“2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” kapsamında farklı beş destek mekanizması harekete geçirilecek. Bu desteklerle; Türkiye’de ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanması amaçlanıyor.

İhracata dayalı kalkınma modelini benimseyen Türkiye’de, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak,şirketlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve ihracat stratejisindeki hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, “İhracatta Devlet Yardımları” uygulamaları genelde tüm firmaların ve özelde ise KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülüyor. Hedef pazarlardaki potansiyeli araştırmak, bu potansiyeli ölçmek ve değerlendirmek, hedef pazarlardaki müşteri tutumlarını saptamak için pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetleri gerçekleştirmek ihracat çalışmaları açısından önemli görülen konular arasında yer alıyor. Desteklerden şahıs şirketleri ile 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve
TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler yararlanabiliyor.

Yurt dışı pazar araştırması desteği
Türkiye’de ticari faaliyette bulunan şirketlerin; yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlamak ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmak amacıyla gerçekleştirecekleri ihracat amaçlı yurt dışı pazar araştırması gezilerine ait bazı harcamaları destek kapsamına
alınıyor. Bir şirketin bir yıl içerisinde gerçekleştireceği en fazla on, aynı ülkeye yönelik ise en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi destekleniyor. On günlük kısmı destek kapsamında olan bir araştırma, tek bir ülkede yapılacağı gibi coğrafi yakınlık koşulu gözetilmek kaydıyla üç ülkede de yapılabiliyor. Destek kapsamında ulaşım ve konaklama giderleri için şirketler yüzde 70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7 bin 500 dolara kadar destek alabiliyor.

Yurt dışı pazar araştırması 
gezisi kapsamında, şirket ortakları ya da personelinden en fazla iki kişi için; uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri, günlük 50 doları, gezi başına 500 doları aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri, şirket başına günlük 300 doları geçmemek kaydıyla konaklama giderleri karşılanıyor. Yurtdışı pazar araştırma destek başvuru u, amacına yönelik olmadığının tespiti halinde ise reddediliyor. Tebliğ kapsamında; ihracata yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler, grup seyahati veya yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferanslar ile sadece fuar ziyaretinin gerçekleştirildiği geziler desteklenmiyor. Başvuruların ise ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ya da Bakanlığın ilgili bölge müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

Rapor desteği
Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla mali ve hukuki raporlar dahil olmak üzere;sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporların satın alınmasına ilişkin giderler, yıllık en fazla 200 bin dolara kadar destekleniyor. Destek oranı; şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için ise yüzde 75 olarak belirlendi. Rapor desteğinden yararlanmak isteyenlerin Ekonomi Bakanlığı’na ön başvuruda bulunmaları ve ön onaylarını almaları gerekiyor. Ön başvuru esnasında rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği veya hazırlanacak raporun taslağının ibraz edilmesi gerekiyor.

Yabancı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği
Mali ve hukuki danışmanlık dahil olmak üzere danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için yüzde 60,işbirliği kuruluşları için yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolara kadar desteklenecek.

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteği
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve program başına 150 bin dolara kadar destekleniyor. Ayrıca 1 yıl içerisinde bir organizatör kuruluş tarafından gerçekleştirilen en fazla beş sektörel ticaret heyeti ve 10 alım heyeti programı destek kapsamına alınıyor. Organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına; Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az sekiz şirketin, diğer illerde en az on şirketin katılması koşulu aranıyor. Organizatör kuruluşun faaliyetten en az üç ay önce Ekonomi Bakanlığı’nın onayını alması gerekiyor. Tebliğe göre sunulan destekler şu şekilde sıralanıyor: “Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 doları geçmemek kaydıyla konaklama giderleri, sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki tanıtım ve organizasyon giderleri (tercümanlık, kiralama, görsel ve yazılı tanıtım)”

E-Ticaret sitelerine üyelik desteği
KOBİ’ler; alıcı ve satıcıları bir araya getiren yapılar ile firmadan firmaya ticaretin dijital ortamda yapıldığı e-ticaret sitelerinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor. E-ticaret siteleri üzerinden gerçekleşen ticaret hacminde son yıllarda belirgin bir artış yaşanıyor. E-ticaret siteleri, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılmasında ve pazar paylarını artırmasında firmalarımızın temel pazarlama araçlarından biri haline geliyor. Bu çerçevede, nihai tüketiciye yönelik olmayan, tedarikçi ve alıcılara hizmet eden uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için yüzde 70 oranında ve yıllık en fazla 10 bin dolara kadar destekleniyor. Bu katkıdan en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili internet sitesi sahibi olan şirketler, en fazla beş e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla üç yıl süresince yararlanabiliyor.