İki yılda bir POMSAD tarafından düzenlenen ve pompa vana sektörünün her alanından temsilcileri bir araya getirip, sektör faaliyet alanına giren konuların tartışılacağı bir ortam hazırlayan Pompa Vana Kongresi’nin sekizincisi 2-4 Mayıs tarihleri arasında PAWEX 2013 Fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde POMSAD ev sahipliğinde yapıldı.

Pompa - Vana Tasarım ve 
İmalatında İleri Teknolojilerin Kullanımı temasıyla gerçekleşen kongrenin amacı; pompalar, vanalar ve bunlara ilişkin tesisler  üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işletme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan kişileri ve ayrıca sektöre katkı yapan diğer kuruluş temsilcilerini bir araya getirip sektör faaliyet alanına giren konuların tartışılacağı bir ortam hazırlamak olarak özetlendi. Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü kongrenin düzenleyici kuruluşları olurken, Avrupa Vana Sanayicileri Derneği (CEIR), Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği (EUROPUMP), Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), Makine Tanıtım Grubu (MTG) ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) destekleyici kuruluşlar arasında yer aldı.

Alarko, Asteknik Vana, Doğuş Vana, Layne Bowler, Mas-Daf Makine, Sep Pompa, Standart Pompa, Vansan ve Volt Elektrik Motorları kongrenin ana sponsoru oldular. Açılış Konferansı Prof Dr. Abdurrahman Kılıç’ın yaptığı “Ateş, Su ve Pompa” sunumu ile başladı. İnsanoğlunun tarihsel gelişiminde ateş ve suyun yeri ile pompaların öneminin bağdaştırılarak anlatıldığı sunumda pompaların günümüze değin izlediği gelişim süreci aktarıldı. Kılıç’ın büyük beğeni ve ilgi gören sunumunun ardından ikili konferanslar bölümüne geçildi. Bu konferanslarda, Prof. Dr. Haluk Aksel “Pompa ve Vana Sektörü İçin Kısa ve Orta Vadeli Projeksiyon”, Dr. Can Fuat Gürlesel “Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Işığında Makine Sektörü ve Pompa-Vana Sanayi” ve Profluid danışmanlık kuruluşu yetkilisi Julien Chalet “Avrupa Birliği Mevzuatında Sektörle İlgili Gelişmeler” konularında sunumlar yaptılar. Kongrede “Pompa ve Vana Sektörü, Sorunları-Çözüm Önerileri ve Geleceği” konulu sektör sorunlarının, sektörün farklı alanlarındaki temsilcileri tarafından tartışıldığı panel oturumu ile devam etti. Panelistler, Orta Doğu Teknik Üniversite’sinden  Prof. Dr. Kahraman Albayrak, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Makina Sanayi Şube Müdürü Zühtü Bakır, TÜBİTAK Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Dursun Çiçek ile Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve POMSAD Başkanı Kutlu Karavelioğlu’ndan oluştu. Kutlu Karavelioğlu, Türk sanayisi ve makine sektörü ile pompa vana sektörünün güncel durumunu ve sorunlarını, istatistiki veriler ışığında ortaya koyan bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye’nin sanayi üretimindeki katma değerinin yüzde 34,5’inin düşük teknolojiden, yüzde 38,1’ini orta düşük teknolojiden, yüzde 25’ini orta yüksek teknolojiden ve yüzde 1,8’ini yüksek teknolojiden sağlandığını belirterek sözlerine başlayan Karavelioğlu şu şekilde devam etti: “Türkiye sanayileşmesini sürdüren ve sermaye yoğun sayılabilecek yapıda, kalite-fiyat rekabetine girmiş bir ülke olarak Polonya, Malezya, Brezilya, Meksika ve Çin’in olduğu grupta yer almaktadır. Türkiye imalat sanayisi; elektrikli makine, makine ve teçhizat, kimyasal ürünler demiryolu ve kara taşıtları üretiminin yoğunlaştığı bir skalada bulunuyor diyen Karavelioğlu, bütün endüstrilerimizin geleceği, makine üretmemize bağlıdır, kendi teknolojimiz ile makine üretmediğimiz zaman kaynaklarımızın çoğunu dışardan alacağınız bilgiye vermek zorunda kalırız dedi. İmalat sanayisindeki Ar-Ge harcamaları konusunda da bilgi veren Karavelioğlu şu rakamları paylaştı: “İmalat sanayisinin Ar-Ge harcaması 2,6 milyar dolardır. Burada otomotivin payı 653 milyon dolardır. Makine sektörü ise 232 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması yapmaktadır. Ancak otomotiv sektöründe Ar-Ge bölümlerinde 5 bin 30 kişi çalışırken, makine sektöründe bu rakam 4 bin 700 kişidir. Türkiye’de tescil edilen 7 binin üzerinde tasarım var. Makine sektörü bu 7 bin tasarım arasından sadece 206 tanesine sahiptir. Bu rakamların işaret ettiği çarpıklık şudur; KOBİ yapınızla, toplam Ar-Ge iş gücünün yüzde 15’ini istihdam ediyorsunuz, toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 10’unu yapıyorsunuz ama tescil edilen tasarımların sadece yüzde 3’ü size ait; ya yaptığınızın kıymetini takdir edemiyor ya da daha iyisini yapacağınızı bildiğinizden pek önemsemiyorsunuz demektir; bu bence fikri mülkiyet haklarının korunacağına dair bir inanç eksikliğini de göstermektedir. ”