Ana teması “Su Temini ve Enerji Verimliliği” olan kongrede 24 bildiri ile birlikte “Dünyada ve Türkiye’de Artan Su Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir konuşma, “Susuzluk ve Kentsel Çözümler” isimli bir panel ve ayrıca 3 bilgilendirme konuşması yapıldı. Pompalar, vanalar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde araştı rma, tasarım, imalat ve işletme faaliyetlerinde bulunan kişileri ve ayrıca sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getiren kongreye Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, makine sektöründe bir kalite markası olan TURQUM®’u tanıtmak amacıyla bir info-stand ile katılım sağlandı.

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran’ın Türk Makine Sektörü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Kutlu Karavelioğlu’nun Türk Pompa Sektörü hakkında bilgilendirme konuşması yaptığı kongrede; OAİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmet Yalçın ise TURQUM® (Turkısh Qualıty Of Machınery) hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği, Avrupa Vana Sanayicileri Derneği, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Doğalgaz Cihazları Sanayi ve İş Adamları Derneği ve Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı’nın destekleri ile bu yıl altıncısı düzenlenen Kongre, 1976 yılından itibaren düzenlenmeye başlanarak, bugün alanında Türkiye’nin en saygın etkinliği olarak sektördeki yerini aldı.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cahit Özgür’ün açılış konuşması nı gerçekleştirdiği Kongre’de, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şevki Nalçacıoğlu, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker de birer konuşma Gerçekleştirdi.