Ana teması; “Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre ve Ekonomi” olarak belirlenen  kongre kapsamında çeşitli etkinlikler  düzenlendi. Kongre ile eş zamanlı düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı ise tesisat alanında hizmet sunan firmaları bir araya getirdi.Teskon+Sodex 2013 Fuarı’nda dolaylı katılımcılarla birlikte toplam 144 firma ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kongrenin açılışında; Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt, Hannover Messe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirtaş, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden ve sektör dernekleri adına Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen birer konuşma yaptı.

‘Yarının binaları: enerji, konfor, çevre, ekonomi’ 
MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, 11’inci kongrenin ana temasına karar verirken, Türkiye ve Dünya’nın çevresel ve ekonomik durumu ile enerji görünümünü göz önünde bulundurarak yola çıktıklarını anlattı. Özsakarya, “Konfor koşullarından ödün vermeden, çevresel etkileri ve maliyetleri en aza indirgeyerek, binaların enerji tüketimlerini azaltıp, sıfır enerjili
binalara ulaşma, hatta enerji  fazlasını satarak pozitif enerjili bina olma hedefi ile ‘Sürdürülebilir Bina’ kavramı ülkemizin de gündeminde yer alıyor. ‘Kentsel Dönüşüm’ adı verilenve ülkemizin yapı stokunun çok büyük kısmının yenileneceği bir sürecin eşiğinde olduğumuz gerçeğini de göz önünde bulundurarak, TESKON 2013’ün ana temasını ‘Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi’ olarak belirledik” dedi.

Kongre Yürütme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt ise kongre çalışmalarının titizlikle yürütüldüğüne işaret ederek, her yeni kongrede daha fazla katılımcının, daha fazla bildirinin ve daha fazla eğitimin yer aldığını söyledi. Akkurt, “Kongrenin başarısı sadece titizlikle hazırlanma sektörün kongreye sahip çıkmasından kaynaklanmaktadır” şeklinde konuştu. MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar da, kongrelerde üretilen paylaşılan bilgi ve teknolojinin, 20 yıldır meslek alanına ve sektörün gelişmesine, halkın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekanlarda ve kentlerde yaşamasına hizmet ettiğini söyledi.

Tesisat mühendisleri teknik bilgiyle buluşuyor 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, sektörün sorunlarının tespiti ve çözümlerinin ne olabileceğinin her yönüyle tartışıldığı kongre sayesinde, tesisat mühendisliği kavramının anlamlı bir yere oturduğunu vurgulayarak, “Bu kongrelerimizde sunulan bildiriler, kongrelerimizde yapılan kurslar ve seminerler ile tesisat mühendisliği alanında bilgiler tüm tesisat mühendisleri için erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır” dedi.