İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneğinin (İSKİD) Olağan Mali Kurul Toplantısı 30 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim ve Denetleme Kurulunun faaliyetleri ibra edilerek 2014 yılı bütçesi onaylandı.

ISKİD’in Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 30 Ocak’ta Yıldız Teknik Üniversitesi Hisarüstü Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, İSKİD’in faaliyetleri ve hedefleri hakkında üyelere bilgi verildi. Derneğin 2013 yılı çalışmalarını değerlendiren Naci Şahin, İSKİD’in kuruluşundan bu yana hedefleri arasında yer alan ofis alımının gerçekleştirildiğini belirtti. Şahin ayrıca, kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde İSKİD web sayfası ve logoların yenilenmesi konularında yapılan çalışmaları da aktardı. Naci Şahin konuşmasında şunları kaydetti: “Türkiye’de her geçen yıl hızlı bir ihracat artışı gösteren iklimlendirme sektörü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşına gireceği 2023 yılında, toplam ihracat rakamı olarak hedeflenen 550 milyar doların 25 milyar dolarını üstlenmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ihracatının artırılması adına, iklimlendirme sektörü için önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız, amacı; eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesiyle ilgili çalışmalara devam ediliyor. Sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan Türkiye İklimlendirme Sektörü Hedefler ve Stratejiler Belgesi, iklimlendirme sektörünün 2023 hedeflerinin oluşturulduğu ve bu hedeflere ulaşacak stratejilerin geliştirildiği önemli bir doküman olarak kabul ediliyor. Bu belgenin önerdiği önemli stratejilerden birisinin de sektör firmalarının yetkinliklerinin ve uluslararası pazarlama kabiliyetlerinin artırılmasını, kümelenme yaklaşımı kullanarak sağlamalarıdır. İstanbul iklimlendirme sektörü firmalarının İSKİD öncülüğünde başlattığı URGE Projesi, 2011 yılında kabul edilen Hedefler ve Stratejiler Belgesi’nin uygulama adımlarından birisi olarak görülüyor. Ekonomi Bakanlığının 2010/8 URGE tebliğine göre hazırlanan projeye 37 firma katılıyor. Bütçesi 1 milyon 720 bin dolar olarak belirlenen ve yaklaşık üç yıl sürmesi planlanan projenin yüzde 75’i devlet desteği ile gerçekleştirilecek.” Komisyon Başkanlarının 2013 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetleri sunmalarının ardından Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyetleri ayrı ayrı ibra edilerek 2014 yılı bütçesi onaylandı. Toplantıda, kurulacak olan Makine İmalat Sanayii Dernekler Federasyonu’na kurucu üye olunması kararlaştırıldı ve katılımcı delegeler belirlendi. Toplantı sonrasında sektörün içinde bulunduğu son durum ve yaşadığı sorunlar tartışıldı. Olağan Genel Kurul, üyelerin 2014 yılı ile ilgili dilek ve temennilerin aktarılmasının ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.