Fuar alanlarının istenilen standartlara ulaşabilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Nail Türker, firmaların yeterliliğinin ilk lisanstan sonra dadüzenli olarak konrol edilmesini ve alt-üst yapıların yetersiz bulunmasıdurumunda cezai şartlar uygulanmasını öneriyor.

Doğru tarihte, doğru kapsamda,doğru konumda ve en önemlisi düzgün bir organizasyonla gerçekleştirilen her fuar imalatçılarımıza kesinlikle katkı sağlar. Özellikle makine imalatı sektöründe bu katkının, fuarın bitişinden hemen sonra gerçekleşmesi beklenmemelidir. Fuarların uluslararası olması özellikle pazar yapısına ve yerli imalatçılara geniş bir görüş açısı yaratıyor. Fuar katılımlarında en çok dikkat edilmesi gereken konu yerli imalatçıların haklarının ithalatçı küresel firmalara karşı  korunabilmesi ve bütün katılımcılara eşit şartlarda katılım hakkı tanınabilmesidir.


“EMO FUARI’NIN RESMİ TEMSİLCİSİYİZ”
Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük takım tezgâhı fuarı EMO Fuarı’nın resmi temsilcisidir. Fuara Türkiye’den 45’e yakın yerli imalatçı katılıyor. Bunun yanında son yıllarda gelişmekte olan pazarlardan Hindistan’ın Bangalore şehrinde iki yılda bir düzenlenen IMTEX Forming Fuarı da önemini artırıyor. Fuar organizasyonlarıyla işbirliğini, şartlar üyelerimizin yararına olduğu sürece,  her zaman gündemimize alıyoruz.Türkiye’de fuarcılığın makine imalat sektöründe olduğu gibi yeterince kurumsallaşamadığını gözlemliyoruz. İki ay içinde 150 km mesafede aynı konuda aynı organizatör firma tarafından düzenlenen fuarlar için sonuç harika olarak duyurulması gerçeklikten uzaktır. Yerleşik uluslararası fuarlara üç aydan daha yakın tarihlerde aynı konu ve kapsamda  fuar düzenlenmesine izin verilmemelidir.

 Türkiye’de fuar alanları plansız yapıldığından kısa sürede yetersiz hale geliyor. Kurulum, fuar ve toplanma süreleri dikkate alındığında, yani fuar alanının bir fuar için toplam tahsis süresine baktığınızda fuarlar çok maliyetlidir.Kurulum ve toplanma süreleri çok kısaltılarak katılımcılara çeşitli zorluklar çıkarılmakta ve bunun yanında sergi mamullerinin indirme-yerleştirme-bindirme ücretlerinde standart oluşturulamamakta ve bunlar da fuar stant alanı fiyatına  eklendiğinde fuara katılım bedelleri yurtdışı gelişmiş ülkelerde düzenlenen fuarlara göre oldukça yüksek kalmaktadır. Bu durumu az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde yapılan fuarlarda görürsünüz. Çoğu fuar alanı yeterli alt ve üst yapıya ve alana  sahip değildir. Organizatörlerin insan kaynakları toplam tecrübe konusunda yetersiz kalıyor.

“KONTROL VE DENETİM ŞART”
Fuar firmalarının yeterliliği ilk lisanstan sonra düzenli kontrol edilmelidir. Özellikle fuar alanı işletmecilerinin disiplini için fuar alanları düzenli kontrolden geçirilmeli ve alt-üst yapılarının yeterliliği denetlenmeli ve cezai şartlar uygulanmalıdır. Örneğin, çatısı akan   fuar alanında, çadırlarda, spor salonlarında, jeneratörü olmayan kısaca fuar alanı olarak inşa edilmemiş bina ve alanlarda fuar düzenlenmemelidir. Fuar alanı işletmecisine tek başına fuar düzenleme yetkisi verilmemelidir. Mutlaka sektörde tecrübeli bir sivil toplum kuruluşu desteği ile fuar yapmaya yönlendirilmelidir. Katılımcılara uygulanan şartların eşit olması için denetlenmeli, büyük firmalara çok düşük, küçük firmalara yüksek fiyata stand kiralanması engellenmelidir. Fuar alanları ticaret odalarının veya benzer  kuruluşların kar edeceği değil zarar etmeden kar amaçsız çalıştıracağı fakat bölge/şehir ekonomisine katkı sağlayacak kuruluşlar olarak işletilmelidir. Uluslararası fuar düzenlenecek fuar alanlarında mutlaka ‘Serbest Bölge’ özelliği olmalı ve yabancı katılımcılara geçici ithalatta kolaylık sağlanmalıdır.