Günümüzde fuarcılık alanıyla ilgili pek çok çalışma yürütülüyor ve düzenlenen organizasyonlar ihtisas fuarları niteliği kazanıyor. Doğrudan sektörle ilgili alıcı ve satıcıları bir araya getirdiği için dünya genelinde ihtisas fuarlarına ciddi bir yönelme olduğu gözleniyor.

Fuarcılık konusunda 1960’lı yıllardan itibaren daha ciddi adımlar atılmaya başlanan Türkiye’de 1964-1973 yılları arasında Samsun, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Tatvan, Konya, Kocaeli ve Gaziantep’te ulusal fuarlar düzenlendi. 1980’li yıllara gelindiğinde fuarcılık konusunda bir adım daha ileri gidildi ve fuarlar ithalat-ihracat ilişkilerinin olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Fuarcılık sektörü ülkemizde özellikle 1990’larda ilerleme kaydederek düzenlenen fuarların ve organizatör firmaların sayısı arttı. Günümüzde fuarcılıkla ilgili pek çok çalışma yapıldı ve gerçekleştirilen etkinlikler ihtisas fuarları niteliği kazandı. İhtisas fuarları doğrudan sektörle ilgili alıcı ve satıcıları bir araya getiriyor. Bu nedenle dünya genelinde ihtisas fuarlarına ciddi yönelme gözleniyor.


FUARCILIĞIN ÖNEMİ

Farklı sektörlerde meydana gelen yeni oluşumlar rekabetin yoğun bir şekilde yaşanmasına neden oluyor. Günümüzde sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli değil. Çünkü tüketiciler aynı malın farklı fiyat, kalite ve biçimleri ile karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya da hizmeti değişik alternatifler arasından seçme şansına sahip olmaktadır. 21’inci yüzyılda tüm pazarlarda oldukça yoğun bir rekabet yaşanıyor. İşletmenin ortaya çıkardığı hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretim yöntemleri, çok kısa bir süre içerisinde diğer işletmeler için  de bir üretim standardı oluşturuyor ve ürün hizmet kalitesi açısından işletmeler arası farklar giderek ortadan kalkıyor.Bu tip gelişim ve değişimlerin yaşandığı bir dönemde artık tüketicilerin zihninde farklı bir konum ve değer yaratabilen işletmeler pazardaki paylarını koruyabiliyor. Firmalar açısından, yürütülen pazarlama ve tanıtım aktiviteleri önemli bir rol üstleniyor. Fuarlar ise mevcut pazar ortamında firmalara oldukça önemli avantajlar sunuyor,hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlıyor.Ticari ihtisas fuarları mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin belli zaman ve mekan dilimi içersinde buluştukları bir pazar niteliği taşıyor ve fuarların belirli bir konuya yönelik olması katılımcı firmalara “ilgili talebi” doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkanı veriyor. Bu sayede hem satış hem tanıtım açısından önemli kazanımlar elde ediliyor. Fuarlar katılımcıların satış grafiğinin bire bir pazarlama ilişkileri ile yükselmesine aracılık ediyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ FUARLARA BAKIŞI 

Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen fuar organizasyonlarıyla ilgili MSSP’ye üye birlik, dernek ve diğer sektörel kurumlardan görüş aldık. Fuarcılığa bakışlarını, fuar organizasyonlarından beklentilerini ve yaşadıkları sıkıntıları sorduk.