Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, IMF’nin 2011 yılı GSYİH değeriyle dünya ülkeleri listesinde altıncı sırada
yer alıyor. 1990’lı yıllardaki liberalizasyon çabalarının sonucunda, özelleştirme ve doğrudan yabancı yatırımlarla hızla gelişen Brezilya’ya yönelik Türkiye’nin makine ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 21,1 arttı.


Rusya, Hindistan ve Çin ile beraber 
2050’li yıllarda dünyanın ekonomik kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilen Brezilya; yeni bulunan rezervlerle de geleceğin petrol devlerinden biri olmaya aday. Brezilya’nın krize rağmen BRIC Ülkeleri (Rusya, Hindistan, Çin, Brezilya) arasında varlığını sürdürmesinde; tedarikçi ülke olmasının ve zengin doğal kaynaklarının rolü büyük. Ülkenin temel sanayi sektörleri/ ürünleri; lüks turistik gemiler, yarış botları ve 300 bin tonluk tankerlere kadar gemi inşası, motorlu araçlar, araba, araç ve kamyon, her tip otobüs, ağır nakliye araçları, arazi araçları, metaller, gıda, havacılık ve uzay sanayi, bilişim sistemleri, oyuncaklar, ofis ve ev eşyaları, ahşap ve ahşap ürünler, mobilya, radar ve uzaktan kumandalı alıcı sistemleri, ilaçlar, eczacılık ürünleri ve her tür tıbbi donanım, inşaat sanayi için gerekli her türlü ürün, tarım araçları ve teknolojisi, iletişim sistemleri, kağıt-matbaa malzemeleri, makineler, demiryolu lokomotif ve vagonları, her türlü önemli sanayi ihtiyaçları için sermaye malları, ağır iş makineleri-donanımı ve teknolojisidir. Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ve Espirito Santo eyaletlerinden oluşan ülkenin yüzde 11’ini kaplayan Güneydoğu Bölgesi; gayrisafi yurt içi hasılanın yarısından fazlasını üretiyor. 

Orta-Batı ülkenin en hızlı büyüyen bölgesi konumunda. Ülkenin Kuzey ve Kuzeydoğusu ise Brezilya’nın en geri kalmış bölgeleridir. Federatif bir yapıya sahip olan Brezilya’da eyaletler, yerli ve yabancı yatırımcıyı kendi bölgelerine çekebilmek için çeşitli teşvikler sunuyor. Brezilya’nın yüzde 6,8’ini kaplayan Güney Bölgesi; Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul eyaletlerinden oluşuyor ve bu bölge büyük bir ekonomik canlılığa sahip. Bölge özellikle soya fasulyesi, mısır ve buğday başta olmak üzere tüm tahıl ürünleri yetiştiriciliğinde; tekstil, ayakkabı ve otomotiv sanayisinde gelişmiştir. Kuzeydoğu Bölgesi ülkenin yüzde 18’lik alanını kapsıyor. Ekonomik gelişme ve yaşam standartları açısından bölge ikiye bölünmüştür. Amazon Ormanları’nın da içinde yer aldığı Kuzey Bölgesi ülkenin yüzde 45’ini oluşturuyor. Geniş maden yataklarına sahip olan bu alanın içinde bulunan Manaus Serbest Bölgesi’nde, ithal parçalardan elektrikli cihazlar üretiliyor. Ülkede imalat sanayisi, büyük ölçüde Sao Paulo eyaletinde yoğunlaşıyor. Fakat, Sao Paulo’nun toplam gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payında azalma gözleniyor. Brezilya’da genel olarak Bahia eyaleti petrokimya, kağıt hamuru ve kağıt, ayakkabı; Minas Gerais eyaleti otomobil ve çelik; Parana eyaleti otomotiv; Para eyaleti, madencilik ve alüminyum; Rio Grande do Sul eyaleti petrokimya ve Espirito Santo eyaleti de çelik, kağıt hamuru endüstrilerinde uzmanlaşmış durumdadır. Rio de Janeiro eyaleti, son yıllarda petrol sanayinin gelişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

BREZİLYA’NIN EKONOMİ POLİTİKALARI
Brezilya, 1990’lı yıllardaki liberalizasyon çabalarının sonucunda özellikle otomotiv sanayi ve altyapı modernizasyonunda; özelleştirme ve doğrudan yabancı yatırımlarla hızla gelişti. Brezilya, ürün çeşitliliğini artırmış olmasına rağmen göreceli olarak kapalı ekonomi niteliğini halen koruyor. Dünya ekonomisini sarsan ve peş peşe gelen  Meksika (1995), Asya (1997) ve Rusya (1998) krizleri Brezilya’yı da etkilerken ekonomik dengenin sağlanmasında ciddi sıkıntılara yol açtı.


“Real Planı” ile enflasyonla başa çıkılsa da kamu borçlanma oranının büyümesinin önüne geçilemedi. Enflasyonun kontrolü, dış ticaret dengesinin sağlanması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ülkenin son yıllardaki ekonomi politikalarını oluşturan üç önemli hedef olma özelliğini taşıyor. Ocak 2007’de yürürlüğe konulan PAC (Gelişmeyi Hızlandırma Programı) özellikle eyaletler arası işbirliğini destekleyen, sosyal güvenlik, vergi ve iş gücü reformları ile birlikte; yatırım altyapısını teşvik eden düzenlemeler içeriyor. İnşaat, sağlık, enerji, ulaşım ve lojistik konularında 504 milyar real (236 milyar dolar) bütçeli, 2.471 projeyi kapsayan program tamamlanmak üzere. PAC’ın ikinci aşamasında yatırım ve projeler için ayrılan fonlar da 2011-2014 ve 2014 sonrası şeklinde iki dönem halinde düzenlenerek toplamda 880 milyar dolar civarında para ayrıldı. Altı başlık halinde düzenlenen bu programlar: PAC Daha Güzel Şehir; PAC Halk; PAC Benim Evim, Benim Hayatım; PAC Herkes İçin Su ve Elektrik; PAC Ulaşım; PAC Enerji adlarını taşır. Brezilya 2010-2014 yılları arasında “Benim Evim Benim Hayatım 2” projesi kapsamında iki milyonun üzerinde ev yapılması hedefiyle yaklaşık 160 milyar dolar kaynak ayırmayı planlıyor. Ülke, yaşanan son küresel krizde uyguladığı doğru politikalar sayesinde, ekonomistlerin ifadesi ile “krize son giren ve ilk çıkan ülke” olmayı da başardı.

EKONOMİK PERFORMANS
Küresel aktör olma yönünde önemli aşamalar kaydeden Brezilya; 2011 yılı GSYİH değerlerine göre dünya ülkeleri listesinde altıncı sırada yer alıyor. Ülke ayrıca hali hazırda Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi olma unvanına sahip. Brezilya’nın toplam yatırımlarının milli hasılaya oranı 2003 yılında yüzde 15 seviyesinden 2012 yılında yüzde 18-19 oranında yükseldi. Brezilya Hükümeti bu oranın yüzde 25’e çıkartılmasını hedefliyor. Ülkede, devlet tarafından yapılan yatırımların milli hasılaya oranı yüzde 4,4 civarında. 2012 yılında ekonomik büyüme oranı  yüzde 1’de kalırken, perakende satışları yüzde 8 civarında artış gösterdi. Yapılan bazı araştırmalara göre 2020 yılında Brezilya tüketici pazarının 3,5 trilyon dolarla dünyanın beşinci büyük pazarı haline geleceği tahmin ediliyor. Brezilya, ekonomisini canlandırmak amacıyla gösterge faiz oranını yüzde 7,25’e kadar düşürürken, enflasyonu yüzde 5,8 oranıyla kontrol altına almayı başardı. Ülkede daha dengeli ve rekabetçi bir döviz kuru temin edildi, vergilendirme sisteminde düzenlemelere gidildi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi üzerinde halen bir dizi çalışma yürütülüyor.

International 
Budget Partnership tarafından yapılan kamu hesapları şeffaflığı endeksinde Brezilya dünya ülkeleri arasında 12. sırada yer alıyor. 2012 yılında 65 milyar dolarla dünyanın doğrudan yabancı yatırım alan dördüncü ülkesi olan Brezilya; PWC tarafından yapılan bir araştırmaya göre de uluslararası firmaların önümüzdeki bir yıl içinde en fazla yatırım yapmayı istedikleri ülke konumunda bulunuyor. Ayrıca PAC çerçevesinde yapılan yatırımların, 2014 yılında yapılacak Dünya Kupası’nın ve 2016 yılında düzenlenecek Olimpiyatların Brezilya ekonomisini daha da canlandırması bekleniyor. Brezilya’da havaalanlarındaki yolcu sayısının geçtiğimiz beş yılda yaklaşık iki kat artması, havaalanlarına yatırım ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dış ticaret hacminde son yıllarda gözlenen yükseliş, ülkenin uluslararası limanlarının iş yükünü de artırarak, liman yatırımlarına olan ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Brezilya son dönemde bir lojistik yatırım programı açıklayarak; karayolları, demir yolları, limanlar, havaalanları ve enerji alanlarında, özel firmalarca yatırım yapılmasına  yönelik ihaleler serisi başlattı. Söz konusu programlar çerçevesinde; özel sektörün yatırım yapması, devletin bu yatırımlara uygun koşullarda finansman sağlaması ve ekonomik istikrarla birlikte büyümenin artırılması hedefleniyor. IMF’den borç alan ülke konumundan “kredi veren” ülke konumuna gelen Brezilya’nın 2014 yılında Dünya Kupası’na, 2016 yılında da Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olması, dünyanın beşinci büyük ekonomisine sahip olma hedefini 2014’den önce gerçekleştirebileceği yönündeki tahminleri kuvvetlendiriyor.
BREZİLYA EKONOMİSİNDE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER

IMF’den borç alan ülke konumundan “kredi veren” ülke konumuna yükselen Brezilya, BRIC Ülkeleri arasında  ekonomik
performansı ile öne çıkıyor. Brezilya’nın bu yükselişinde, sosyal ve ekonomik reformların devamlılığı büyük önem taşıyor. Gelişen ekonomisine rağmen, gerek gümrük vergileri, gerekse iç vergilerin yüksekliği ve karmaşıklığı nedeniyle ülke ticari alanındaki zayıflığını sürdürse de; güçlü bir iç piyasaya sahip olması, ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliği ve siyasi istikrarı, Brezilya’yı yatırımcılar için cazipbir ülke haline getiriyor. Brezilya Federal Hükümeti tarafından 2011 tarihinde açıklanan ve 2011-2014 yılları arasında uygulanacak olan “Daha Büyük Brezilya” kalkınma programı çerçevesinde, ikinci tedbir paketi 3 Nisan 2012 tarihinde açıklandı. Özellikle emek yoğun sektörler ile teknoloji yoğun sektörlerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla bir takım tedbirlerin  alındığı program kapsamında; teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, yerli ve yabancı firmaların Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmasının teşvik edilmesi, yerel tedarikçi zincirinin oluşturulması, kalifiye insan gücünün artırılması, kayıt dışı ekonominin ve bürokrasinin azaltılmasıyla yerli sanayinin ithal ürünlere karşı rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda ihracat imkanlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, ticari korunma araçlarının daha yoğun bir şekilde kullanılmasıyla iç piyasanın korunması da gerçekleştirilmesi öngörülen amaçlar arasında.

ÇİN, BREZİLYA’NIN EN ÖNEMLİ TİCARET PARTNERİ
Brezilya’nın ihracat yaptığı başlıca ülkeler Çin, ABD, Arjantin, Hollanda ve Japonya olarak sıralanırken; ithalatında ise Çin, ABD, Arjantin, Almanya ve Güney Kore başlıca tedarikçi ülkeler olarak öne çıkıyor. Türkiye, Brezilya’nın genel ihracatında 40. sırada bulunurken, genel ithalatında ise 38. sırada yer alıyor. 2012 yılında toplam 242,5 milyar dolarlık ihracat yapan Brezilya’nın en fazla ihraç ettiği ürün grubu 33,2 milyar dolarla metal cevherleri, curuf ve kül oldu. İkinci sırada mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılması ile elde edilen ürünler bulunurken en fazla ihraç edilen üçüncü mal grubu yağlı tohum ve meyveler olarak listede yer aldı. 2012 yılında 223,1 milyar dolar değerinde ürün ithal eden Brezilya’nın, toplam ithalatından en fazla payı yüzde 18 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılması ile elde edilen ürünler mal grubu aldı. İthalat listesinin ikinci sırasında 84. fasıldaki makine ve aksamları bulunurken elektrikli makine ve cihazlar en fazla ithal edilen kalemler listesinin üçüncü sırasında yer aldı.

MAKİNE İHRACATINDA EN BÜYÜK MÜŞTERİ ABD
Brezilya’nın 2012 yılında makine ihracatı 13,8 milyar dolar oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 1 düşüşün yaşandığı Brezilya’nın, 2011 yılı ihracatı 14 milyar dolardı. Brezilya 2012 yılında makine sektöründe 2,5 milyar dolarla en fazla ABD’ye ihracat gerçekleştirdi. ABD’nin ardından Brezilya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke 1,8 milyar dolarla Arjantin oldu. Arjantin’e 2011 yılında 2,4 milyar dolarlık ürün ihraç edildi. 2012 yılında Brezilya’nın Arjantin’e makine ihracatında yüzde 13,1 düşüş yaşandı. Brezilya’nın en
fazla makine ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesinin üçüncü sırasında bulunan Hollanda’ya 2011 yılında 747 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu rakam 2012 yılında 1,2 milyar dolar değerine ulaştı. Hollanda’ya yönelik ihracattaki artış oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Brezilya’nın 2012 yılında, 2011 yılına göre makine ihracatını en fazla artırdığı ülke, yüzde 18 ile ABD oldu. Brezilya’nın Türkiye’ye yönelik makine ihracatı 2011 yılında 109,9 milyon dolarken bu rakam 2012 yılında yüzde 27 azalarak 80,4 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Brezilya’nın  makine sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler listesinde 30. sırada yer aldı. Brezilya’nın 84. fasılda en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ürün grubu: Dozerler, greyderler, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.; motorların aksam-parçaları (8407 ve 8408’dekilerin); hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, davlumbazlar olarak sıralandı. Listenin dördüncü sırasında bulunan kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlar kaleminden  2012 yılında 864 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken beşinci sıradaki; kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makineler ve mekanik cihazlar, diğer makinelerin aksam ve parçaları (elektrik konektörleri, izalatörler, bobinler, kontaklar vb.) kalemindeki ihracatın tutarı 354 milyon dolar oldu. Brezilya’nın 2012 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 117,9 artışla en fazla ihraç ettiği ürün grubu; kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makineler ve mekanik cihazlar diğer makinelerin aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar vb.)oldu. 2011 yılında 354 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen söz konusu kalemin, 2012 yılı ihracatı 771,4 milyon dolar olarak kaydedildi.

2012’DE MAKİNE İTHALATI YÜZDE 3 ARTTI
Brezilya’nın 84. fasılda makine ithalatı 2012 yılında, bir önceki seneye göre yüzde 3 artarak 34,6 milyar dolar oldu. Brezilya’nın 2011 yılında makine ürün grubunda ithal ettiği ürünlerin değeri 33,7 milyar dolardı. Brezilya’nın 2012 verilerine göre makine ithalatının ilk sırasında 7,9 milyar dolarla Çin bulunuyor. Çin’den gerçekleştirilen ithalat, bir önceki yıla oranla yüzde 16 artış gösterdi. Listenin ikinci sırasında yer alan ABD’den yapılan ithalat 2012 yılında 6,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Brezilya’nın, üçüncü sıradaki Almanya’dan yaptığı ithalat 2011 yılında 4,3 milyar dolarken bu rakam 2012 yılında yüzde 15 düşüş göstererek 3,7 milyar dolar seviyesine geriledi. 2012 yılında, bir önceki yıla oranla Brezilya’nın Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat yüzde 33 arttı. Brezilya’nın ithalat yaptığı ülkeler listesinde 33. sırada bulunan Türkiye, 2011 yılında Brezilya’ya 67,5 milyon dolar değerinde
makine ihraç ederken bu rakam 2012 yılında 89,6 milyon dolar oldu. Brezilya 84. Fasılda 2012 yılı itibarıyla en fazla bilgisayar ve büro makinele - rinin aksam-parçaları ürün grubunda ithalat gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre yüzde 34,9 artışla, söz konusu ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatın değeri 2,4 milyar dolar olarak kaydedildi. İkinci sırada bulunan turbojetler, turbopropeller, diğer gaz türbinleri kaleminde Brezilya, 2012 yılında 2,1 milyar dolarlık ürün ithal etti. Üçüncü sıradaki otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimler ürün grubunda, 2011 yılında 2,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılında yüzde 3,2 azalarak 2,1 milyar dolar oldu. Matbaa, baskı, faks ve kopyalama makineleri ürün grubu ithalat listesinin dördüncü sırasında yer alırken beşinci ise motorların aksam-parçaları (8407 ve 8408’dekilerin) bulunuyor. Bilgisayar ve büro makinelerinin aksam-parçaları, Brezilya’nın 2012 yılında en fazla ithal ettiği mal grubu oldu.

TÜRKİYE’NİN MAKİNE İHRACATI ARTIYOR
Türkiye’nin Brezilya’ya gerçekleştirdiği makine ihracatı, 2012 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 21,1 artarak FOB bazında 68,6 milyon dolar oldu. 2011 yılında bu rakam 57,3 milyon dolar seviyesindeydi. 84. fasılda dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri ürün grubu ihracatı 2012 yılında 10,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Türkiye’nin Brezilya’ya makine ihracatında ilk 10 ürün listesinin ikinci sırasında bulunan; toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, yıkama, kırma, öğütme, karıştırma vb. maki neler ürün grubundaki ihracatı 2011 yılında 1,5 milyon dolar seviyesinden, 2012 yılında 9,7 milyon dolar değerine yükseldi. Üçüncü sırada bulunan motorların aksam-parçaları (8407 ve 8408’dekilerin) kaleminde Brezilya’ya ihraç edilen ürünlerin değeri 8,6 milyon dolar olarak kaydedildi. Listenin dördüncü sırasında yer alan hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, davlumbazlar ürün grubunda, 2012 yılında Brezilya’ya 8,1 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. 2011 yılında bu rakam 4,2 milyon dolardı. Listenin beşinci sırasındaki sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) mal grubunda 2011 yılında ihraç edilen ürünlerin değeri 2,5 milyon dolar değerindeyken bu rakam 2012 yılında 5,9 milyon dolara yükseldi.

2012 YILINDA İTHALAT 136,6 MİLYON DOLAR OLDU
84. fasıl itibarıyla 2012 yılında Türkiye’nin Brezilya’dan en fazla ithal ettiği ürün grubu dozerler, greyderler, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb. oldu. Söz konusu ürün grubunda 2011 yılında 74,9 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken bu rakam 2012 yılında 56,4 milyon dolar olarakkaydedildi. İkinci sırada yer alan hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, davlumbazlar kaleminde 2012 yılında 28,6 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 2011 yılında bu ürün grubundaki ithalatın tutarı 27,3 milyon dolardı. Türkiye’nin Brezilya’dan makine ve aksamları ithalatında ilk 10 ürün listesinin üçüncü sırasında bulunan sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri ürün grubunda 2012 yılında 16,6 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Listenin dördüncü sırasındaki motorlar aksam-parçaları (8407 ve 8408’dekilerin) kaleminde 2011 yılında 14,5 milyon dolar değerinde ürün ithal edilirken bu rakam 2012 yılında 13,6 milyon dolar olarak kaydedildi. Beşinci sıradaki el ile kullanılan pnömatik, hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu aletler ürün grubu ithalatı 2012 yılında 3,5 milyon dolar olarak
gerçekleşti. 2011 yılında bu rakam 6,8 milyon dolardı. 2011 yılında Türkiye’nin Brezilya’dan gerçekleştirdiği ithalatın toplam değeri 160,5 milyon dolarken bu rakam 2012 yılında 136,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

“SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMALI”
FATİH ÇAM
BAYKAL MAKİNA İHRACAT SORUMLUSU
“Güney Amerika, firmamızın 15-20 yıldır etkin olduğu bir pazar. Kolombiya, Şili, Peru, Paraguay büyüyen ve gelişime açık ekonomik yapılarıyla ihracatımızın yoğun olduğu ülkeler. Brezilya, tüm bu ülkeler arasında Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi olma özelliğiyle Baykal Makine için de ayrı bir önem taşıyor. Brezilya’ya ihracatımız 15 yıldır devam ediyor. Ürün gamımız içinde yer alan hemen hemen bütün kalemlerde ihracat gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda bir ekonomik kalkınma hamlesi başlatan Brezilya’nın, 2020’ye kadar sürmesini öngördüğü büyük kapsamlı inşaat yatırımları mevcut. Faaliyet gösterdiğimiz sektör dolayısıyla bu durum bizi oldukça yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda satışlarımızı artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Brezilya’nın bazı makineler için belirlediği ithalat vergileri şu an için bu pazara dair en önemli sorun olarak görünüyor. İhracatçı firmaların mevcut gümrük vergilerinden muaf olmasını sağlayacak bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması, bu pazarda faaliyet gösteren firmalar için oldukça sevindirici bir gelişme olur diye düşünüyorum.”

“GÜMRÜK VERGİLERİ ÇOK YÜKSEK”
UĞUR YILMAZ
DURMAZLAR MAKİNA YURT DIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ
“Başta hidrolik abkant pres, makas, silindir, lazer ve plasma kesim makineleri olmak üzere ürün gamında yer alan tüm ürünlerimizi 12 yıldan bu yana Brezilya’ya ihraç ediyoruz. Brezilya, son dönemde oldukça gelişen ekonomisine rağmen; hem oldukça yüksek gümrük vergileri, hem de gümrüklerinde uyguladığı son derece katı kurallar nedeniyle ihracatçıları zorlayan bir sisteme sahip. Bunun yanında ihracat dokümanlarının hepsinin Portekizce hazırlanmasının talep edilmesi ve gümrüklerdeki mevcut bekleme süresi de karşılaşılan diğer zorluklar arasında. Tüm bunlara rağmen Brezilya firmamız için oldukça önemli bir pazar konumunda bulunuyor.”