Fuarların hem ülke tanıtımı hem de ekonomisi açısından önemli kazanımlara aracılık ettiğinin altını çizen Gülderen Öçmen,organizatör firmaların fuar hizmetlerini sunma konusunda planlamayapması gerektiğini belirtti.

İş Makinaları Mühendisleri Birliği  Derneği (İMMB); İş makineleri konusunda uzmanlaşmış makine mühendisleri tarafından 1998 yılında kuruldu. Farklı sektörlerden (İnşaat firmaları, maden firmaları, iş makinesi üreticileri, iş makinesi temsilcileri ve servisleri gibi) gelen profesyonellerin ortak amaçla toplandığı bir dernektir. Çoğunluğu ithal ürünler olan iş makinelerinin tanınmasını, ulusal servetimiz olan bu üretim makinelerinin iyi işletilmesini ve ekonomik ömürlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamayı amaçlıyoruz. İMMB üyeleri bilgilendirmek için her yıl çeşitli konularda seminerler düzenliyor. Bu seminerler, bilginin teknik alt kadrolara  ulaştırılabilmesi açısından son derece önemlidir. Seminerlerimiz aynı zamanda sektördeki insanların bir araya gelerek tanışmalarını da sağlıyor.257 asil, 73 fahri üyeden oluşan derneğimiz; Avrupa Birliği, İŞKUR, KOSGEB, TÜBİTAK, DPT gibi kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kuruluşların fonlarından yararlanmak üzere proje hazırlayarak, uygulamaya koyuyor. Teknik konularda üyelerine rehberlik ediyor, karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atıyor.

“FUARLAR PAZARLAMA VE SATIŞ AÇISINDAN ÖNEMLİ”
Fuarlar hizmet ve mal üreticilerinin  ve tüketicilerinin buluştukları bir pazar niteliği taşımakta oldukları için, katılımcı firmalar taleplere doğrudan  ve en kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. Pazardaki mevcut şartlar altında bir firma, ne kadar iyi ve kaliteli ürün üretirse üretsin, o ürünü iyi ve doğru bir biçimde tanıtmayı beceremezse, faaliyet gösterdiği sektörde başarılı olamıyor. Fuarlar, pazarda hem tanıtım hem de satış açısından önemli kazanımlara aracılık etmektedir. Türkiye’de fuarcılığın gelişmesinin mevcut sektörlere ve ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Yurt içinde; KOMATEK, ANKOMAK, WIN Fuarı, yapı, beton ve madencilik fuarlarına, yurt dışında ise Bauma Fuarı’na dernek olarak destek oluyoruz.

ALT YAPI SORUNLARI BELİRGİN
Fuar alanlarının yetersiz büyüklükte olması nedeniyle bazı fuarlar zorunlu olarak iki fazda yapılıyor. Mevcut fuar alanlarındaki alt yapı eksikliği çok belirgin. Organizatör firmaların yetersiz kaldığı durumlar da sıkıntıları arttırıyor. Fuar şirketleri profesyonel ekiplerle daha iyi sunma noktasında neler yapılabileceğini baştan planlanmalı.
“ANKARA’NIN FUAR ALANINA İHTİYACI VAR”
Ekonomik gelişime paralel olarak fuarcılık alanına yeterli yatırım yapılmalıdır. Başta Ankara olmak üzere gerekli bölgelerde her yönüyle uygun fuar alanları inşa edilmesi gerekiyor. Fuarlara katılım konusundaki devlet destekleri arttırılmalı, ödeme kolaylıkları sağlanmalıdır. Özellikle ihtisas fuarları organizatörü olan fuarcılık firmaları başarılı organizasyonlar gerçekleştirmek için konuyla ilgili uzmanlıklarını artırmalıdır.