İnternet artık hayatımızda gün geçtikçe daha etkin olarak yer almaya devam ediyor. Birçok işimizi internet başında hiç çaba sarf etmeden halledebilir konuma geldik. Kaynak taramak, ürün satın almak veya satmak, kitap sipariş etmek, gazete okumak, herhangi bir konu üzerinde çalı- şan birilerinin adresini temin etmek gibi durumlarda ilk başvurduğumuz kaynakları n başında internet geliyor. Ülkemizde ve tüm dünyada birçok veri ‘bir tıkla’ önümüze geliyor. Veri ve bilgiler internet sayesinde milyonlarca insana çok kısa zamanda ulaşabiliyor. Bu durumda, kişilerin ya da kurumların sahip oldukları yararlı bilgiler ne kadar fazla insana ulaşabilirse, o oranda değer kazanı yor. İnternet, ülkemiz ve dünyadaki birçok bilgiyi kısa zamanda ulaşabilece- ğimiz şekilde elimizin altında bulmaya imkan sağlıyor. Ülkemizde ticari işletmelerinin daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması nda bilişim teknolojilerinin kullanılması büyük önem taşıyor. Özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısında patlama gösteren ve içinde bulunduğumuz “Bilgi Ça- ğı”'nın temel teknolojisi olarak görülen İnternet diğer tüm alanlarda olduğu kadar ihracatta da önemli gelişmelere ve yeni ufukların doğmasına neden oluyor. Bugün internet ortamında ihracat konusunda oluşturulmuş binlerce veritabanı- na ulaşmak ve bilgi taramak artık sadece saniyeler alıyor. Kurumlar ve şirketler, işlerini “Sanal Ticaret” veya “Sanal İş” olarak internete taşıyorlar. İhracattan, üretime pazarlamaya ve eğitime kadar tarımın hemen her alanından yüzlerce firmanın yer aldığı bu ortamda her konuda bilgiye erişmek mümkün. Makine ihracat sanayi ise şüphesiz ki internet kullanımının yaygın olduğu sanayi dallarından biri. Tüm diğer ihracat kolları için olduğu kadar, makine ihracatı için de güvenilir sitelere ulaşmak, oldukça önemli. İşte ihracatçılara bilgi verecek, yol gösterecek bazı siteler.

1. www.makinebirlik.com Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği’nin web sitesi olan “makinebirlik.com” bu sektördeki ihracatçı ların en birinci başvuru kaynakları 53 moment expo arasında. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin web sitesinde Türk makine sanayisinin gelişime ilişkin bilgilere, makine ihracatı ile ilgili güncel istatistikî verilere ve nasıl ihracatçı olunacağına dair pratik çözümlerde yer veriliyor. Ayrıca bu siteden Türk makine sanayisine verilen teşvikleri de bulmak mümkün. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin web adresinde makine sektörünü ilgilendiren güncel haberlere ve Birliğin düzenlediği seminerlere, konferanslara, fuarlara ve diğer etkinliklerle de yer veriliyor.

2. www.turqum.com Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve teknik şartlara uygunluğunun belgelendirme süreci sonunda onaylanması ile ürüne iliştirilen bir logo. Bu logonun tanıtımı için hazırlanmış olan www.turqum.com adresinde TURQUM logosunun öneminden bahsediliyor ve nasıl alınabileceğine dair bilgiler veriliyor. TURQUM Markası, kalitesi ile olumlu yönde farklılık yaratarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylı kla tanınan, tercih edilen, kalitesi ve adresi belli, güvenilir ürün imajıyla ortak bir marka (logo) niteliği taşıyor.

3. www.oaib.gov.tr Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği resmi internet sitesi olan www.oaib.gov.tr adresinde, Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı- ları Birliği, Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ve Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile ilgili tüm bilgilerle, istatistikî verilere, dış piyasa fiyatlarına, araştırma ve ülke raporları- na, yönetmelik, kararlar ve teşviklere ulaşmak mümkün. Günlük ihracat rakamları ve döviz kurları da bu sitede yer alıyor.

4. www.dtm.gov.tr Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı resmi internet sitesi olan www.dtm.gov.tr adresinden güncel ihracat ve ithalat verilerine ve Türkiye’nin iller bazında ihracat haritası na ulaşılabildiği gibi, Avrupa Birliği, Serbest Bölgeler ve teknik düzenlemelere ilişkin bilgiler de alınabiliyor. Ayrı- ca Müsteşarlık duyuruları, ihracatçılar rehberi, ihracatçıların ilgilendiği ülkeler hakkındaki en güncel veriler, ürün güvenliğ i veri tabanı ve yurtdışı fuarlarla ilgili bilgiler de bu sitede yer alıyor.

5. www.osoline.com OSO A.Ş. makine sektöründe imalatçı- ihracatçı niteliğinde faaliyet gösteren firma ve temsilcilerin bir araya gelerek oluşturduğu, Haziran 2005 tarihinde kurulmuş geniş tabanlı bir satınalma organizasyonu. Bu organizasyon, Türkiye'deki makine ve aksamları ihracatçıları nın tümünü temsil eden T.C. Başbakanlı k Orta Anadolu Makine İhracatçıları Birliği üyelerinin ve yönetim kurulunun katılımı ve desteği ile oluşturulmuş. Türk Makine Sektöründe girdi maliyetlerinin yüksekliği temel sorunlardan biri. Küçük, orta ve mikro ölçekli çok sayı- da firmanın  oluşturduğu dağınık bir yapı ya sahip olan makine sektöründe uygulanamayan ölçek ekonomisi, yüksek seviyelerde seyreden girdi maliyetleri ile firmaları karşı karşıya bıraktığından, makine üreticisi firmalar yurtdışı rekabette zorlanmaktalar. Oysa makine üreticilerinin imalatlarını gerçekleştirmeleri için gerekli olan malzeme ve hizmetler konsolide edildiğinde ortaya çıkan miktarlar ile tedarikçiler ve yan sanayi anlamlı fiyat iskontoları sunabileceğ i bir seviyeye yükselebilmekte. Bu noktada çözüm üretecek bir proje olarak devreye sokulan OSO A.Ş., makine üreticilerinin alımlarını tek bir merkezde toplayarak elde ettiği pazarlık gücü ile girdi maliyetlerini minimize edecek bir mekanizma görevini üstlenmekte. OSO A.Ş.’nin resmi sitesi olan www.osoline.com adresinden makine sektöründeki değişimler anında ortaklara aktarılıyor, onlara stratejilerini çevresel gelişmelere göre revize etme imkânı sağlanıyor ve teknolojik ilerlemeleri iş süreçlerine uyarlamalarını özendirerek geliştiriliyor.

6. www.tubefirst.com Metro ve boru inşasında kullanılan makinelerin pazarlamasıyla ilgi bir site. Ayrı ca siteden makine sanayiyle ilgili haberlere de ulaşmak mümkün. Siteye ücretsiz ilan da verebilirsiniz.


7. www.machineryexport.com Tarım, endüstri, yapı ve lojistikle ilgili her türlü makineye bu siteden ulaşmanı z mümkün. Ayrıca makinelerin modelleri nedeniyle de fiyat aralıklarını görmeniz mümkün..hemen hemen her markanın makineleri mevcut. İkinci el ve birinci el makineler..

8. www.machinery.globalsources. com Global Sources iş dünyasının medya şirketlerine yol gösterici bir site. Esas amacı Çin’den dünyaya İngilizce iletişim kuran medya kanalları vasıtasıyla ticareti artırmak. Bir diğer amacı ise dünya ülkelerinden Çin’e ticareti artırmak. Site 230 ülkedeki alıcı ve satıcılar arasında bağlantıyı gerçekleştiriyor. Bünyesinde 657 bin kayıtlı kullanıcısı, 2 milyon ürün, 170 bin satıcı, 13 adet aylık dergi, 100’den fazla araştırma raporu barındı- rıyor. Satıcılar, toplamda yılda 27 milyon adetten fazla satış yapabiliyorlar.

9. www.techspex.com Bu siteden makine üreticileri, makine modelleri, makine distribütörleri, diğer tedarikçiler hakkında geniş bilgiye ulaşabilirsiniz. Makine almak ya da satmak İstiyorsanız ve bunu en güvenilir ve en çabuk yoldan halletmek istiyorsanız bu site tam size göre. Site size 7 binden fazla makine modeli sunmakla beraber, distribütörleri, yedek parçaları konusunda da yönlendirmelerde bulunuyor. Ancak tüm bu yardımı alabilmeniz için öncelikle 1 dakikanızı siteye üyeliğe ayırmak durumundasınız.

10. www.makingthemodernworld. org.uk Tarih sevenler için oldukça eğlenceli gelebilecek olan sitede, makinelerin gelişim tarihi yer alıyor. Kronolojik olarak sitede, herhangi bir makinenin hangi aşamalardan geçerek son kullanım şeklini aldığını ya da nasıl olup da teknolojik hale getirildiğini görebilmeniz mümkün. Aslında site kısaca insanın yapabildiğ i her şeyi konu alıyor. Ancak sitenin makinelerle ilgili de ayrı bir bölümü mevcut.

11. www.machinerytrader.com Makine alıcılarını ve satıcılarını bir araya getirmeyi amaçlayan site, dünyanın dört bir yanındaki alıcılara 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Spesifik konularda, alınacak olan makineyle ilgili de satıcılarla anında iletişim kurma olanağı sağlıyor. Site makine alım satım konusunda sunduğu desteğin yanı sıra, makine dünyasından son haberlere, fuarlara, makine konusunda hangi dergilerin takip edilmesi gerektiği konusundaki bilgilere de yer veriyor. Ayrıca sitede ticaretle ilgili her türlü linke ulaşmak mümkün.

12. http://comtrade.un.org Birleşmiş Milletler Emtia Ticareti İstatistik Kurumu’nun resmi sitesinde yaklaşık 140 ülkeden gelen ticari istatistiki veriler paylaşıma sunuluyor. Bu site uluslararası en büyük ticari dataya sahip olan sitelerden biri. Sitede yaklaşık 1 milyar tane kayıtlı data bulunuyor. Ülkelerin bütün ticaret hacimleri dolar cinsinden veriliyor. Sitede 1962 yılından bu yana 140 ülkenin ticaret rakamları bir araya getiriliyor.

13. www.intracen.org ihracatla ilgili kaynak teşkil edebilecek bir başka internet sitesi ise Uluslararası Ticaret Merkezi’nin internet sitesi. Adından da anlaşılacağı üzere sitede ithalat ve ihracatla ilgili her türlü veriye ulaşmak mümkün. Hatta öyle ki ülkeler kısmında sadece tarımsal değil hangi ülkenin nereye hangi malı ihraç ya da ithal ettiğine dahi ulaşabilirsiniz.

14. www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook CIA’in bu sitesinden, ithalat ya da ihracata yapmak istediğiniz herhangi bir ülkeyle ilgili hemen hemen her türlü veriye ulaşmanız mümkün. Ülkelerin ticari kapasiteleri ve altyapıları kadar, gayri safi milli hasılalarını öğrenebilirsiniz. Sitede 146 ülkeye ait bilgiler bulunuyor. En son güncellenen raporu ise 9 Ekim 2008 tarihli.

15. http://ec.europa.eu/trade 27 Avrupa Birliği üyesi ülke tüm dünya ithalat ve ihracatının yüzde 19’unu elinde bulunduruyor. Avrupa Komisyonu’nun bu sitesi size ticaretin ne oldu- ğunu en başından itibaren özetliyor. Sizi hangi Avrupa ülkeleriyle hangi koşullar altında ticaret yapabileceğiniz konusunda yönlendiriyor. Sitede Avrupa Birliği’yle ilgili son TV haberlerine, basın açıklamalarına ulaşmanı z mümkün. Ayrıca ticaretle ilgi gelecekteki etkinliklerden haberdar olabilir, komisyonla ilgili diğer sitelere linklerle ulaşabilirsiniz.

16. http://epp.eurostat.ec.europa.eu Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisi’nin resmi sitesi. Sitenin amacı, Avrupa’daki istatistiki verilerin tümünü bir araya getirerek doğru politikalar oluşturması için Avrupa Kuruluşu’na yol göstermek. Birkaç dakikalık bir üyelik formu doldurduktan sonra siteden yararlanabilirsiniz. Site Avrupa birliğini, üye kuruluşları nı ve ortaklarıyla ilgi bilgileri kapsı- yor. Ayrıca genel ve yerel istatistikler, ekonomi ve finans, nüfus ve sosyal yapı, endüstri ve ticaret, tarım ve balıkçılık, dış ticaret, lojistik, çevre ve enerji, bilim ve teknoloji gibi alt başlıklarla ilgili verilere de ulaşılabilir.

17. www.export.gov Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi ihracat sitesi, Amerika’daki ihracatçıları n ticaret yaparken önünü görmesini sağlayacak bilgiler sunuyor. Amerikan ihracatçıları uluslararası ticari gelişmeler, para ödemesi yapmayan ya da zimmete para geçiren uluslararası şirketler gibi gizli tehlikeler konusunda uyarıyor. Bu nedenle de tüm dünya piyasası hakkı nda bilgileri içeriyor. Pazar araştırmaları sunarak ticaret yapanlara yol gösteriyor. Ayrıca ABD’deki ve tüm dünyadaki ticari gelişmelerle ilgili ziyaretçileri bilgilendiriyor.sitenin amacı ise Amerikan şirketlerinin ihracatını kolaylaştırmak.

18. www.mti-online.com 2003 yılında uluslar arası bir makine satı ş dergisi olara piyasada uyandırdığı yankıdan dolayı 2004 yılında sitesi kuruldu. Site, birçok makine şirketiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi kapsadığı kadar, fiyatlandı rma konusunda ve çeşitlilik konusunda da oldukça başarılı. Siteden MTI Online dergisinin sayılarını takip edebilirsiniz. Ancak bunun için ücretsiz üyelik gerekiyor.

19. www.gardnerweb.com Gardner yayınlarının online sitesi. Gardner yayınları endüstri pazarı için çeşitli dergiler yayımlayan ve web siteler oluşturan bir şirket. Bu sitede birçok ürün ve ürün tasarımı hakkında alıcı ve satıcılar bir araya geliyor. Maden işleme sanayi, makine sanayi, plastik işleme sanayi, maden çıkarma ve otomotiv sanayi gibi alanlarda hizmet sunuyor. Site Gardner bünyesindeki bir çok online endüstri dergisine de ulaşım olanağı sağlıyor. Gelişen teknolojiyle ilgili bilgi almak, endüstri konusundaki gelişmelerden haberdar olmak için de sitenin kitap önerilerine bir göz atabilirsiniz.