Dünya makine sektörü içerisinde büyük bir satıcı konumunda olan Çin aynı zamanda büyük bir alıcı durumunda. Bu nedenle Türk makinecilerinin bu ülke ile yakın temaslar kurması ve kendisini tanıtması büyük önem taşı- yor. Bunun farkında olan Makine Tanı- tım Grubu da Çin’in Pekin şehrindeki CIMES 2008 Uluslararası Takım Tezgahları ve Ekipmanları Fuarı’na katı- lım gerçekleştirdi. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği Yönetim Kurulu tarafı ndan makine sektörünün yurt dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi, makine ve aksamları sektörünün ihracatı nın artırılması, yurt içinde ve yurt dışında imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, markalaşma, AR-GE ve ortak tanıtım çalışmaları nın organize edilmesi amacıyla gerekli finansmanın sağlanmasına yönelik olarak kurulan Makine Tanıtım Grubu (MTG), Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) başkenti Pekin’de 09-13 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen CIMES 2008 Uluslararası Makine Fuarı’na (CIMES 2008 The 9th China International Machine Tool & Tools Exhibition) bu yıl ilk kez Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi olan 9 dernek/birliğin standlarının yer aldığı 600 metrekarelik bir alanda katılım organizasyonunu sağladı.AY YILDIZ ALTINDA CIMES
2008 Uluslararası Makine Fuarı’ nda ay ve yıldız formunda tasarlanmış ve bankosunun üstüne büyük bir Türk bayrağı açılmış olan standın altında Türk makine sektörü bir bütün olarak temsil edildi. Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi olan 9 dernek ve Birliğe ait standaki hilal formunun içine dizilmiş bölmelerde Çinli konukları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Çin’in Türkiye’yi daha iyi tanıması adına yapılan görüşmelerde ve sohbetler de hem Çinliler hem de Türkler birbirlerinden çok şey öğreniyor, aslında iki tarafta birbirini ne kadar az tanıdıklarının farkına varı yorlardı. Bu anlamda Makine Tanıtım Grubu’nun bu ilk organizasyonda Çin’i seçmesinin yerinde bir karar olduğu ortaya çıkıyordu. Çin’de yükselen dev binalar, olağanüstü hızla gelişen üretim ve ihracatı karşısında korkmadan, bu ülkeden nasıl fayda sağlanabileceğinin yollarını arayan Makine Tanıtım Grubu Başkanı ve Üyeleri yaptıkları görüşmelerle Türkiye’nin ve makine sektörünün tanıtımı adına faaliyetler yürütüyorlardı. Diğer taraftan bu organizasyona katılan Makine Sanayi Sektör Platformuna üye 9 derneğin temsilcisi de kendi sektörleri hakkında Çinli muhataplarına bilgi veriyorlardı. Fuara, makine sektöründe faaliyet gösteren ve Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi olan İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçı ları Birliği), İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği), İMES Sanayi Sitesi, İSKİD (İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derne- ği), KBSB (Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği), MİB (Makina İmalatçıları Birliği), PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği), TÜMMER (Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birli- ği) ve POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği) standlarıyla katılarak dernek/birliklerini tanıtıcı materyaller ile üye firmalarına ait katalogları sergiledi. Ayrıca Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği üyesi olan bazı firmalara OAİB standında görüşme yapma imkânı sağlandı. W3-D200.’de katılım sağlanan ve ağırlıklı olarak Çinli ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuarda, Türk Makine Sektörü’nün tanıtımı yapıldı. OAİB ve MTG info-standında da ziyaretçiler Türkiye ve Türk makine sektörüyle ilgili bilgilendirildi 09 Ekim 2008 Perşembe günü OAİB Genel Sekreteri Mahmut Akıllı’nın da katıldığı açılış töreninin ardından, W3-D200 nolu holdeki OAİB standında Makina Tanıtım Grubu Başkanı Ali Rıza Oktay ve üyeler Kutlu Karavelioğlu, Sevda Kayhan Yılmaz, Mustafa Bozkurt, Nam Namık Kemal Memiş ve OAİB Genel Sekreteri Mahmut Akıllı, standı ziyaret eden firma ve üst düzey yetkililerle görüşerek Türk Makine Sektörü hakkında bilgiler verdi. Türk tarafı olarak fuara katılan herkesin ortak görüşü çok önemli bir tecrübe edinildiği yönündeydi. Görmezden gelinmesi mümkün olmayan Çin pazarının tanınması açısından bu fuarın kendilerine önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen dernek temsilcileri, Makine Tanıtım Grubu Üyeleri ilerleyen dönemlerde hem Türk makine sektörünün toplu tanı tımının yapılabileceğini hem de ihtisas fuarlarına göre derneklerin ve şirketlerin seçilerek çağrılması gerektiğini belirtiler. Fuardaki ortak görüşlerden biri buydu. Fuar süresince standta ziyaretçilere Türk kahvaltısı hizmeti sunuldu. Fuarın ikinci günü ise standta düzenlenen kokteyle fuar şirketi üst düzey yetkilileri ile fuar ziyaretçileri katıldı. Çeşitli medya mensuplarına OAİB, MTG ve Türk makine sektörü ile fuara katılım konusundaki hedeşer hakkında bilgiler verildi.  
Muhittin Öztürk İMDER – İSDER Uluslararası İlişkiler Sorumlusu   OAİB’in milli katılım şeklinde organize ettiği CIMES 2008 Fuarı’nda Türkiye iş makineleri ve istif makineleri sektörünü temsil ediyorum. Türkiye 50’den fazla ülkeye iş makineleri ihracatı yapan ve bu mal grubunda 2007’de 940 milyon dolar ihracat gerçekleştiren önemli bir oyuncu konumunda. 2008 yılının sonunda ise iş makineleri ve istif makinelerinde 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz. Bu nedenle dünyanın her yanındaki fuarlar bizim için çok önemli. Pazarımızı daha da genişletebilmek için dünyanın birçok noktası ile ticari ilişkiler kurma gayreti içerisindeyiz. Bu yönüyle OAİB’in düzenlemiş olduğu bu fuar organizasyonuna katılmak bizim açımızdan çok faydalı oldu. Diğer taraftan Çin artık tüm dünya açı- sından çok önemli bir pazar konumunda. Artık ticaret yapan kimse Çin’i görmezden gelemez. Bu durum iş ve istif makineleri içinde geçerli. Bu nedenle İMDER ve İSDER olarak bu fuara mutlaka katılmamız gerektiği kararını almı ştık ve OAİB’in bize bu fırsatı sunması ndan dolayı da çok mutlu olduk. Aslında bu fuar iş makineleri üzerine değil. Ancak Türk makinecilerinin burada güçlü bir şekilde bir arada temsil edilmesinin gelecek için çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Hüseyin M. Yüksel İİSKİD Dernek Müdürü OAİB’in organizasyonu ile bu fuara ilk defa katılıyoruz. Oldukça büyük bir fuar. Bir buçuk gün içerisinde sadece 3 holü gezebildim. Güzel ürünler ve büyük firmaların bu fuarda yer aldıklarını görmekte bizim açımızdan çok
önemli. Aslında İSKİD’in genel prensibi kendi alanındaki fuarlara katılmaktır. Fakat Çin çok önemli bir pazar olduğundan dolayı bu fuarı görmek ve Çin’i tanımak istedik. Bu fuar sayesinde Çin’deki bağ- lantılarımızı geliştirme fırsatı da bulduk. OAİB’in bu organizasyonun titizlikle hazırlandığını ve çok başarılı olduğunu gördüm. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu fuar içerisinde Türk bayrağı altında güçlü bir şekilde bir arada durmamızda ülke tanıtımızın yapılmasını ve ihracatı- mızın artmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum.Nail Türker MİB Genel Sekreter Yardımcısı Fuardaki ziyaretçi sayısı az olmasına karşın, gelen kişilerin oldukça profesyonel olduğunu gözlemledim. Fuarda kuru bir kalabalık olmaması bence çok önemli. Bu açıdan bakıldığında iyi bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan OAİB’in böyle büyük bir organizasyonu başarı ile gerçekleştirmiş olması da geleceğe dair umut veriyor. Umarım ilerleyen dönemde de bu tarz milli katılım fuarları devam edecektir. Çünkü bu fuarlar hem ülke tanıtımız hem de makine sektörümüzün ihracatı- nı geliştirmesi açısından çok önemli. Biz Türkiye’de Pagder olarak tüm plastik sanayisini tek bir çatı altında temsil ediyoruz. Ancak Çin’deki durum farklı.
Burada plastik makinecileri ayrı olarak temsil ediliyorlar ve daha birçok alt dala ayrılıyorlar. Bu nedenle bu fuar öncesi çok sayıda dernekle bağlantıya geçerek Çin ziyaretimiz konusunda önceden kendilerini bilgilendirdik. Bu çalışma bile bizim açımızdan çok önemliydi. Bu nedenle OAİB’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak derneklerin yanı sıra makine firmalarının da bu fuara katılarak ürettikleri makineleri sergileme imkanı bulsalardı daha iyi bir iş yapılmış olurdu diye düşünüyor. Pagder olarak 4 bin 500 tane üyemiz var. Bizim sektörümüz aslında Çin’den korkuyor. Biz oraya bir şey satamayız diye bu pazardan çekiniyorlar. Ancak bizim kalitemiz Çin mallarına göre oldukça yüksek ve fiyatlarımızı da biraz aşağıya çekebilirsek bu pazardan çok büyük paylar alabileceğimiz kanaatindeyim. Aynı zamanda benim buradan gözlemlediğim kadarıyla bu fuara Avrupalı alıcılarda geliyor. Türkiye’nin bu fuarda temsil edilmesi sayesinde Avrupalı alıcıların gözünde de daha değerli bir noktaya oturduk diye düşünüyorum


Banu Ergan PAGDER Araştırma ve Fuar Organizasyon Uzmanı   CIMES 2008 sektörel bir fuar olarak oldukça kalabalık. Aynı zamanda gelen alıcıların profesyonel olmaları da çok önemli bir konu. Şimdiye kadar temasa geçtiğimiz kişilerin hepsi sektörleri konusunda çok ciddi ve bilgili kişilerdi. Bu yönüyle bu fuarın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda fuarda dünyaca tanınmış bir çok makine firması da yer alıyor. Ancak Çin gibi kapalı ekonomilerden yeni çıkmış toplumlarda fuar konusunda tecrübesizlik hakim. Onlarla iş yapabilmek için kültürlerini tanımakta çok
önemli bir konu. Bu nedenle OAİB’in bu organizasyonun çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Ancak buraya katılımın firmalar düzeyinde gerçekleştirilmesinin daha da faydalı olacağı düşüncesindeyim. Yine de bir ilk adım olarak önemli tecrübeler ediniyoruz.  
Haşim Acar TÜMMER Yönetim Kurulu Üyesi   Bu fuar bizim açımızdan çok enteresan bir deneyim oldu. Aslında mermer makineleri ile ilgili bir fuar değil. Ancak Çin kültürünü tanımak ve anlamak bakı mından önemli tecrübeler ediniyoruz. İlerleyen dönemde bu tarz milli katılım fuarlarına firmaların çağrılmasının ve ürünlerinin sergilenmesinin daha iyi olacağı kanaatindeyim. Diğer taraftan Türk mermer makinecilerinin Çin pazarı na hitap edebilmesi için İtalya kadar kaliteli ama yüzde 20 daha ucuz makineler yapması gerekiyor. Ancak bu sağlandığı takdirde Türk mermer makinecileri Çin pazarına giriş yapabilir. Günümüzde ise mermer işleme makineleri konusunda ülkemize birçok Çin ürünü girmektedir. Bununda önüne geçmek için derneklerin ya da firmaları n uzmanlık alanı olan fuarlara katılmaları nın daha yerinde olacağını düşünüyorum.


Münevver Olcaysoy İMES İş Geliştirme Birim Başkanı   Bu fuara ilk kez katılıyoruz. Bu nedenle bu bizim için bir provaydı diyebilirim. Stand ve OAİB’in organizasyonu bence çok başarılı. Derneklerde bu fuarı daha iyi tanıtabilirlerdi diye düşünüyorum. Bu bizim için çok önemli bir deneyimdi. Makine Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri geleceğe dair bizlere çok büyük umutlar veriyor. Bu nedenle bu tarz fuarlara milli katılımlar mutlaka sürmeli. Sadece bir kere yapılıp bırakılmamalı. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede bu fuar katılımlarının meyvesini toplayacağımıza inanıyorum. İMES Sanayi Sitesi olarak bu organizasyon bizim tanıtımıza çok fayda sağladı. Bu bile tek başına çok önemli. Bu fuara geldikten sonra Çin pazarının Türkler tarafından çokta iyi bilinmediğini yakından gözlemledik. Çin çok hızlı bir şekilde sanayileşiyor ve ülkemiz makine üreticilerine büyük fırsatlar sunuyor. Bu yönüyle değerlendirildiğinde mutlaka Çin’e yönelik fuar etkinliklerinin artması gerekiyor. OAİB’in bu organizasyonu da bu anlamda atılmış çok sağlam ve doğru bir adım oldu   Bu fuara gelmekteki amacımız Türk makine sektörünü Çin’e tanıtmaktı. OAİB’in bize böyle bir şans vermesinden dolayı da çok memnun olduk. Derneklerin ve OAİB’in Türk bayrağı altında bir arada güçlü bir tablo çizmiş olmasının da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Makine Tanıtım Grubu’nun bu tarz organizasyonlara devam etmesi durumunda yurt dışındaki bir çok ülkede Türk makinesi kavramının zihinlere kazınacağını düşünmüyorum. Fuarı değerlendirecek olursak, ağırlıklı olarak takım tezgahları üzerine ihtisaslaşmı ş bir fuardı. Yeni bir fuar olması ve fuar merkezinin şehre uzak olması sebebiyle az ziyaretçi geldi. Ancak gelen kişiler oldukça profesyoneldi. OAİB’in ve Makine Tanıtım Grubunun bu fuar organizasyonu hem Çin’i tanımamızı hem de kendi içimizde, dernekler olarak kaynaşmamızı sağladı. Biz bir aile olduğumuzu daha iyi anladık. Ancak Makine Sanayii Sektör Platformu’na üye olan 27 dernekten 9’u burada yer aldı. İlerleyen yıllarda bu sayının daha da artması gerekiyor.    


Mahmut Akıllı OAİB Genel Sekreteri   Çin makine sektörünün günümüzde gelmiş olduğu seviyeyi Türkiye makine sektörü ile karşılaştırdığımızda Çin’in işçilik, mühendislik ve kullanılan malzeme kalitesi yönünden Türkiye’nin gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Çin dünya çapında büyük bir üretim sıçraması yapmış durumda. Bunun en önemli nedenlerinden birinin, Çinli bireylerin tüketime değil üretime odaklanmış olmaları. Diğer taraftan Çin hükümeti de üretimi çok büyük oranda destekliyor. Bu hem dışarıdan gelen sermaye hem de ülke içindeki sermaye için geçerli. Tabiî ki bir de bunun üzerine ucuz işçilik başta olmak üzere diğer girdi maliyetlerinin de minimize edilmesi Çin’i her sektörde olduğu gibi makine sektöründe de büyük bir üretici ve ihracatçı konumuna taşıyor. Çinlilerde kalitesiz makine üretimi yaygın olmakla birlikte, dünya pazarından çok büyük bir söze sahipler. Ancak pazarları az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler. Böyle devam ederse Çin’in parlak günlerinin çokta uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Çin teknoloji üretmek yerine kopyacılığı seçiyor. Devlet kontrolü altında bu üretim şekli bir müddet belki daha devam edebilir. Ancak teknoloji üretmeyen bir Çin sadece ucuz işçilikle bir süre bu parlak günlerini daha sürdürebilir. Fuar yönetimi, mesleki örgütler ve çeşitli Çin dernekleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Çin toplumun ve Çin firmalarının Türkiye’yi tanımadığı ya da çok az tanıdığını anladık. Çin’deki firmalar Türkiye makine sektörünün gelişmiş düzeyi ve standartları karşısında oldukça şaşırdılar. Aynı zamanda Çinlilerin Türklere karşı bir antipatisinin değil aksine sempatisinin olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte de Türk bürokrasisinin, siyasetçisinin, iş dünyasının ve medyanın bu ülkeyle sağlıklı ve etkin temaslarda bulunması gerekiyor. OAİB ve Makine Tanıtım Grubu olarak ilerleyen yıllarda da bu şekilde fuarlara milli katılım gerçekleştireceğiz. Bu ilk deneyimimizde ve bir sürü artı ile ülkemize geri döneceğimizi düşünüyorum. Pratikte fark edilen eksikliklerde mutlaka düzeltilecek ve daha da gelişeceğiz. Çin’in ardından Hindistan, Rusya ve Brezilya’nın mutlaka öncelikle olarak fuar organizasyonlarının yapılması gerekli pazarlar olarak belirlemiş durumdayız. İlerleyen dönemde bu ülkelere en etkin şekilde hangi fuarlara katılabileceğimizi araştıracağız. Şu unutulmamalı ki dünyanın en kaliteli ürününü bile üretseniz müşterisine o ürünü iyi bir şekilde tanıtmadıktan sonra dünyanın en kalitesiz ürünüdür. Bu nedenle fuarlarda Türk makinesinin kalitesini vurgulayan çalışmalara da imza atıyoruz.  


Ali Rıza Oktay Makine Tanıtım Grubu Başkanı   CIMES Uluslararası Makine Fuarı öncelikle Çinlilere yönelik olmasına karşın her geçen yıl yurtdışından gelen katılımcı sayısının da artığı bir fuar. Bu yıl 36 farklı ülkeden bu fuara katılım gerçekleştirilmiş durumda. Diğer taraftan bu fuarın büyük bir potansiyel barındırdığını bildiğimizden dolayı da Makine Tanıtım Grubu olarak Türkiye makine sektörünün burada temsil edilmesi gerektiğine karar verdik.   Şimdi ise bu kararın ne kadar yerinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü hem Çin’i tanımak hem de ülkemiz makine sektörünü tanıtmak adına burada önemli temaslar gerçekleştirdik. Çin ihmal edilmesi mümkün olmayan bir pazar. Artık herkes bunun farkında olduğundan dolayı bizler de Makine Tanıtım Grubu olarak buradaki yerimizi aldık. Zaten Makine Tanıtım Grubu adı üzerinde Türk makine sektörünü dünyaya tanıtmak için kuruldu ve bu yöndeki en önemli adımlardan biri de fuarlar olacaktır. Aynı zamanda OAİB’in ve Makine Tanıtım Grubu bu fuar organizasyonunu çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Bu fuar bir ilk olduğundan var olan eksikliklerde giderilerek daha iyi işler yapılacağı kanaatindeyim. Her şeyden öte buradan ülkemize Çin hakkında büyük bir tecrübe kazanmış olarak döneceğiz  Sevda Kayhan Yılmaz Makine Tanıtım Grubu Üyesi   Çinlilerin fuarcılık anlamında daha gelişmesi gerekiyor. Ancak bu fuara baktığı mızda Çin’de hazırlığı en iyi yapılmı ş fuarlardan birisi. Zaten Makine Tanı tım Grubu olarak bu fuarı seçmemizin nedenlerinden biri her yıl hızlı bir şekilde gelişiyor olmasıydı. Bu fuar Türkiye için bir prestij fuarıydı. Ben her zaman ihtisas fuarlara katılımdan yanayı mdır ancak bu fuarın özelliği Türk makinesinin üretim gücünü genel olarak Çinlilere göstermekti. Bunu da başardığı mızı düşünüyorum. Bu fuarların devamı da gelecek. Buradaki eksiklikleri görüp ilerdeki fuarlara daha iyi bir şekilde katılacağız. Bu fuardan öğrendi- ğimiz en önemli şeylerden biri, iki ülkenin de birbirini çok az tanıdığı oldu. Bu ilişkiler geliştirildiği takdirde iki ülkenin de büyük kazançlar elde edeceğini düşünüyorum. Çin’den çekinmemek gerekiyor. Aksine bu denli hızlı gelişen bir ülkeden biz nasıl kazanç sağlayabiliriz diye bakmalıyız. Bu fuara yapılan milli katılımda Çin’e Türk makine sektörünün birlik içerisinde ilk adımıydı. Bunun ardından ülkemize döndüğümüzde bu gezinin faydalarını daha iyi anlayacağı mızı düşünüyorum      Mustafa Bozkurt Makine Tanıtım Grubu Üyesi   Çin’i tanımak anlamında çok değerli bir fuar oldu. Kafamızdaki Çin imajı değişti. Makine Tanıtım Grubu’nun yaptığı bu faaliyetle Türk makine sektörünün gücünü ve gelişmişlik düzeyini tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Biz burada Çinlilere Türkiye’nin hızla bir sanayi toplumu olmaya doğru gittiğini gösterdik. Onlarda böylelikle bizi daha yakından ve doğru bir şekilde tanıdılar. Çünkü onların aklındaki Türkiye imajı da farklıydı. Bu yönü ile Makine Tanı- tım Grubu’nun çok başarılı bir işe imza attığını düşünüyorum. Biz bu ilk fuarlara tüm Türk makine sektörünü tanıtmayı amaçlamıştık. İlerleyen zamanda daha fazla ihtisas fuarları na yönelik çalışmalar yapmayı planlı yoruz. Buna göre de dernekler ve firmalar arasında seçimler yapılacak.    Namık Kemal Memiş Makine Tanıtım Grubu Üyesi   Türk makine imalat sanayisini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla yaptığı- mız faaliyetlerini ilkini Çin Cimes 2008 fuarında gerçekleştirdik. Konumu itibariyle aynı zamanda büyük bir alıcı potansiyeli bulunan Çin için bu fuar önemli bir yer tutmaktadır. Bu fuarda Çin makine tedarikçilerini yanı sıra fuarı ziyarete gelen diğer ülke firmalarına da ulaşma imkanımız oldu. Makine sektörünü temsil eden derneklerin katılımıyla iyi bir organizasyon olduğ unu gözlemledik. Dernek temsilcileri üye firmaların tanıtımını çok iyi şekilde gerçekleştirdiler. Katılımın yoğun olduğu bu fuarda Türk makine imalat sektörünün geldiği nokta ortaya çıkmış oldu. Stand organizasyonu ve faaliyetler aksamasız olarak sürdürüldü. Bir sonra ki fuarlar için iyi bir referans olduğ u inancındayım. Makine sektöründe büyük bir satıcı konumunda olan Çin aynı zamanda büyük bir alıcı durumunda. Türk makine sektörü için iyi bir tanıtım ile ihracatımızda önemli bir yer tutacağına inanıyorum. Aynı zamanda uluslararası pazarlar için iyi bir işbirliği gerçekleştirmeye açık bir ülke. Firmaları mızın bu fırsatı değerlendirmelerini umut ediyorum.  
Kutlu Karavelioğlu Makine Tanıtım Grubu Üyesi   CIMES büyük bir fuar; Çin'in en büyük makine fuarı, dünyada ilk üçte gösteriliyor. Düzenleyen firma da dünyada fuarcı lık sektörünün en önde gelen kuruluşları ndan kabul ediliyor. Biz, 1992'de başlayan CIMES'in 9.suna katılmış olduk. Elimizdeki bilgi, Çin imalat sanayi için ana fuar olduğu, 200 bine yakın kişinin gezdiği ve bunların %78'inin ticari misyonlu insanlar olduğudur. Bu sene, toplamda kapalı sergi alanları 150 bin metrekareyi aşan iki fuar yerleşkesinde birden düzenlenmiş oluşu, üretim sektörünce veya endüstri tarafından ithaf edilen önemin bir ifadesi. İstatistikler henüz netleşmemekle birlikte, 30 ülkeden 1500'e yakın firmanın ürünlerini sergilediği, 60 ülkeden ziyaretçiler gelmiş olduğu açıklandı. Buna rağmen, Çin'de fuar kültürü elbette sanayileşmiş ülkelerdeki kadar köklü değil; henüz oluşuyor. Son 20 yılda Çin'de birçok fuar gördük; spesifik, belli bir alana yönelik düzenlenen bir çok fuar ziyaret ettik; hemen hepsi genel fuarlardı, birçok sektörü bir arada görürdük. Yeni Çin'de ihtisas fuarcılığı yükseliyor. CIMES bunlardan biri. Takı mlar ve tezgâhlar öne çıkarılıyor ama diğer birçoğu gibi genel makine fuarı- dır; sanayici iseniz, makine ihtiyacınız için takip etmeniz gereken en önemli Çin fuarı sayılır. Üretim yapıyorsanız, ihtiyaç duyacağınız birçok üretici veya tüccar bulursunuz burada; buna hammadde, ölçü ve kalite kontrol sistemleri gibi yan sektörler de dahildir. Genel makine, IT ve telekomünikasyon, elektrik ve elektronik, otomotiv ve parçaları, inşaat makineleri, metal, maden, petrokimya, kauçuk, plastik, nakliye ve depolama, gemi inşa gibi ana sektörler; takım, aparat, model, kalıp, dişli ve yatak gibi yan sektörlerin alım kararlarında önemli bir fuardır. O yüzden de 30 ülkeden teşhirci, 60 ülkeden ziyaretçi katılır. Makine Tanıtım Grubu bir hazırlı k yürütüyor. Türk makinelerini ve imalatçı larını tanıtım için bir proje hazırlı- yor. 2009 ile başlayacak, sistemli bir atak. Geniş bir tabanda araştırma yapı- yoruz. Üretici, kullanıcı, ihracatçı, ithalatçı, sosyal katmanlar, fikir önderleri, okullar, kamu konuyu nasıl algılıyor araştırıyoruz. Profesyonel bir araştırma bu; Türkiye'nin önde gelen kuruluşları ndan biri yürütüyor bu araştırmayı. Makine imalatçılarımızla, segment örgütleri, dernekleri, birlikleri vasıtasıyla biraradayız; birlikte bir strateji oluşturuyoruz. Genel manada kavram olarak makine, Türk makinesi, Türk malı imajı nasıl yüceltilebilir?.. Alt segmentler nası l tanıtılabilir?.. Kapsamlı, hedefe varacak bir tanıtım atağı nasıl planlanabilir? Strateji belirleniyor. Medya ayağı var; fuar ayağı var; konferanslar, toplantı- lar.. Öte yandan, birlikte davranmayı öğreniyoruz; bir ortak kültür amaçlıyoruz.. CIMES katılımı da bu arayışlardan biridir; ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir prova, bir deney, bir sınav hatta. Buraya birlikte geldiğimiz 10 dernek ile, 10 alt sektörümüzü detaylı tanı- tabildik; onları muhatapları ile buluşturabildik. Reklamları yapıldı, ilanlar, TV çekimleri, basılı materyaller hazırlandı.. İlgi çekici bir vitrin oluşturulabildi.. Çine herkes mal almaya geliyor, burda mal nasıl satılabilir diye düşünmek doğru olmazdı. Görüyorsunuz, bütün dünya burada. İhracatçı Birliğinden, MTG'ndan Yönetim Kurulu arkadaşları mız durumu yerinde izledik; değerlendirdik. Dönüşümüzde olup biteni ayrıntı lı irdeleyeceğiz; bu türlü etkinliklere tanıtım atağımızda nasıl yer ayırmalıyız, nasıl düzenlemelerle başarılı oluruz. Alt sektörlere nasıl destek oluruz, onların da katkılarıyla cevaplarını bulacağız. Fuar katılımları önemli; hedef ülkelerin büyük fuarlarında sektörün gücünü gösterecek geniş katılımla yer almak da önemli; ihtisas fuarlarında ilgili alt sektörümüzü destekleme de. Bunlar arası nda bir denge sağlamak zor olmaz. Sektörler bunun için oluşturuyor fonları, ihracatlarından tasarruf ederek meydana getirdikleri bütçenin bir kısmının bu amaçla harcanmasını istiyorlar. Tanı tım eksiğimiz var; bunu hızlı ve güçlü biçimde gidermeliyiz.