Dünya pazarlarına hızla açılmaya devam eden Türk Makine Sanayi Sektörü bünyesinde dünya markası olmayı hedeşeyen pek çok firma barındırı- yor. 1971 yılında 12 metrekare alana kurulan Malkan Makina bu gün gelmiş olduğu nokta itibariyle kendi alanında Türkiye’deki lider kuruluşlardan biri konumunda. Sanayi tipi buharlı ütü makineleri üreten Malkan Makina’nın hedefi 2012 yılında kendi alanında dünyada ilk 5 firma arasına girebilmek. Firmanın Genel Müdür Yardı mcısı Mutlu Alkan Kütüklüoğlu ile firmaları nın gelişimi, gelecek vizyonu ve ülkemizde makine sektörünün durumuna dair bir haber çalışması gerçekleştirdik. 12


METREKAREDEN 8500 METREKAREYE
1971 yılında 12 metrekarelik alanda kurulan Malkan Makina, günümüzde İstanbul Gaziosmanpaşa’daki 8500 metrekarelik kapalı alanda kurulu tesislerinde 140 kalifiye elemanıyla ve yan sanayide 800 çalışanı ile sanayi tipi buharlı ütü makineleri imalatını sürdürüyor. Firma, her çeşit giysinin son şeklinin verilmesinde kullanılan ütü sistemleri üretiyor. Bu yönde tesislere danışmanlı k, komple proje, teknik destek hizmetleri sunuluyor. Malkan Makina’nın faaliyet alanlarını ise doğal olarak tekstil atölyeleri, kuru temizlemeler, oteller ve çamaşı rhaneler oluşturuyor.

“CİHAZLARIMIZI EN KALİTELİ MALZEMELERLE URETİYORUZ”
Malkan Makina üretimini yaparken kaliteye de büyük önem veriyor. Üretmiş oldukları makinelerin tekstil ürünleri açısından can alıcı önemde olduğunu ifade eden Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, “Dünyanın en kaliteli malzemeleri ile büyük bir özen ve hassaslıkla üretimini yaptığımız cihazları- mız işletmelerin üretim sürecini azaltırken verimlerini de artırmaktadır. İyi kurulmuş bir ütüleme sistemi dikiş sürecindeki tüm hataları ayıpları kapatır, aynı şekilde kalitesiz bir ütüleme, dikiş kaliteli de olsa kaliteli son resim vermez. Bu gerçeklikten hareketle biz de ürünlerimizdeki kaliteye ve ürünlerimizin son kullanıcının işini kolaylaştı racak nitelikte olmasına büyük önem veriyoruz” diye konuşuyor.

“DUNYANIN SAYILI MARKALARIYLA REKABET EDEBİLİRİZ”
Makine ihracatlarını ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Ukrayna, Mısır, Tayland, Malezya ve Amerika Birleşik Devletlerine gerçekleştirdiklerini belirten Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, özellikle son dönemlerde ceket- pantolon preslerinde yaptıkları yeniliklerle dikkat çektiklerini ve dünyanın sayı lı markaları ile rekabet edebilecek bir konuma geldiklerini söylüyor. Makine üretiminde hiç kuşkusuz teknolojik yatırımlar büyük önem taşıyor. Özellikle dış pazarlardaki alıcılar, neredeyse makinenin fiyatından çok dayanıklılığı ve barı ndırmış olduğu teknolojiye önem veriyorlar. Türk firmalarının da rekabet edebilmek ve dış pazarlarda var olabilmek için teknoloji yarışında yerlerini almaları ve bu alana yatırımlar yapmaları gerekiyor. Sürecin bu şekilde işlediğinin farkında olduklarını söyleyen Mutlu Alkan Kütüklüoğ lu, zaten ülkemizin sektördeki ihracat rakamlarına bakıldığında Türk firmaları nın da teknoloji yatırımlarına önem verdiğ inin görüldüğüne değinerek, “Biz de şu anda fabrikamızda kullandığımız teknolojik makinelerle rekabet gücümüzü artırdı k. Yatırımını düşündüğümüz yeni fabrika binamız ve ilave makine parkurları ile bunu daha da üst seviyelere taşımayı hedeşiyoruz” diyor.


TEKSTİL DEVLERİ MALKAN’I TERCİH EDİYOR
Malkan Makina aynı zamanda tekstil sektöründeki önemli kuruluşlara ürün veriyor. Bizleri bu konuda bilgilendiren Kütüklüoğ lu, “Roy Robson, Armani, Zara, Heytekstil, Vakko, Mavi Jeans, Colins, Altı nyıldız, Hatemoğlu, Beymen, Damat Tween, Roman Giyim, Ramsey, Bozkurt Mensucat, Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabbana, Lotus Jeans( Baykan) Yargıcı Giyim, Yelkenciler Tekstil vs. Türkiye’deki ihracatçı olan firmaların büyük kısmı bizim makinelerimizi tercih ediyor. Bu tercihi dünya çapında yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuşuyor. Böylesi tanınmış müşterilerle çalışmak Malkan Makina’ya ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Bir firmanın en iyi tanıtım aracının ürünlerinden memnun kalan müşterileri oldu- ğu düşünülürse Malkan Makina’nın bu konudaki hassasiyeti daha iyi anlaşılabilir. Yerli ve yabancı müşterileri ile her hangi bir problem yaşayıp yaşamadıklarını sorduğ umuz zaman Mutlu Alkan Kütüklüoğ- lu bizlere, “ Kaliteli malzemeler kullanmamı z ve ehil elemanlar çalıştırmamız nedeni ile müşterilerimiz kalitemizden son derece memnun. Ayrıca yurtdışında makinelerimizi ancak servis hizmeti de veren yerel bayiler kanalı yla satıyoruz. Ürünlerimizi tüm dünyada standart olan sorun çıkarmayacak aksamlarla üretiyoruz. Mutlaka kendi dillerini konuşan yerel bir muhatapları da olduğu için yabancı müşterilerimizle hiç sorun yaşamayız. Önümüzdeki süreçte de ilişkilerimizin bu şekilde sorunsuz devam edeceğine eminim” diyor.


3“DOĞA VE İNSANA KARŞI DUYARLI OLMALIYIZ”
Son birkaç yıllık zaman diliminde ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki daha ciddi bir seviyeye geldiği için Avrupa Birliğ i ile uyum sürecini hızlandıracak yasal düzenlemeler hızla yapılıyor. Pek çok konu başlığında düzenlemeler içeren bu süreç çevre mevzuatı konusunda da sanayiye yeni yaptırımlar getiriyor. Hali hazırda Avrupa Birliği ülkelerinde de üretilen makinelerin ve üretim sürecinin çevre ve insan sağlığına etkisinin minimum düzeyde kalmasını sağlayacak yasalar mevcut durumda. Diğer yandan ise gelişiminin yüzde 90 insan faktörü ile gerçekleştiği söylenen küresel ısınma ise genel olarak sanayinin doğal denge ile uyumlu olarak yeniden organize edilmesini dayatacak kadar ciddi boyutlara ulaştığı konuşuluyor. Böy lesi bir ortamda Türk makinecilerinin de üretimlerinde çevre ve insan sağlığına duyarlı lık göstermeleri hem ülkemizin geleceğ i hem de sektördeki ülke imajımız açı- sından büyük önem taşıyor. Bu konular hakkında konuşan Kütüklüoğlu, son süreçte tabiat ananın SOS sinyalleri verdiğini herkesin gördüğünü ve ülkemizdeki sanayicilerin bu konuda mutlak suretle duyarlı davranarak toplumdaki tüm kesimlere örnek oluşturması gerektiğini söylüyor. Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, “Biz üretimimizi yaparken doğaya ve insana karşı duyarlı lığımızı mutlaka koruyoruz. Bu noktada Avrupa Birliği üzerinden gerçekleşen yasal düzenlemeler bizleri yönlendiriyor olmasaydı da bizim çevre ve insan sağlığını gözetiyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Kendi üretimimizden bahsedecek olursak, rahatlıkla makinelerimizin üretiminde ve çalışmasında insan sağlığını tehdit edici bir unsur bulunmamaktadır diyebilirim. Ürünlerimiz CE, TSE, İSO–9001 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tekrar altını çizmek gerekirse, bu konudaki hassasiyete bakışımız sadece zorunluluklar üzerinden şekillenmiyor. Biz bu hassasiyetin aynı zamanda hem doğa ve insan yaşamı için hem de ticari anlamda ülke imajımızın güçlenmesi için gerekli görüyoruz” şeklinde konuşuyor.

“CİN VE HİNDİSTANA KARŞI TEDBİRLER ALINMALI”
Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, ülkemizde makine ve aksamlarında 2007 yılında gerçekleştirilen 8 milyar 900 milyon dolar tutarı ndaki ihracatı nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda daha yolun çok başında olduğumuzu söylüyor. Kütüklüoğlu, “Ülkemizde makine sektöründe ciddi anlamda özel sektör yatırımları son birkaç yıldır yapılmaya başlandı. Bu perspektiften de- ğerlendirdiğimizde gelinmiş olunan noktadan memnun olmamak haksızlık olur. Sektörün ülkemizde kısa zaman içerisinde ciddi mesafe kat etmiş olduğu bir gerçek. Yalnız, mevcut durumumuzu dünya geneli üzerinden değerlendirdiğimizde tablonun değiştiğini de ifade etmeliyim. Yakalanan gelişim ivmesinin artarak devam etmesi mutlak suratla gerekiyor. Bunun için de ilk elden kimi önlemler alınmalı. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan tehdidine karşı işletmelerin maliyetlerini düşürme yönünde adımlar atılmalı, ihracat teşvikleri artırılmalıdır” diye konuşuyor.

“MAKİNE SEKTORUNUN EHEMMİYETİ FARKEDİLMELİ”
İhracatta hızlı bir şekilde büyümek gerektiğ ini ifade eden Mutlu Alkan Kütüklüoğ- lu, bu şekilde dünya pazarından almakta olduğumuz binde 4 oranında payın da artacağı nı ifade ediyor. Bu payın artırılması için de ilk hedefin makine sektörünün ehemmiyetin fark edilmesi olması gerekti- ğini söyleyen Kütüklüoğlu, “Teknoloji üreten bir ülkenin saygınlığını ve esnekliğini krizlere dayanıklılığını doğru algılarsak makine sektörü daha fazla destek görmeye başlayacaktır. Daha fazla destek gören bir makine sektörü de yoluna daha emin adımlarla devam edecektir” şeklinde konuşuyor. Bütün bu adımların atılması için ise sektörün önünde engel teşkil eden sorunların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Mutlu Alkan Kütüklüoğlu en yakıcı sorunlarının kalifiye eleman sı- kıntısı ve yüksek SSK primleri, yüksek vergiler ve yüksek elektrik giderleri gibi genel giderler olduğunu söylüyor. Vergiler konusunda devletin sanayiciye kolaylı klar sağlaması gerektiğini ifade eden Kütüklüoğ lu, “Yabancı rakiplerimizin yararlanmı ş oldukları düşük faiz ve uzun vadeli kredi imkânlarından ve Ar-Ge desteklerinden bizim de yararlanmamız gerekiyor. Ayrıca kalifiye eleman sorununun çözümü için de meslek liselerine gereken önemin verilmesini ve bu okullardaki eğitim kalitesinin artırılmasını istiyoruz” diyor.


“2012’DEN İTİBAREN İLK 5 FİRMA ARASINA GİRMEYİ HEDEŞİYORUZ”
Malkan Makina’nın gelecek vizyonu hakkı nda da bizi bilgilendiren Mutlu Alkan Kütüklüoğlu, en önemli hedeşerinin 2012 yılından itibaren dünyada kendi alanlarında ilk 5 firma arasına girmek olduğunu söylüyor. Konu hakkında ayrıntılı konuşan Kütüklüoğlu, “Artık iç pazarda bir numarayı z diyebilirim. 20 bin müşterimiz ve 200 bin makinemiz var. Ayrıca piyasada 30 yıldı r kullanılan makinelerimiz var. Biz Malkan Makina?yı iç piyasada hak ettiği yere getirdik. Artık tek hedefimiz emin adımlarla ve kontrollü bir biçimde Malkan Makina yı dünya markası haline getirmek. Bu hedef için geç bile kaldığımızı düşünüyap yorum. Çünkü şirketimiz gelişme sürecindeyken 1998 ve 2000 yıllan arasında konfeksiyon ürünleri üretimi ve mermer üretimi gibi farklı sektörlerde de faaliyet göstermeye çalıştık. Ancak Malkan Makinaya olan ilgimiz diğer yatırımlarımızı bırakmamı za neden oldu” diyor. Kütüklüoğlu şöyle devam ediyor: “Malkan Makina olarak bir kaç yıldır dünya pazarlarındaki yapı- lanmamızı sürdürüyoruz. Güney Amerika’dan Uzakdoğu ülkelerine kadar 27 ülkeye makine satmakla kalmıyor, aynı zamanda satış sonrası hizmet de veriyoruz. Amacımız bir zamanlar dünya pazarının tek hâkimi olan İtalya’nın hâkimiyetini üstlenmek. Çünkü İtalya’da maliyetler artınca dünya pazarlarındaki hâkimiyetini yitirdi. Biz bu hâkimiyeti üstlenmeye hazırız. Türkiye’de makine satmakta zorlanmıyoruz, İstanbul’daki satış mağazamızın dışında ülkenin her köşesine yayılmış durumda olan 70 satış bayiimiz var. Ayrıca satış sonrası hizmete verdiğimiz önem gereği 36 adet satış sonrası hizmet atölyemiz var. Rekabet edeceğimiz firma sayısı çok az. Birçok firma merdiven altı üretim yaparak kayıt dışı ekonominin büyümesine yol açı- yor. Biz ek binamızla birlikte üretim kapasitemizi de arttırdık. Ancak gelecekte bu tesislerin bile yetmeyeceğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamlıyor.   İletişim Bilgileri Malkan Makina Adres: Küçükköy Karayolları Mah. 559 Sok. No:16 Gaziosmanpaşa İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0090) 212 477 97 97 (Pbx) - 479 89 94–95 Faks: (0090) 212 477 99 50 www.malkan.com.tr