Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Genel Kurulu 26 Nisan tarihinde düzenlendi. 2012 Çalışma Raporu ve Bilançosu ile 2013 Bütçe ve İş Programı oybirliğiyle kabul edildi.Makine ve Aksamları İhracatçıları 
Birliği (MAİB) Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan’da Genel Sekreterlik hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, “Yönetim Kurulu Çalışma Raporu” ve “2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları’’ kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları da oy birliği ile ibra edildi. 2013 yılı Bütçe ve İş Programı ile Denetim Kurulu Raporu hesapları hakkında bilgilerin verildiği Genel Kurul  toplantısında, bu iki başlıkta oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul’da Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcileri de hazır bulundu.

“Kamuoyunda ve devlet kademesinde farkındalık  yarattık”
Genel Kurul açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran tarafından yapıldı. Dalgakıran, Birlik  ve MTG olarak sektör adına ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, 10 yıl gibi kısa bir sürede makine üretimi ve ihracatı konusunda kamuoyunda ve devlet kademesinde farkındalık yaratmayı başardıklarının altını çizdi. 


“Örgütleri ile işbirliği yapmadan bir sektörü tanıtamazsınız”

Adnan Dalgakıran’ın ardından Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği  konuşma yaptı. Örgütleri ile işbirliği yapmadan bir sektörü tanıtamazsınız diyen Karavelioğlu, makine alt sektörlerinin tamamının derneklerine kavuşması, mevcutların güçlenmesi ve kendi segmentinin küresel rekabete hazırlanması ve tanıtması için desteğimiz artarak sürecek dedi. 2013 bütçemizden, bu çalışmalar için 800 bin TL, 2014 yılında ise 1 milyon TL civarı kaynak ayırdıklarını söyleyen Karavelioğlu; “Her alt sektörümüzün kendi ile ilgili uluslararası örgütlerde bayrak gösterecek; bizlerde gereken katkıyı vereceğiz” dedi. MTG, sektör derneklerinin uluslararası temsil, tanıtıma yönelik proje ve etkinlikleri, ilgili alt sektörün kalite ve Ar-Ge tabanının güçlendirilmesi çalışmalarına destek veriyor. Ayrıca alt sektör derneklerinin uluslararası fuarlara katılımları MTG çatısı altından gerçekleştirilebiliyor.

2013 yılı MTG faaliyetleri 
Genel Kurul Toplantısı’nda MAİB ve MTG’nin 2012 yılında düzenlediği etkinliklerin yanı sıra 2013 yılı için planladığı faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca MAİB ve MTG’nin 2012 yılı bilanço ve gelir gider tablosu kayıtları paylaşıldı. 2012 yılı gelir gider tablolarının kayıtlara uygun olduğu ve denetimlerinin yapıldığı belirtildi. Makine Tanıtım Grubu (MTG) 2013 bütçesini oluşturan ana kalemler yurt dışı tanıtım giderleri, yurt içi tanıtım giderleri ve diğer giderler olarak sınıflandırıldı. Yurt dışı tanıtım giderleri; sergi, fuar ve diğer organizasyonlar olarak tanımlandı.

Alt sektör ana fuarlarına info-stantla katılım ve tanıtımlar ile ticaret heyetleri ve alım heyetlerinin yanı sıra hedef ülke ve pazarlarda yürütülecek tanıtım çalışmaları yurt dışı bütçesinin ana kalemlerini oluşturdu. Yurt dışı tanıtım giderleri 15 milyon 450 bin TL ile bütçenin yüzde 77’lik bölümünü oluşturdu. Yurt içinde ise fuarlara, sergilere info-stantla katılım ve tanıtım, sektörel medyada reklam ve ilanlar verilmesi, dergi, gazete ekleri ve kitaplar çıkarmanın yanı sıra yerli makine ile ilgili algıyı iyileştirmeye yönelik toplantıların yapılması planladığı belirtildi. Yurt içi tanıtım giderleri 2 miyon 550 bin TL ile bütçeden yüzde 10 pay aldı. Diğer gider kalemleri ise; temsil, ağırlama ve organizasyon giderleri, basın, yayın, ilan ve abonelik giderleri, Turqum markasının yurt dışında tanıtımı,Turqum belgeli firmaların tanıtım destekleri, eğitim giderleri ve seminer giderleri olarak tanımlandı.