Türkiye için büyük önem taşıyan ve Avrupa’nın üçüncü büyük organizasyonu olan IS K-SODEX Fuarı’nı desteklediklerinin altını çizen Naci Şahin, fuar şirketleriyle süre gelen işbirliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), 1991 yılında klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmalarının  katkılarıyla 
başlatılan çalışmalar sonucunda 1993 yılında kuruldu. Derneğimiz; üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamayı; üyelerin mali, hukuki, idari, teknolojik, imalatla, ithalatla ve ihracatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmayı amaçlar. Sektörde oluşabilecek haksız rekabet ve Türkiye’ye zarar verebilecek uygulamalara karşı önlemler alınmasını; klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını yurt içinde ve yurt dışında korumayı; Türkiye’de iklimlendirme, soğutma, klima pazarını geliştirmek; çevre korumasına da dikkat ederek en ileri seviyeye çıkartmayı hedefliyor. Fuarlarda yer almak firmaların ve ürünlerini tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor. Ülkemizde iklimlendirme, soğutma, klima sektöründe yapılan büyük yatırımlar ve kurulan ortaklıklarla firmalarımız bilinir hale geliyor.

“FUAR ŞİRKETLERİYLE İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”
Fuarlar ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Ürün ve hizmetlerin müşterilerle buluşmasına aracılık ediyor. Sektörümüz açısından en önemli etkinlik iki yılda bir İstanbul’da düzenlenen ISK-SODEX Fuarı’dır. Destekleyen derneklerin üyesi olmak, firmalara fayda sağladığı gibi sivil toplum örgütlerinin bu başarılı işbirliği neticesinde dünya çapında büyüklüğe, kapsama ve tanınırlığa ulaşmasına da katkıda bulunuyor. Yurt dışında düzenlenen ve üyelerin yoğun olarak tercih ettiği fuarlar sırasıyla; Chillventa Almanya ve ISH, Chillventa Rusya ve Climate World, Milano Mostra Convegno fuarlarıdır. Dernek olarak fuar partnerimiz olan Hannover Messe Sodex Fuarcılık ile süre gelen işbirliğimiz artarak devam etmektedir.

“ISK-SODEX, ALANINDA AVRUPA’NIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK FUARIDIR”
Dernek olarak katıldığımız ve desteklediğimiz ISK-SODEX Fuarı, ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş enerjisi sistemleri konulularıyla geniş ve yeterli bir yelpazeye sahiptir. Sektörde Türkiye’nin en büyüğü Avrupa’nın da üçüncü büyük fuarı konumunda olan ISK-SODEX Fuarı’nı 2012 yılında yerli ve yabancı 82 bin 287 kişi ziyaret etti ve geçmiş yıllara göre yabancı ziyaretçi oranı yüzde 15 arttı.

“İSTANBUL’A YAKIŞIR FUAR ALANLARI YAPMALIYIZ”
Fuar alanının yetersiz kaldığı, geçici binalarla çözüm arandığı, İstanbul’a yakışır yeni bir fuar alanının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. TOBB, İTO, İSO ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu alanın yapımıyla İstanbul’un cazibe merkezi haline getirilmesinde önemli görevler düşüyor.