bu durum kar oranla­rımıza yansımadı. Dünyada etkisini gösteren krizin ülkemize olan yansı­malarını da hissediyoruz. Umuyorum 2013 yılı sektör için daha hayırlı olur. Ancak ilk üç ayı geride bırakmamı­za rağmen 2012 yılına göre çok da değişik bir durum olmayacak gibi gözüküyor.

Sizce sektörde yaşanan en büyük problem nedir?

Ülkemizin eğitim sisteminden kay­naklanan belli bazı sorunlar mevcut.Özellikle teknik lise ve üniversite eğitiminin iş dünyası ile yeteri kadar temas kuramadığını düşünüyorum. Meslek liseleri ve üniversitelerin pratik eğitimlerinin yetersizliği do­layısıyla ihtiyacımız doğrultusunda yetişmiş, kalifiye eleman bulamıyo­ruz. Bunun dışında karşılaştığımız bir diğer sorun ise, yurt dışından teda­rik edilen ürünlere ödenen oldukça yüksek fiyatlar. Burada kastettiğim hem makine ve makine parçaları, hem de teknolojik yazılım ürünleridir. Ürün imalatında kullanılan makine ve ekipmanların yerli üretim olması en temel arzumuzdur. Bu sayede üreticiler için oldukça pahalıya mal olan servis ve yedek parça hizmeti de belli bir seviyede aşağıya çekilmiş olacak.

 

“SEKTÖRÜMÜZ SANAYİLEŞMENİN İTİCİ GÜCÜ”
Makine ve aksamları imalatının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşmenin ve gelişmenin itici gücünü olduğunun altını çizen Küçükateş; yerli makine üreticilerinin çalışmalarının her anlamda desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sektör firmalarının amacının artık “var olmak” değil, “dünyaya makine ve aksamları ihraç etmek” olması gerektiğini vurgulayan Küçükateş; “Sektörü tanıyan firmalar yatırımlarını teknoloji ağırlıklı olarak değerlendiriyor. Çünkü yüksek teknolojiyle dünya standartlarında gerçekleştirdiğiniz üretim sizin marka olarak her zaman bir adım önde olmanızı sağlar” diye konuştu.

Erdinç Küçükateş Kimdir?

1982 yılında İzmit’te doğdu. İzmit Anadolu Teknik Lisesi Makine bölümündeki eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Programı bölümünden 2002 yılında Makine Teknikeri olarak mezun oldu. 1997 yılında stajyer olarak Başaran Eller’de başladığı çalışma hayatını, 2005 yılından itibaren Satınalma ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi unvanıyla sürdürüyor.