Pompa ve kompresörler mal grubunda 2013 yılının Ocak-Ağustos döneminde 510,5 milyon dolar de-ğerinde ürün ihraç edildi. Bir önceki yıla oranla yüzde 2,4 ihracat artışı kaydeden sektörün, 2012 yılının aynı dönemindeki ihracatı 498,4 milyon dolar seviyesindeydi. Pompa ve kompresörler ürün grubunda, 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 112,7 milyon dolarla Almanya oldu. Listenin ikinci sırasındaki ABD’ye 2013 yılının Ocak-Ağustos döneminde gönderilen pompa ve kompresörlerin değeri ise 30,8 milyon dolar olarak kayda geçti. Listenin üçüncü sırasındaki Irak’a 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 28 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. Dördüncü sıradaki Rusya’ya 2012 yılı OcakAğustos döneminde pompa ve kompresörler ürün grubunda 22,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2013 yılının aynı döneminde yüzde 13,7 arışla 26 milyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin beşinci sırasında bulunan Azerbaycan’a 2013 yılı sekiz aylık dönemde 21,9 milyon dolar değerinde ürün gönderildi. 2012 yılının aynı döneminde söz konusu ülkeye gönderilen pompa ve kompresörlerin değeri 17,2 milyon dolardı. Azerbaycan’a yönelik ihracatımızdaki artış yüzde 27,2 oldu. Türkiye geneli pompa ve kompresörler ihracatı tablosunda en fazla artış yüzde 52,6 ile Türkmenistan’da yaşandı. İkinci sırada yüzde 30,3 ile Çin’in yer aldığı tablonun üçüncü sı-rasında ise yüzde 27,2 ile Azerbaycan bulunuyor.