Türkiye’nin saygın ambalaj makinesi üreticilerini bir araya getirerek, sektörün gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD ) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Büyükcıngıl, sektöre kimlik kazandırarak, üyelerini ulusal ve uluslararası platformda temsil ettiklerini söyledi. 

Derneğin kuruluş felsefesi ve yapısıyla ilgili bilgi veren AMD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Büyükcıngıl, ambalaj makineleri sektörü ile faaliyet gösteren üyelerinin gelişimine yönelik çalışmalarını aktardı.

Ambalaj Makinecileri Derneğinin (AMD) tarihçesi, yapısı ve kuruluş felsefesinden bahseder misiniz? Derneğinizin ambalaj makinelerisektöründe faaliyet gösteren firmalarasağladığı katkılar nelerdir?
AMD, ambalaj makineleri sektörünü yurt içi ve yurt dışı platformlarda temsil eden, sektörümüzün sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştiren ve Türkiye’nin saygın ambalaj makinesi üreticilerini bünyesinde buluşturan 2006 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyesi olan AMD, Ambalaj Dernekleri Federasyonunu (ADF) oluşturan sekiz sektörel kurucu alt dernekten biridir. Sektörel örgütlenmelerin, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birbirleri arasındaki iletişimin ve dayanışmanın artırılmasından açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ambalaj Makinecileri Derneği, ambalaj makinesi üreten yerli firmaların ve makinelerinin yurt içi ve yurt dışında gelişmesi, üretiminin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi için sektörün tanıtımını yaparak, sorunlara çözüm bulmak amacıyla her platformda girişimde bulunuyor. Birbirinden kopuk arayışların bir merkezden yürütülmesi ve güçlerin birleştirilmesi, kamuoyunda ses getirmesinin giderek önem kazanması, küreselleşen dünyada firmaların ferdi olarak sorunlarını dile getirmesi ve çözüm yolları bulması, ulusal firmaların aleyhine olan kararlara, yaptırımlara karşı tüm faaliyetleri tek başına sürdürmesi mümkün değildir. Buradan yola çıkarak ambalaj makineleri sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin önemli ambalaj makinecilerini bir araya getirmek istedik. İlk hedefimiz; ambalaj makineleri sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformda yerini alarak sektörün temsil edilmesini sağlamaktır. Ambalaj sanayisi alanında çalışan her türlü kuruluş ve bu sanayi kolunda faaliyet gösteren gerçek kişilerden oluşan üyelerimiz arasında; bilimsel, teknolojik, sosyal yönden birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, bunu güçlendirmek ve sürekli kılmaya çalışıyoruz. Gelecek hedefleri olan ve sosyal sorumluluk taşıyan, sektörüne katkıda bulunmaya çalışan, bu amaçla yatırımlar yapan iş adamlarının bir araya gelerek meydana getirdikleri bu oluşum; ülke ekonomisine gün geçtikçe daha fazla katkı sağlayan ambalaj makineleri sektörüne yeni bir vizyon, meslektaşlar arası bilinç ve işbirliği getirdi. Günümüzün teknolojik şartlarında, birlik beraberlik ve paylaşım bizleri küçültmeyecek aksine pastamızı büyütecek, dış dünyaya karşı daha rekabetçi ürünler imal etmemize yardımcı olacak. En önemlisi Türk ambalaj makinelerinin ulusal ve uluslararası piyasalardaki kimliğinin güçlendirilmesi ve bu makinelerin üretiminin uluslararası normlarda tercih edilen ürünler seviyesine çıkarılması, “Türk malı ambalaj makinesi kalitelidir” hedefini yakalamamızı sağlayacak. Bunun da yolu gerçekten inanarak beraber olmaktan geçiyor. Türkiye’de ambalaj makinesi imal eden firma sayısı sağlıklı bir envanter bulunmadığı için net değildir. Ambalaj makinesi üreten firmaların çoğunluğu İstanbul, İzmir, Ankara gibi sanayi şehirlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Sektörümüz ciddi rakamlarda ihracat gerçekleştirmesine karşın, Türkiye pazarında çok sayıda ithal edilen ürün kullanılmaktadır.

AMD’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verirmisiniz?
Yurt dışı fuar ve mesleki organizasyonlarda da Türk ambalaj makineleri sektörü olarak teknolojiyi yakından takip ettiğimizi, modern ve uygun standartlarda üretim yaptığımızı göstermek için bilgilendirici dokümanlar hazırlatarak dağıtıyoruz. Globalleşen dünyada, üyelerimizin rekabet güçlerini artırmak için gerekli standartlara ulaştırma çalışmalarında bulunmaya, üyelerimizi desteklemeye gayret gösteriyoruz. Türk ambalaj makineleri sektörünün uluslararası imajını yükseltmek, Türk malı ambalaj makinesi kullanımının yaygınlaştırılması konusunda üyelerimizin yurt içinde ve yurt dışında ticari bilgi ve iş bağlan - tısı kurmalarını sağlayan fuar, sergi, gezi gibi organizasyonlar ve tanıtım çalışmalarında bulunuyoruz. AMD, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ile de yakın ilişkiler içindedir. ASD ile yapılan sözleşme gereği üyelerimizin; ASD’nin Tüyap Fuarcılık ile birlikte düzenlediği sektörümüzün önemli etkinliklerinden olan Avrasya Ambalaj Fuarında, öncelikli ve indirimli yer almasını sağlıyoruz. Yine gerçek anlamda kalite sertifikasyonu ile tüm meslektaşlarımızın belirli standartlarda, kalitede üretim yapmalarını sağlayacak bilinçlendirici ve eğitici çalışmalar altında yayınlar yapıyoruz. Almanya’da Interpack, Fransa’da Ambalage De Salon Paris, İtalya’da Ipack Ima fuarları için derneğimizi tanıtıcı kitapçıklar hazırlatıyoruz.

 

Sektörün temel sıkıntıları nelerdir?Sorunların çözümünde kimlere, ne tür görevler düşüyor?
Sektörümüzün en önemli sorunu; yetişmiş, kalifiye işgücünü temin zorluğudur. Özellikle innovasyon için hayati önem taşıyan tecrübeli mühendis ve konstriktörlerin sayısı oldukça azdır. Bunlara ek olarak makine tasarımında tecrübeli genç mühendisler de maalesef yetişmiyor. Endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ile daha entegre bir çalışma yapılabilir. Sektörün en temel ihtiyaçlarından biri olan teknik eleman ve mühendis sorunun çözümünde dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sektörümüzün diğer bir önemli sorunu da 2010 yılında ikinci el makine ithalatına serbestlik tanınmasıdır. Bu serbestlikle yerli makine üreticileri yurt içi pazarda olumsuz etkilenmiş, yurt dışından gelen eski ve sorunlu makineler nedeniyle ambalaj üreticilerinin verimi düşmüştür.