Hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları sektöründe 2013 yılının Ocak-Mayıs döneminde 165,6 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. 2012 yılında söz konusu ürün grubunun ihracat rakamı 147,4 milyondolar olarak kaydedilmişti. Hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları sektöründe yaşanan ihracat artışı 12,3 oldu. Hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları ürün grubunda 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 23,6
milyon dolarla Rusya oldu. Listenin ikinci sırasındaki ABD’ye 2012 yılının Ocak-Mayıs döneminde 4,1 milyon dolar değerinde ürün ihraç edilirken bu rakam yüzde 233,9 artışla, 2013 yılının aynı döneminde 13,7 milyon dolardeğerine yükseldi. Listenin üçüncü sırasında bulunan Irak’a 2013 yılının Ocak-Mayıs döneminde 12,1 milyon dolar değerinde hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları ihraç edildi. Yüzde 490,9 ihracat artışının yaşandığı söz konusu ülkeye, 2012 yılının aynı döneminde gönderilen ürünlerin değeri 2 milyon dolardı. Dördüncü sıradaki İran’a 2013 yılının Ocak-Mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 11,7 milyon dolar olarak kayda geçti. En fazla ihracat gerçekleştirilen beşinci ülke olan Almanya’ya, 2013 yılının Ocak-Mayıs döneminde 10,3 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. Hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları ürün grubunda ihracat artışının en fazla yaşandığı ülke yüzde490,9 ile Irak oldu. Irak’ın ardından ikinci sırada yüzde 233,9 ile ABD ve üçüncü sırada da yüzde 148,4 ile İngiltere bulunuyor.