Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenen 3. Sanayi Şurası, Ankara’da gerçekleştirildi. Şura’nın açılışını yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sanayide temel önceliğin; araştırma-geliştirme, inovasyon, tasarım, markalaşma ve üniversite-sanayi işbirliği olduğunun altını çizdi.

Ankara ATO Congresium’da düzenlenen 3. Sanayi Şurası’nın açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek için belirledikleri hedeflere değindi. Başbakan Erdoğan, “Eğer ilk 10’u hedefliyorsak, ilk 10 arasında yer almayı gaye edinmişsek, bunu takipçi ve taklitçi olarak değil, bilgiyi de kendimiz üreterek başaracağız. İşte bu nedenle artık sanayide temel meselemiz araştırma geliştirme, inovasyon, tasarım, markalaşma ve üniversite-sanayi işbirliği gibi konulardır” dedi.

“Makine ve otomotiv sektörlerimizi güçlendirirken, diğer sektörleri de geliştirecek önemli adımlar atıyoruz”

Yerli otomobil konusundaki çağrısını yineleyen Başbakan Erdoğan, “Yerli otomobili unutmuyorum. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Özellikle sanayicilerimiz artık bu kararı vermelidir. En azından nasıl ki insansız hava araçlarımızı üretmeye başladık, ATAK helikopteri üretir hale geldik. Bundan çok daha rahat olan yerli otomobilimizi de artık kendimiz üretmeliyiz” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Ancak bu artışın nicelik sahasına olduğu kadar nitelik sahasına da yansıması gerekiyor. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacaksak bunu daha fazla üreterek değil daha yüksek katma değerli üretim yaparak sağlayabiliriz. Türkiye’de bilgi üretiminin yaygınlaşması ve üretilen bilginin ticarileşmesi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. İşte biz bu ihtiyacı gördüğümüz için eski Sanayi Bakanlığı’nı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dönüştürdük ve ismiyle müsemma bir bakanlık teşkilatı oluşturduk. Esasen büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’ye vizyon katacak, süreci koordine edecek bir yapı teşkil ediyor” şeklinde konuştu. Teknoloji geliştirme bölgelerinde, üniversitelerde ve Ar-Ge merkezlerinde çok önemli projelerin yürütüldüğüne değinen Başbakan Erdoğan; SANTEZ, tekno girişim sermayesi desteği ve TÜBİTAK programlarıyla çok önemli teknoloji çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye ilim insanlarıyla işadamlarıyla genç mühendisleriyle teknikerleriyle uzmanlarıyla çok ilgi çekici konular üzerinde çalışıyor. Dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Türkiye’nin ilk kızılötesi kamerası, yeni nesil zırhlı araçlar, yerli navigasyon gibi projeler üzerinde çalışılıyor. Ürünler getiriliyor. Bilim ve teknoloji alanı sabır gerektiren zaman isteyen bir alandır. Bir ağacın meyve vermesi zaman alır ama meyve vermeye başladığında da gerekli bakımı yaparsanız her yıl bol bol meyve verir. Bundan sonra bilim ve teknolojide bol bol meyve alacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. Makine ve otomotiv gibi yerleşik sektörleri güçlendirmeye çalışırken ilaç, uzay ve bilişim gibi sektörlere de ivme kazandıracak adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Sanayi Şurası, 1987 yılından bugüne 3. kez düzenleniyor

Türkiye’nin ilk Sanayi Şurası 1987 yılında, ikincisi ise 1995 yılında gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ilgili yetkililer, Türkiye’nin sanayi üretimi anlamında artık yeni bir sürecin eşiğinde olması nedeniyle üçüncü şuranın toplanmasına karar verildiğini söyledi. Konuyla ilgili tüm tarafların şuraya katılmasının, bundan sonraki politika oluşturma süreci açısından son derece önemli olacağını ifade eden uzmanlar; sanayi şurasının beş yılda bir toplanacağını ve politikaların kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini aktardı.