Pompa ve vana imalatçılarımız Mayıs ayında önemli iki organizasyonla karşımızdaydı. Birincisi makine sektörünün gelişmesiyle birlikte ağırlık kazanacak olan bir ihtisas fuarı, Pawex 2013; ikincisi ise sektörün ar-ge ve inovasyon gücünü sergilediği 8. Kongre. POMSAD’ın öncülüğünde düzenlenen eşzamanlı bu iki büyük buluşma sektörün hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

İkinci Pompa, Vana 
ve Tesisat Sistemleri Fuarı Pawex 2013, Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği’nin (POMSAD) desteğiyle 2-5 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. POMSAD’ın 8. Pompa-Vana Kongresi ise 2-4 Mayıs tarihleri arasında fuarla eş zamanlı organize edildi. Tam bir ihtisas fuarı niteliği ile, Türkiye ve 6 yabancı ülkeden toplam 103 katılımcı firmanın yer aldığı fuar, 4 bin 918 kişi tarafından ziyaret edilirken, 8. Pompa Vana Kongresi’nde sektörün kanaat önderleri, akademisyenler ve firma yöneticileri bir araya geldi. Fuarın açılışında Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve POMSAD Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen, Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yıldız, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü ve Hannover- Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Murat Demiştaş birer konuşma gerçekleştirdiler. Pompa ve vana sektörünün ulusal ve bölgesel ticaretini artırma hedefiyle yola çıkılarak düzenlenen ve MAİB’ce bir de alım heyeti organizasyonu gerçekleştirilen fuarda, pompalar, vanalar, tesisat elemanları hidroforlar, borular, tesisat armatürleri, ölçüm cihazları ve göstergeler, sızdırmazlık elemanları, su sayaçları, bağlantı elemanları, depolar, su arıtma, şartlandırma sistem ve cihazları, yangın tesisat elemanları sergilendi.

“Pompa ve vana imalatçılarımızın ulaştığı seviye gurur verici”
Fuarın açılışında konuşma yapan MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, pompa ve vana sektörünün Pawex gibi bir ihtisas fuarını düzenleyecek düzeye ulaşmasının önemini vurgularken, “Teknoloji savaşlarının son hızla devam ettiği çağımızda; eğitimli, meraklı ve  heyecanlı genç nesillere ihtiyacımız var. 2023 hedeflerimize ulaşmak ve geleceğin Türkiye’sini güçlendirmek için stratejilerimizi bu doğrultuda belirlemeliyiz. Ülkelerin geleceğini belirleyen gençleri teknoloji üretimine özendirecek politikalar geliştirmeli ve bu yöndeki kampanyaların sayısını artırmalıyız.” Teknoloji üretmek özel sektörün tek başına yapabileceği bir şey değildir diyen Dalgakıran, bunun arkasında çok büyük bir desteğin olması gerektiğini söyledi. Dalgakıran, çağımızda sadece üretmek yetmemektedir; pazarlamanın önemi de had safhalara ulaşmıştır, bu alanda da çalışmalarımızın sürmesi gerekmektedir  diyerek devam etti: “Makine Tanıtım Grubu (MTG), Türk makinecilerini yurt dışında ve yurt içinde marka değerini yükseltmek adına pek çok projeye imza atmaktadır. MTG olarak bir ülkenin gelişiminde makine sektörünün ne denli önemli olduğunu kamuoyuna ve devlet kademesinin üst düzeyindeki yöneticilerine anlattık. Makine sektörüne yönelik bir farkındalık yarattık. Artık makine üretimi devlet tarafından stratejik sektör ilan edilmiştir. Şimdi bu stratejilerin en ince ayrıntısına kadar belirlenmesi ve netleştirilmesi gerekiyor. Bunun en önemli ayağını da gençlerin eğitimlerinin ve teknolojiye olan meraklarının geliştirilmesi oluşturuyor. Sadece okullarda değil, televizyon programlarında,çizgi filmlerde, sokakta, evde teknoloji geliştirmenin önemi anlatılmalı. Yeni nesiller bu vizyon çerçevesinde yetiştirilmeli. Eğitim sistemi bu doğrultu da yapılandırılmalı. İşte o zaman Türkiye, teknolojik üstünlüğe ulaşıp, ekonomisi gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşacaktır.”

“2023 ihracat hedefimiz 6 milyar dolar”
Açılış konuşmasında, pompa ve vana sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve POMSAD Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracatını 2011 yılında 2010’a göre yüzde 27 artırmayı başarmış bir sektörün yıllıkyüzde 20’lik performansı 10 seneye yayması gerektiğini söyledi. Bu hedef ne kolaydır, ne de imkansızdır diyen Karavelioğlu, “Dışımızda gelişen etkenler hep olacaktır. Bunlara rağmen 6 milyar dolar, olmazsa 5 milyar dolar; 2023te olmazsa, 2025’te biz bu hedefe ulaşacağız” dedi. Karavelioğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Dünyanın en büyük üretici ve ihracatçılarından biri haline geleceğiz. Şu anda ürünlerini Almanya’nın yarı fiyatının altında satan, Avrupa’nın beşinci büyük imalatçısıyız. Onun için dernek başkanlarımız Avrupa derneklerinin başkanlıklarını yapmakta. Yönetim Kurulu üyelerimiz oralarda görev almaktadır. Yeter ki, hata yapmayalım. Yeter ki, bir şekilde her malı  değil de bir malı herkesten daha iyi şekilde üretmeye çalışalım. Kullanıcılarımızı bilinçlendirelim. Türk mallarını başka renklerle başka bayraklarla iki misli fiyatlara geri almasınlar. Dünyanın en büyük pazarlarından birinde üretim yapıyoruz. Bunun çok önemli bir fırsat olduğunun farkında olalım.” Bu

potansiyelde olan ve hemen her endüstriye mal veren bir sektörün kendi fuarı olabilmelidir, olması gerekir ve gerekecektir diyen Karavelioğlu, Pawex’in bu bakımdan iyi bir örnek olduğunu belirterek, Pawex henüz hayata ilk adımlarını atıyor, her organizmanın serpilip büyümesi, her organizasyonun gelişip kurumsallaşması meşakkatli bir süreçtir, fedakarlık göstereceğiz diyerek sözlerini bitirdi.

Ortak fikir: Teknoloji üretmek
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen ise, konuşmasında, Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren enerji yatırımlarının başlaması ile sanayileşmenin ivme kazandığını, başlangıçta sadece tarımsal sulama için üretilen pompaları artık endüstrinin pek çok alanına mal veren dev bir sektöre dönüştüğünü söyledi. Türkiye, özellikle su pompalarında çok başarılı  üretimler yapabilmektedir diyen Türkmen, artık, petro-kimya sektörüne doğru üretimin yoğunlaşması gerektiğini ifade etti. Yüksek teknolojiye sahip ürünleri Avrupa’dan; katma değeri düşük ürünleri ise Uzakdoğu’dan ithal ediyoruz diyen Türkmen, fiyatları çok düşük olan Uzakdoğu malları  ile rekabet etmenin tek yolu mamul kalitesini artırmak, Avrupa ülkeleriyle rekabet etmeninin koşulu ise teknolojik üretimler yapmaktır dedi. Pawex’in açılışında konuşan bir diğer isim olan Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği (MTMD) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yıldız da Türk pompa ve vana sektörünün teknoloji odaklı gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yıldız, üretim çokluğu kadar, teknoloji bazlı üretime geçtiğimiz bu yıllarda biraz daha global bakarak ürünlerin pazarlanması noktasındaki eksiklerimizi gidermeliyiz dedi. Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü ise pompa ve vanalar da enerji verimliliğinin önemine değinen bir konuşma yaptı. Enerjide dışa bağımlı olduğumuz ve her yıl 60 milyar doların üzerinde paramızın başka ülkelere aktığı düşünüldüğünde pompa ve vanalarda enerji tasarrufu sağlanmasının ne derece önemli olduğu anlaşılır diyen Ünlü, ISKAV olarak bu alanda eğitim faaliyetleri düzenlediklerinin altını çizdi. Açılış konuşmalarının ardından Pompa Vana Kongresi’ne sponsor olan firmalara plaketleri verildi ve kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.