İlk mezunlarını bu yıl veren Bilkent üniversitesi makine mühendisliği, yenilikçi yönüyle öğrencilerin tercih ettiği bir bölüm olmayı hedefliyor. kendilerine sağlanan gelişmiş laboratuvar olanaklarının ve hocalarla birebir temas kurabilme şansının eğitim standartlarını yükselttiğini vurgulayan mühendis adayları, aldıkları eğitimin bilimsel niteliğinden oldukça memnun.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, katı mekaniği, dinamik, tasarım ve üretim ağırlıklı bir eğitim aldıklarını ifade eden mühendis adayları, bölümlerinin sağ-ladığı imkanlardan oldukça memnun. Öğrenciler klasik ve yeni alanlarda hem temel kavramlar, hem de uygulamalara yönelik olarak düzenlenen ders içeriklerinin bilgi ve becerilerini artırdığını düşünüyor.


GÖKBERK KAVACIOĞLU
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
“BİLİMSEL OLANAKLARIMIZ ÇOK İYİ”
Yenilikçi bir üniversite olduğu için Bilkent’i tercih ettim. Makine mühendisliği bölümünde eğitimi almaya karar vermemdeki en büyük etken bölüm başkanı olarak Adnan Akay hocamızın fakültede görev alıyor olmasıydı. Kayıt olmadan önce hocamız hakkında araş-tırma yaptım ve bu araştırma karar almamda çok etkili oldu. Gerek üniversitemizin gerekse de bölümümüzün genç bir akademik kadroya sahip olması da tercihimi etkileyen bir başka unsurdu. Birinci sınıfın sonundan itibaren bir hocamla beraber çalışıyorum. Lisans eğitimim bitince doktora yapmak istiyorum. Bölümümüzde çok kapsamlı araştırma olanaklarına sahibiz. Örne-ğin; sahip olduğumuz mikro akışkanlar laboratuvarı Türkiye’de sayılı üniversite vardır. Bunun yanında doktorada açılan mikro akışkanlar dersini, lisans öğrencilerinin de alabilmesine olanak sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölümümüzün bana kattığı tüm bu birikimle, akademik alanda kariyer yapmak ve hocaları-mın yanına bir meslektaşları olarak geri dönmek istiyorum.


İ
LBEY KARAKURT

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
“HAYAL ETTİĞİM HERŞEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLİYORUM”
ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi ve Bilkent arasında tercih yapmak istiyordum. Bu okulları araştırırken ODTÜ ve İTÜ’nün oldukça konvansiyonel ve standart bir eğitim çizgisini takip ettiklerini gördüm. Fakat buradaki araştırma konularına bakınca ilgimi çeken birçok şeyle karşılaştım. Biyomedikal, ısı transferi ve akış benim özellikle çalışmak istediğim konular arasındaydı. Bölümü incelerken bu alanlarda çalışmak için oldukça elverişli şartlar sağlandığını ve öğrenci sayısının da azlığı nedeniyle hocalarımızın öğrencilerle birebir ilgilenme şansının daha yüksek olduğunu fark ettim. Bunlar Bilkent Makine Mühendisliği Bölümü’nü tercih etmemdeki en temel nedenlerdi. Eğitimim başladıktan sonra da ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Hayal ettiklerimin hepsini gerçekleştirebiliyorum. Hocalarımızla birebir temas kurup, istediğim projelerde beraber çalışabiliyorum. İki farklı hocamla
aynı anda iki farklı proje konusunda çalışabilmek benim için oldukça tatmin edici bir durum. Sahip olduğu imkanlar ve üniversitemizin yurt dışı bağlantılarını düşünerek tereddüt yaşayan arkadaşlara bölümümüzü rahatlıkla tavsiye edebilirim.

PINAR KARAYAYLALI
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
“HOCALARIMIZIN DESTEĞİNDEN MEMNUNUM”
Ablamın üniversitemizin endüstri mühendisliği bölümünden mezunu olması Bilkent’i tercih etmemde etkili oldu. Lisede teknik konularla ilgilenmeyi sevdiğimi fark ettim. Elektrik, elektronik ve makine arasında seçim yapma noktasında ise makineye daha çok ilgi duyduğumu anladım. Bu sebeple tercihim de makine mühendisliği bölümü yönünde oldu. Hocalarımızla birebir görüşme imkanı tanınması, onlardan çeşitli konularda fikir alabilmemiz bence sahip olduğumuz en büyük avantaj. Üçüncü sınıftan bu yana bir hocamla beraber çalışıyorum. Hocalarla birebir çalışma fırsatı eğitimimize büyük katkı sağlıyor. Akademik alanda çalışmayı arzu ettiğim için yaptığımız uygulamaları kişisel olarak çok önemsiyorum.

LEVENT ASLANBAŞ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
“GÜÇLÜ BİR EĞİTİM KADROMUZ VAR”

Lise yıllarından itibaren fiziğe duyduğum ilgi nedeniyle mühendis olmak istiyordum. Uygulama olarak fiziğe en yakın bölüm olduğu için makine mühendisliğini tercih ettim. Ankara’daki üst düzey birkaç eğitim kurumu arasında yer alan Bilkent Üniversitesi’ni seçerek doğru karar verdiğime inanıyorum. Burada birçok okulun sahip olduğu olanaktan daha fazlası sunuluyor. Çok yüksek ortalamaya sahip bir öğrenci olmama rağmen hocalarımızla birebir çalı-şabiliyorum. Deney düzeneklerinin hazırlanmasında görev alıyorum. Bu durum mesleki deneyim kazanmamı sağlıyor. Bölümümüz ilk mezunlarını bu yıl verdi. Eğitim kadromuzun çok güçlü ve hocalarımızın da alanlarında deneyim sahibi kişiler olduğunu düşünüyorum. Bilkent Üniversitesi eğitim kadrosu oluşturma noktasında oldukça seçici davranan bir üniversitedir. Bölümümüz laboratuvarında son teknolojiyle donatılmış cihazlara sahip olmamız eğitim standartlarımı-zın niteliğinin ne denli iyi olduğunun bir başka göstergesidir.

SELÇUK OĞUZ ERBİL
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
“ALDIĞIMIZ EĞİTİM BİZE MİSYON VE VİZYON KAZANDIRIYOR”
Bilkent Üniversitesi’nin normal bir devlet üniversitesine göre öğrencilere sağladığı laboratuvar olanakları ve kadrosunda yurt dışı deneyimine sahip birçok hocayı barındırması, burayı tercih etmemdeki en önemli nedendi. Hocaların projelerde görev alan öğ-rencilere sağladığı destek de tercihimi belirleyen bir başka etken oldu. Hocalarımız görevlendirdiği projelerde çalışmanın, mezun olduktan sonra atılacağımız iş hayatında bize tecrübe kazandıracağına inanıyorum. Burada sahip olduğumuz olanaklar sayesinde, stajlarda karşılaştığımız durumların aksine, işi en başından alıp en sonuna kadar biz götürebiliyoruz. Buradaki eğitimin öğrencilere misyon ve vizyon kazandırdığını düşünüyorum. Aldığımız eğitim, mezuniyetten sonra işe başladığımızda herhangi bir mühendis gibi ara eleman değil, kendinden de bir şeyler katan biri olmamızı teşvik ediyor. Bunun haricinde okulumuzun anlaşmalı olduğu bazı Amerikan üniversiteleri var. Bu yıl örneğin iki arkadaşımız eğitim için Kanada’ya bir arkadaşımız da ABD’ye gitti. Master ve doktora konusunda da yurt dışında tanınan ve bize fazlasıyla imkan sağlayan bir üniversitede eğitim görüyoruz. Sahip olduğumuz olanaklar bu yönüyle de oldukça iyi. Lisans eğitiminden sonra yine makine mühendisliği bölümünde master yapmak istiyorum. Aldığımız eğitim öğrencilerin kendisini akademik ve bilimsel olarak yetkinleştirmesi için oldukça ideal. Bu avantajdan sonuna kadar yaralanmak istiyorum.