Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “2014 yılında daha güçlü ihracat artışının eşlik ettiği daha parlak bir ekonomik performans ile 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde 1961 yılında doğan Nihat Zeybekci, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesiİşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Nihat Zeybekci, South LondonCollege’de ekonomi eğitimi aldı. Uzunyıllar özel sektörde üst düzey yöneticilikyapan Zeybekci, 1994’te TurkuazTekstil’i kurdu. Denizli PlatformSözcülüğünde ve Denizli Sanayi OdasıMeslek Grubu Üyeliğinde bulunanZeybekci iki dönem boyunca da DenizliTekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığını yürüttü. Zeybekci, 2004-2011 yılları arasında Denizli BelediyeBaşkanlığı ile Avrupa KonseyiYerel Yönetimler Kongresi TürkiyeHeyeti Başkanlığı; 2005-2011 yılları arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. Üç yıl Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığıgörevinde bulunan, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve dört çocuk babasıdır. Ekonomi Bakanlığının çalışmaları ve 2014 yılıhedefleriyle ilgili Nihat Zeybekçi şubilgileri paylaştı:

Ekonomi Bakanlığının 2014 yılı hedefleri

“2014 yılında Türkiye’nin ihracatını artırmak, ihracatçılarımızı yeni pazarlara yönlendirmek ve mevcut pazar paylarımızı korumak amacıyla geçen yıl olduğu gibi, genel ve sektörel ticaret heyetleriyle alım heyetlerine ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda, 20 genel ticaret heyeti programı, 110 sektörel ticaret heyeti programı ve 70’i özel nitelikli olmak üzere 140 alım heyeti programı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İhracatçılarımızı mevcut ve potansiyel müşterileri ile buluşturma ve firmalarımızın rakiplerini tanımada önemli araçlardan biri olan fuar desteklerini sürdürerek, 280 adet yurt dışı fuar organizasyonuna ve bireysel düzeyde 3 bin 300 fuarı destek kapsamına almayıplanlıyoruz. İhracatımızın sürdürülebilirliğininsağlanmasını teminen; ihracatın artırılmasına yönelik olarakyapılan faaliyetlerin yanı sıra, ara malıtedarikinde bağımlılığın azaltılması, yatırım-üretim-ihracat zincirindegerekli etkinliğin sağlanması, küresel rekabette avantaj sağlamak amacıyla ikili ve çoklu anlaşmalar gerçekleştirilmesiyle ithalatın yönetilmesi Bakanlığımızın diğer önemli faaliyetalanlarıdır. 2014 yılında bu alanlardakiçalışmalarımız da hızla sürecektir. Dünya ekonomisinde en kötününgeride kaldığını düşünerek 2014 yılındadaha güçlü bir ihracat artışınıneşlik ettiği daha parlak bir ekonomik performans ile 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağımızı ümit ediyorum. Bu çerçevede, 2014 yılıiçin Orta Vadeli Program’da yer alan166,5 milyar dolarlık ihracat hedefiyle;sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde, cumhuriyetimizin100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında, kişi başı 25 bin dolar gelir, 2 trilyon dolar GSYİH ve 500 milyar dolar ihracat ile dünyanın en büyük10 ekonomisinden birisi olacağımıza inancım tamdır.”