Makine Sanayii Sektör Platformu (MSSP) üyeleri uzun süredir gündemde olan Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) için ilk adımı atarak kuruluş protokolünü imzaladı.

MAİB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, MSSP üyesi 14 dernekten 29 üst düzey temsilcinin katıldığı toplantı, 22 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. 50’yi aşkın katılımcı ile düzenlenen toplantı, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MSSP İcra Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun konuşmaları ile başladı.

“MAKFED Nisan ayında kurulacak”

Konuşmasına, “Uzun süredir MSSP’yi federasyona dönüştürme çabası içindeyiz, artık bunu nihayete erdirme zamanının geldiğini düşünüyoruz” diyerek başlayan Adnan Dalgakıran, MAKFED’in kuruluşunu en geç nisan ayının sonuna kadar tamamlayacaklarını belirtti.

Bürokrasi ve yönetim erki üzerinde çok daha etkili bir lobi faaliyeti yürütülmesi gerektiğini belirten Adnan Dalgakıran, bu yönüyle MAKFED’in önemi bir misyon üstleneceğini söyledi. “Finansal açıdan birbirini destekleyen bir yapının oluşması gerekiyor” diyen Adnan Dalgakıran, Türk makine sektörünün sivil toplum ve meslek örgütleriyle çok daha güçlü hale geleceğinin altını çizdi. MAİB olarak böyle bir organizasyonu her konuda destekleme kararlılığında olduklarını vurgulayan Adnan Dalgakıran, nisan ayı sonuna kadar MAKFED’in kurulacağının mesajını verdi. MAKFED’in kuruluş sürecinde sektörel derneklerden azami gayret göstermelerini isteyen Adnan Dalgakıran, “Hazırlıklarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi. Adnan Dalgakıran sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzün, kendi iç düzenlemesini yapacak ve bir takım kurallar koyacak organizasyonlara ihtiyacı var. Sektörümüzün üst kuruluşları olarak, firmaların düzgün iş yapmalarını denetleyecek mekanizmalar kurmalıyız. Artık hareket zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmaların ne şekilde yapılması gerektiğini, değerli dernek başkanlarımızın, yönetim kurulu üyelerinin ve meslektaşlarımızın görüşlerini de alarak en kısa sürede tamamlayacağız. MAKFED’i kurduğumuz zaman, belirli standartlar çerçevesinde ortak bir şekilde yapabileceğimiz çalışmalar için oluşturulacak bütçeleri çok daha iyi değerlendirebiliriz. Tek başımıza, küçük küçük dernekler ve dağılmış bir yapıyla hiçbir şey gerçekleştiremeyiz. Sorunlarımız çok fazla, dünyada gelişmekte olan ülkelerin makine sektörlerini destekleme biçimlerinin yanına bile yaklaşamıyoruz. Tüm bu kazanımları elde edebilmek için bu güç birliğini kurmamız ve her konuda bir arada hareket etmemiz gerekiyor. Kafamızı sadece işimize eğerek alacağımız mesafelerin çok kısıtlı olduğunu görüyoruz. Madem ki bu kuruluşların başındayız, içindeyiz, yönetimindeyiz, öyleyse gereğini hep birlikte yapmak durumundayız.”

Federasyon konusunda bütün derneklerin azami gayret göstermesini arzu ettiklerini belirten Adnan Dalgakıran, sektördeki genel ekonomik tabloyla ilgili bilgiler vererek, makine sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik düşüncelerini de paylaştı.

“Federasyon çatısı altında örgütlenmeliyiz”

Adnan Dalgakıran’ın ardından söz alan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Makine Sanayii Sektör Platformu İcra Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektöründe Türkiye’nin örgütlenme tarihinin çok hızlı geliştiğini ve bugün gelinen noktada federasyon çatısı altında örgütlenmenin gerekli olduğunu belirtti. Ardından yaptığı sunumla MSSP’nin kuruluşu ve faaliyetlerinden bahseden Kutlu Karavelioğlu, son dönemlerde ortak bir kültür oluştuğuna ve sektörün birlikte hareket edebilme kabiliyetinin geliştiğine dikkat çekti. “Makine İhracatçıları Birliği ve Makine Tanıtım Grubu olarak, görüşlerinizi dinleyerek yeni döneme yönelik stratejilerimizi belirlemek istiyoruz” diyen Kutlu Karavelioğlu, sektörel derneklerin bu tarz toplantıların organize edilmesini sıklıkla talep ettiğini söyledi. “MSSP’yi kurarken amacımız, sektörel sivil toplum yapılanmalarını bünyesinde toplayacak bir örgütü hayata geçirmekti. Bunun bir federasyon olabileceği o zamanlar tasavvur ediliyor fakat çok fazla üzerinde durulmuyordu. Önemli olan birlikte bir kültür oluşturmaktı” diyen Kutlu Karavelioğlu, MSSP yapılanmasının altı yıldır sektörün amaçlarına hizmet ettiğini söyledi. MSSP’yi 27 birlik, dernek ve oda ile birlikte kurduklarını belirten Kutlu Karavelioğlu, “Vizyonumuz; yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmaktı. Sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek dayanışma oluşturmak istiyorduk. Platformun bunları sağladığını düşünüyorum” dedi. Makine sektörünün mevcut yapısı ve MSSP üyesi derneklere sağlanan desteklerle ilgili de bilgi veren Kutlu Karavelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “MSSP olarak en çok önemsediğimiz uluslararası temsil yani yurt dışındaki sektörel örgütlerin içinde yer almaktı. Bilginin tabana yayılması, tanıtıcı materyallerimizin eksikliğinin tanımlanması ve belirli bir formatta bir birliktelik sağlanmasıydı. Derneklerin, sektörlerini tanıması için yapılan araştırmaları da destekledik. Bu desteklerin nasıl dağıldığı, önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Sunulan desteklerin yüzde 50’sinden fazlası; uluslararası temsilde üst dernek aidatı, genel kurul toplantılarına katılım, uluslararası toplantıların ülkemizde düzenlenmesi gibi faaliyetlere harcanıyor. Altı yılda 30 derneğin 234 projesine destek verdiğimizi, bunun altı yılda dernek başına sekiz proje olduğunu düşünürsek, etkinlik üretmekte sıkıntı olduğunu teşhis edebiliriz. Altı yılda sunulan desteğin yüzde 70’ini son iki yılda verdik. Daha büyük projelere kitle halinde destek verilebilir. Neticede uluslararası temsilde yüzde 50’yi aştık. Alt sektörlerimiz uluslararası nitelik kazanmak istiyor. Avrupa’daki 16 üst dernekte temsilcilerimiz var. Dokuz derneğimiz 16 yapılanmada sandalye sahibi. Başkanlık, başkan yardımcılığı, komisyon üyeliği gibi görevler üstleniyorlar. Ticari bilgi, ekonomik bilgi özümseniyor ve burada aktarılıyor. Federasyon emekleme dönemine geçene kadar makine sektörünün tepe örgütlenmesi olan MAİB’in etrafında kenetlenmek istiyoruz. Hep birlikte hareket ettiğimizde etkimiz daha da artıyor. Tüzel kişiliğe sahip olmayan bir örgütlenme modeliyle ancak bu noktalara ulaşabildik. Aslında bu yapılanmanın çok önemli bir lobi ve birlikte davranış kültürü geliştirilmesine katkı sağladığını düşünüyorum. Bu örgütün en büyük sorunu finansmandır. Herkes kurmak ister ama önemli olan yaşatmaktır. Bugün geldiğimiz noktada bu işlerin çözümlenebildiğini düşünüyoruz.”

Toplantıya, Makine İhracatçıları Birliği Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel’in dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler paylaştığı sunumla devam edildi. Öğle yemeğinin ardından devam eden toplantıda söz alan dernek temsilcileri, MAKFED hakkında görüş ve önerilerini diğer katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu.

MAKFED için tam destek

Federasyon çatısı altında birleşmenin çok doğru bir karar olduğunu ifade eden AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, dernekler yasasının değişmesinden sonra çok sayıda federasyon kurulduğuna dikkat çekti. “MAKFED’in doğru bileşenleri bir araya getiren bir federasyon olacağına inanıyorum” diyen Sefa Targıt, geçen 10 yıllık sürede tüm derneklerin örgütlenme kültürünün geliştiğini söyledi. Federasyonun makine üreticilerine çok faydalı hizmetlerde bulunacağının altını çizen TEMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli de “Çaba gösterdiğimiz halde başaramadığımız pek çok soruna federasyonla çözüm bulacağımıza inanıyorum” dedi. MAKFED’in kurulmasına yönelik düşüncenin 10 yıl önce gerçekleştirilen MİB yönetim kurulu toplantısında ortaya çıktığını belirten MİB Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ise federasyon için ilk adımları da birlikte atmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. “Kendi mutfağımızı iyi hazırlarsak yaptığımız yemeğin tadı da güzel olacaktır” diyen Yusuf Öksüzömer, federasyonun öncelik vermesi gereken konular hakkında da düşünlerini paylaştı. Türk makine sektörünü hem yurt içinde, hem de yurt dışında temsil edecek bir kuruma ihtiyaç olduğunu söyleyen AKDER Proje Yöneticisi Abdullah Parlar ise “MSSP’e üzerine düşeni fazlasıyla yapmış olsa da artık resmi bir yapılanmaya geçmemiz gerekiyor. Federasyon bu beklentimizi karşılayacaktır. MAKFED’in üzerine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi. “Birlik olmamız daha da önem kazanıyor” diyen AMD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Büyükçıngıl da, “Federasyonu oluşturacak dernekler olarak öncelikle birbirimizin ne yaptığı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Birlikten her zaman kuvvet doğar” dedi. Toplantının ikinci bölümünde, toplantıya katılan dernek yöneticileri sektördeki sorunları masaya yatırdı. Bu kapsamda; sektörün envanterinin olmaması konusu ve bu eksiklik sebebiyle kamu nezdinde yürütülen çalışmalarda yaşanan aksaklıklar, ikinci el makineler hususu ve ikinci el makinelerin sınırlandırılması hakkındaki kamu düzenlemesi, kamu alımlarında yerli üreticiyi desteklemek için uygulanan yüzde 15 fiyat avantajı ve bu avantajın ne kadar uygulanır olduğu konuları tartışıldı. Katılımcılara çözüm önerilerini aktaran dernek yöneticileri ayrıca, Türk makinesinin yurt dışındaki imajının kuvvetlendirilmesi için neler yapılabileceği ve derneklerin hangi alanlarda desteklenmesi gerektiği gibi konularında fikirlerini ortaya koydular. Toplantıya katılan 14 dernek temsilcisinin tamamı Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Kuruluş Protokolü’nü imzalayarak, federasyonun kurucu üyeleri arasında yer almayı taahhüt etti. Böylece makine sektörünü tek bir çatı altında temsil edecek üst kuruluş olan MAKFED’in kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Eylül ayında yapılması planlanan Genel Kurul toplantısı ile MAKFED’in faaliyetlerine başlaması bekleniyor.