Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2008 yılının ilk on aylık döneminde ihracatı mız bir önceki yılın eş dönemine kı- yasla yüzde 26 artarak 9 milyar 294 milyon dolar seviyesine ulaştı. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre ise; 2007 yı- lı Ocak-Ekim döneminde ihracat kayıt rakamı 4 milyar 474 milyon dolar iken, bu rakam 2008 yılının aynı döneminde yüzde 33,5 oranında artış göstererek 5 milyar 972 milyon dolara çıktı. Türkiye makine ihracatı mal grupları bazı nda incelendiğinde; 2008 yılı Ocak-Ekim döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekleşen kalemlerin yüzde 97 ile Ambalaj Makineleri, yüzde 96,6 ile Savunma Sanayi İçin Silah ve Mühimmatlar ve yüzde 53 ile Tarım ve Ormancılık Makineleri olduğu görülüyor. 2008 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracatında gerileme görülen mal grupları ise; Büro Makineleri ve Deri İşleme Makineleri olarak sıralanıyor. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2008 yılı Ocak-Ekim döneminde; yüzde 14,8 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanı lan Makineler birinci, 12,3 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri ikinci ve yüzde 10,7 pay ile Takım Tezgâhları üçüncü sırada yer alıyor. Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD olmuş. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı ise yüzde 64 ile Azerbaycan’a yönelik gerçekleşir ken bu ülkeye ihracatımız 165 milyon dolar seviyesine ulaşmış.

AVRUPA’NIN EN HIZLI GELİŞEN İHRACAT PAZARI: İTALYA
Türkiye makine ve aksamaları ihracatının 2008 yılı Ocak-Ekim dönemi itibariyle bi- rinci sırasında yer alan ülkenin yine Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 462 milyon 167 bin dolar ihracat gerçekleştiren sektörün 2008 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değeri yüzde 23 oranında yükselterek 568 milyon 316 bin dolara taşıdığı görülüyor. Almanya’nın ardından ise en fazla ihracat yaptığımız diğer ilk beş içerisindeki pazarların Rusya Federasyonu, ABD, İngiltere ve İtalya olduğu görülüyor. 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde Rusya Federasyonu’na 382 milyon 96 bin dolarlı k, ABD’ye 353 milyon 859 bin dolarlık, İngiltere’ye 288 milyon 513 bin dolarlık ve İtalya’ya 254 milyon 656 bin dolarlık makine ve aksamları ihracatı gerçekleştirilmiş durumda. Ayrıca İtalya Avrupa makine ihracatı pazarımız içerisinde de en hızlı gelişen ülke konumunda. 2007 yılının Ocak- Ekim döneminde İtalya’ya 176 milyon 519 bin dolarlık makine ihracatı yapan sektör 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 44 oranında yükseliş kay dederek 254 milyon 656 bin dolar de- ğerine ulaşmış. Bu ülkelerin ardından ise makine ve aksamları ihracatımız açısından en büyük altıncı ihracat pazarımızın Fransa olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2007 yılın ilk 10 aylı k döneminde 171 milyon 469 bin do larlık makine ihracatı söz konusu iken 2008 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 35 artışla 230 bin 975 bin dolar seviyesi yakalanmış. Fransa’nın ardından ise yedinci en büyük pazarı- mız olarak Romanya yer alıyor. Romanya’ya 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 160 milyon 996 bin dolarlık makine ihracatı 2008 yılının ocak-Ekim döneminde yüzde 22 oranında artış göstererek 196 milyon 491 bin dolar olmuş. İhracatımızın Avrupa dışındaki en hızlı gelişen pazarları ise Azerbaycan ve İran olarak sıralanıyor. Genel makine ihracatımızın en hızlı artış göstermiş olduğu Azerbaycan pazarına 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde Azerbaycan’a 100 milyon 316 bin dolarlı k makine ihracatı yapılmışken 2008 yı- lının eş zamanına gelindiğinde ise yüzde 64 değer artışı ile 164 milyon 973 bin dolar seviyesi yakalanmış. Makine ihracatımızın en hızlı artış gösterdiğ i pazar olan Azerbaycan’ın ardından ihracat artış hızında ikinci olan İran’a ise 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 125 milyon 197 bin dolarlık makine ihracatı gerçekleştirilmişken 2008 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindi- ğinde ise yüzde 56 oranında artışla 195 milyon 578 bin dolarlık makine ihracatı yapılmış.

MAL GRUPLARINA GORE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ULKELER
2008 yılı Ocak-Eylül döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Rusya Federasyonu ve İtalya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takı m Tezgâhlarında; Almanya, Bursa Serbest Bölgesi ve Rusya Federasyonu, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, Rusya Federasyonu ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Bulgaristan, Gıda İşleme Makinelerinde; Almanya, Rusya Federasyonu ve Irak, Vanalarda; Almanya, Rusya Federasyonu ve İtalya, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Mısır, Bangladeş ve Etiyopya, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İtalya, Rusya ve Almanya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve İspanya, Savunma Sanayiine Yönelik Silah ve Mühimmatta; Nijerya, Hollanda ve Gürcistan, Türbin ve Turbojetlerde; ABD, Fransa ve Avusturya, Endüstriyel Isıtıcı ve Fırınlarda; Almanya, Fransa ve Rusya Federasyonu, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstişeme Makinelerinde; Rusya Federasyonu, ABD ve Romanya, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya Federasyonu, İran ve Romanya, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İngiltere, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Polonya ve Azerbaycan olmuş.    AMBALAJ MAKNELERİ
Türkiye ambalaj makineleri ihracatı Ocak-Ekim döneminde de yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın ilk 10 aylık dönemine göre ambalaj makineleri ihracatımız 2008 yılının aynı zaman dilimine göre yüzde 97 oranında artış göstermiş. 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 36 milyon 302 bin dolar olan ambalaj makineleri ihracatı mız 2008 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise 71 milyon 532 bin dolar olmuş. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İtalya’nın bu mal grubu için en fazla ihracat gerçekleştirdi- ğimiz ülke olduğu görülüyor. İtalya’ya 2007 yılının Ocak- Ekim döneminde 1 milyon 876 bin dolarlık ihracat söz konusu iken 2008 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 454,8 oranında değer artışı göstererek 10 milyon 412 bin dolar olmuş. İtalya’nı n ardındansa en fazla ambalaj makineleri ihracatı yaptı- ğımız ülke ise Polonya olmuş. Polonya’ya 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde sadece 290 bin dolarlık ihracat yapılmışken 2008 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise bu mal grubunda Polonya’ya olan ihracatı mız 9 milyon 386 bin dolar düzeyine yükselmiş. Ambalaj makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Azerbaycan olmuş. Azerbaycan’a 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 997 bin dolar ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2008 yılının eş zaman dilimine gelindiğ inde ise yüzde 194,6 oranı nda yükselişle 5 milyon 885 ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş.     Cansel Danışman Komat Ticaret İhracat Müdürü  Krizden dolaylı olarak etkileniyoruz. Biz daha çok proje bazlı çalışıyoruz ve makine sattığımız yerlere ambalajına kadar her şeyi satıyoruz. Müşterinin ambalajının markasından dizaynına kadar A’dan Z’ye her şeyiyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla etraftakileri çok da takip edemiyorum ama bize makine sektöründe bir hayli talep geliyor şu anda. Çünkü daha önce yaptığımız makineler örnek teşkil ediyor ve onları görüp memnun kalanlar bize dönüyorlar. Özellikle makine sektörü için ihracat rakamlarının artmış olduğ unu düşünüyorum. Krizden çok fazla etkilenmedik ama tabi ki dünya genelinde etkili. Hangi ülkelere çalıştığınızın da bunda çok önemi var. Biz şu anda daha çok gelişmekte olan ülkelerle çalışıyoruz. Onların talepleri biraz daha farklı ve bütün bu kriz ortamının dışında kalı- yorlar. Avrupa gibi değil. Krizden çok fazla etkilenmiyoruz ancak krizin dolaylı etkilerini bir şekilde yaşıyoruz. Biz sonuçta ürünleri üreticilerden alıyoruz ve bu makineciler Avrupa’dan bir parça aldıklarında onun fiyatından etkileniyorlar. Bu durum da fiyatlarda oynamalar yaratabiliyor. Biz de bir ay önce geçtiğimiz fiyatı müşteriye farklı olarak yansı tmak zorunda kalıyoruz. Avrupa ile çalışan tedarikçilerimizin yaşadığı fiyat oynamaları dolaylı da olsa bizi de etkiliyor.    


HADDE VE DOKUM MAKİNELERİ
Hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde de yükselişine devam ediyor. 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 161 milyon 220 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatı mız 2008 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 42,8 oranında artarak 230 milyon 264 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğ inde ise İtalya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 8 milyon 415 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2008 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 177,6 oranında artışla bu mal grubu için 23 milyon 361 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. İtalya’nı n ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 16 milyon 252 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı söz konusu iken 2008 yılının Ocak- Ekim dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 36,8 oranı nda artış göstererek 22 milyon 239 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatı mızın en fazla olduğu ikinci pazar ise Rusya Federasyonu. Bu ülkeye 2007 yılının Ocak- Ekim döneminde 16 milyon 252 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmı şken 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 36,8 oranı nda yükseliş kaydedilerek 22 milyon 239 bin dolar seviyesi kaydedilmiş. Ülkeler bazında hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke ise İtalya olmuş. İtalya’ya gerçekleştirilen hadde ve döküm makineleri ihracatı 2007 yılının ilk 10 aylık sürecine göre 2008 yılının eş zaman dilimine göre yüzde 117,6 oranında artış göstermiş. İtalya’nın ardından ise bu mal grubu için en hızlı ihracat artışının yaşandığı ülke Fransa olmuş. Söz konusu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 7 milyon 69 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2008 yılının aynı dönemine gelindiğinden yüzde 121,2 artışla 15 milyon 638 bin dolar değerine ulaşılmış.

Tuncer Şahiner
Ardöküm İdari ve Mali İşler Müdürü
Avrupa siparişleri tamamen durmuş durumda.

Önceki aya göre ihracatımızın arttığını söyleyebilirim. Bunun sebebi de daha önceden alınan siparişlerin bu aya denk gelmesi ve teslim edilmesi. Yoksa işlerin açılması gibi bir sebebi yok. Önümüzdeki dönemden beklentilerimiz pek de iç açıcı değil. Elimizde siparişler var ama oldukça az. Yurt dışında özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine biraz daha yoğunuz. Avrupa’dan hiç ümidimiz kalmadığı nı söyleyebilirim. Avrupa siparişleri tamamen durmuş durumda. Ama Ortadoğu’da zayıf da olsa bir ümidimiz var. Demir döküm sektörü olarak bizim uzun yıllardan beri kronikleşmiş bir sorunumuz var; yetişmiş eleman gücü. Özellikle tornada yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyorduk. Ancak şu sıralar yetişmiş eleman problemimiz kalmadığını söyleyebilirim. Ortalı k maalesef işsiz dolu. Sektörün diğer bir sorunu ise özellikle ham maddedir. Ünlü bir laf vardır ‘çok gezen kaplan, aç kalmazmış”. Biz de bunu uyguluyoruz. İhracatımızı arttırabilmek için sürekli yurt dı- şında bağlantılar kurmaya çalı- şıyoruz, elaman gönderiyoruz, fuarlara katılıyoruz. Sürekli yeni müşteri arayışı içindeyiz. İhracatı da bu şekilde geliştirebilir diye düşünüyorum.    


İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER 
Türkiye inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim dönemine göre 2008’in eş zaman diliminde yüzde 37,4 oranı nda yükseliş kaydetmiş. 2007 yılın Ocak-Ekim döneminde bu mal grubu ihracat 642 milyon 782 bin dolar iken 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 881 milyon 888 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilikte kullanı- lan makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 76 milyon 501 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı söz konusu iken 2008 yılının Ocak-Ekim dönemi için bu de- ğer yüzde 39,3 oranında artış kaydederek 106 milyon 580 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın en büyük ikinci pazarı ise Rusya Federasyonu olarak kaydedilmiş. Rusya Federasyonu’na inşaat ve madencilik makineleri ihracatı mız 46 milyon 525 bin dolarken 2008 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 82,8 yükseliş yakalanarak ihracatı mız 85 milyon 64 bin dolar olmuş. Rusya Federasyonu’nun ardından ise 58 milyon 928 bin dolar inşaat ve madencilik makineleri ile İtalya geliyor. 2007 yılının Ocak- Ekim döneminde İtalya’ya 36 milyon 126 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılmışken 2008 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindi- ğinde ise yüzde 63,1 oranında artış kaydedilmiş. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın en hızlı artı ş gösterdiği ülke ise Libya olmuş. Söz konusu ülkeye 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 12 milyon 298 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı gerçekleştirilmişken 2008 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 181,6 artışla 34 milyon 630 bin dolar seviyesi yakalanmış.  

Tayfun Gora
Haspar Asansör Dış Ticaret Sorumlusu
Ortadoğu’ya çalışıyoruz ve işlerimiz gayet iyi

Ağustos ayından sonra yaklaşı k 1,5 aylık bir tatile çıktığı- mız için geçtiğimiz ayın ihracat rakamları normalden biraz daha düşük. Ama kabataslak bir şekilde geçtiğimiz 8 ay için 500 bin dolarlık bir ortalamamı z olduğunu söyleyebilirim. Bayramla birlikte bir düşüş yaşadı k. Daha çok Ortadoğu Firmaları na çalıştığımız için onlar da Ramazan boyunca çalı şmadılar. Sektörün son dönemdeki durumuna bakacak olursak ise hem yurt içinde hem de yurt dışında pek de iç açıcı olduğunu söyleyemeyece- ğim. Birlikte iş yaptığımız diğer arkadaşlara da sorduğumuzda onlar da sıkıntılı bir dönem olduğ unu söylüyorlar. Biz daha çok montajcılarla çalı şıyoruz ve onların bize söylediğ i ellerinde sipariş olduğu ancak bir güven sorunu yaşadıkları. Verilen çekler genellikle uzun vadeli ve o anlamda da sektörde bir belirsizlik hakim. Bir bekleme durumu var. Yurt dışı olarak ise Avrupa’nın durumu hiç iç açıcı değil. Geçen hafta İtalya’ya bir fuara gittik. Onların temsilcisiyle konuştuk 2009’un daha da zor geçeceğini düşünüyorlar. Biz daha çok Ortadoğu ile çalışıyoruz ve aslı nda onlarda herhangi bir sorun yok şimdilik. İşlerimiz aynen devam ediyor. 2009’da bizi nelerin beklediğini şimdiden söylemek gerçekten çok zor görünüyor. Kaba tabirlerle tek endişemiz Ortadoğu’nun parayı elinde tutması bizi sıkıntıya sokabilir ama şu anki haliyle devam ederse en azından kendi şirketim adına söyleyebilirim bir sı- kıntı olmaz.  Pompa ve kompresörler
 
Türkiye makine ve aksamları ihracat kayıt rakamları incelendiğ inde pompa ve kompresör ihracatımızın 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yı- lın aynı zaman dilimine göre yüzde 19,2 oranında değer bazı nda yükseldiği görülüyor. 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 439 milyon 290 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatımız 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde ise 523 milyon 603 bin dolar olmuş. Pompa ve kompresör ihracatı- mızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 109 milyon 739 bin dolarlı k pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2008 yılı- nın Ocak-Ekim dönemine gelindiğ inde ise yüzde 0,8 oranında artışla 110 milyon 609 bin dolarlık değer yakalanmış. Pompa ve kompresörler ihracatı mızın en büyük ikinci pazarı ise Rusya Federasyonu. Bu ülkeye 2007 yıllının ilk 10 aylık döneminde 28 milyon 341 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmişken 2008 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 39,2 oranı nda değer artışıyla 39 milyon 452 bin dolar seviyesi yakalanmı ş. Pompa ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar ise Romanya. Söz konusu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 24 milyon 672 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı söz konusu iken 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde ise yüzde 38,3 oranında artış sağlanarak 34 milyon 118 bin dolar seviyesine ulaşılmış. Pompa ve kompresörler ihra- catımızın en hızlı artış gösterdi- ği pazar ise Fransa olmuş. Fransa’ya geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde 10 milyon 710 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmı şken 2008 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 51,6 oranında artış gerçekleşerek bu mal grubu için ihracatı- mız 16 milyon 235 bin dolar olarak gerçekleşmiş.  

Turgut Hasdemir
Süperpar Otomotiv Satış Müdürü
Bütçedeki rakamları
tutturamıyoruz

Pompa ve Kompresörler sektöründe 2007 Eylül ayı verileri yaklaşık 439 milyon doları gösteriyor. 2008’in aynı döneminde ise bu rakam 523 milyon dolar. Son bir yıl içinde yaşanan yüzde 19,2’lik değişim aslında çok önemli. Ancak firma olarak bizim son dönemdeki ihracat rakamları mızın çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Otomotiv ana sanayinde yaşanan krizle birlikte özellikle Avrupa’da fabrikalar tek tek kapanmaya başladı. Bu da üretim düşüklüklerine yol açarak bütçeleri etkiledi. Ayrı ca Avrupa’dan gelen siparişlerde azalmalara veya ötelemelere sebep oldu. Bu nedenle bütçedeki rakamları tutturamamaya başladık. İhracatı arttırmak için hedefimizi Avrupa’dan Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan pazarlara kaydı rdık. Afrika’dan kısa vadede olmasa bile uzun vadede beklentilerimiz var. Genel olarak sektörümüzün yaşadığı sorunları ise yine yaşanan küresel krizle ilişkilendirebilir. Kriz özellikle yedek parça ve yan sanayinde, kredilerler iş yapan firmalarının kredi alamamaları na yol açtı. Bu da haliyle üretimi azalttı.      TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ  
Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında artış göstermiş durumda. 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 187 milyon 584 bin dolar olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız 2008 yılının Ocak- Ekim dönemine gelindiğinde ise 228 milyon 895 bin dolar olmuş. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Mısır’ın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2007 yı- lının ilk 10 aylık döneminde 14 milyon 631 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2008 yılının aynı döneminde ise yüzde 52,4 oranında değer artışı yakalanarak 22 milyon 303 bin dolar seviyesine ulaşıldı. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın ikinci en büyük pazarı ise Bangladeş. Söz konusu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 13 milyon 894 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı söz konusu iken 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 35,8 oranında yükseliş kaydedilerek 18 milyon 864 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş. Bangladeş’in ardında ise üçüncü sırada Etiyopya yer alıyor. Etiyopya’ya 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 625 bin dolarlı k tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı yapılırken 2008 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde ise ihracat 16 milyon 262 bin dolar seviyesine yükselmiş.  

Memduh Esin
Demirbilek Makine Genel Müdür 
Türkiye’de ihracatı arttırmak için öncelikle gümrüklerde iyileştirmelere gidilmeli.

Sektörde ihracatın çok iyi olmadığı bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz yıl 187 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ama ben piyasanın içinde bulunduğu durumdan ziyade kendi firmamın içinde bulunduğ u durumdan örnek verebilirim. Çünkü piyasa aslında çok da beni ilgilendirmiyor. Neyin ne olduğu çok fazla belli de- ğil. Al gülüm ver gülüm bir durum yoğun olarak yaşanıyor. Bugün ithalat malı olarak anlık bir şekilde serbest bölgelere giren malların bir anda ihracat ürü- nü olarak gösterilebildiğini biliyoruz. Biz Demirbilek Makine olarak geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarının çok da iç açıcı olmadığı nı söyleyebiliriz. Bu aslında sadece bizim firmamızın yaşadığı bir durum değil, bence Türkiye’nin genelinde yaşanan durumdur. İhracattaki bütün yavaşlamayı global ekonomik krize bağlamak mümkün. Avrupa artık alım yapamı yor. Arz-talep dengesi var ve aslında rakamlar hep yanıltı- yor bizi. Türkiye’de ihracatı arttırmak için bir kere gümrüklerde iyileştirmelere gidilmeli. Firma gümrüğ e girdiği anda 10 gününü kaybediyor. Serbest bölgeden bile ihracat yapamıyorsunuz. Bırakı n ihracatın vergisel yükünü sadece bürokratik yükü bile yetiyor insana. Sektörün en önemli sorunu olarak da vergi oranları- nı gösterebilirim.    


TURBİNLER VE TURBOJETLER  
Ülkemiz türbinler ve turbojetler ihracatı 2008 yılının ilk 10 aylık sürecinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 24,6 oranında artış göstermiş. 2007 yılının Ocak- Ekim döneminde 152 milyon 364 bin dolar olan türbinler ve turbojetler ihracatı 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 189 milyon 878 bin dolar olmuş. Türbinler ve turbojetler ihracatı mız ülkeler bazında incelendi- ğinde ise ABD’nin birinci sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 87 milyon 482 bin dolarlık türbinler ve turbojetler ihracatı söz konusu iken 2008 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde ise bu değer yüzde 31,1 oranında artış göstererek 114 milyon 702 bin dolar olmuş. ABD’nin ardından bu mal grubu içinde en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülkenin ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2007 yılının Ocak- Ekim döneminde 11 milyon 981 bin dolar türbinler ve turbojetler ihracatı yapılırken 2008 Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 57,4 oranında yükseliş yaşanarak 18 milyon 857 bin dolarlık değer artışı yakalanmı ş. Türbinler ve turbojetler ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı ise Avusturya olmuş. Avusturya’ya 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 8 milyon 849 bin dolarlık türbinler ve turbojetler ihracatı söz konusu iken 2008 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise yüzde 25,4 oranında artış kaydedile- rek 11 milyon 101 bin dolar olmuş. Türbinler ve turbojetler ihracatımızın en fazla artış gösterdiğ i ülke ise Avustralya olmuş. Bu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim ayında 570 bin dolarlı k türbinler ve turbojetler ihracatı gerçekleştirilmişken 2008 yılının aynı dönemine gelindiğ inde ise bu mal grubundaki ihracatımız yüzde 195,8 oranında artarak 1 milyon 686 bin dolar olarak kaydedilmiş.  

Ali Burak Kovalılar
Alfa Makine Hidrolik Dış Ticaret Müdürü 
Eğer küresel çaplı bir krizden bahsediyorsak bunun çözümünün de küresel çapta olması gerekir.

2008’in son çeyreğine kadar her şey çok güzeldi. Fakat ondan sonra siparişlerde bir azalma oldu tabi ki. Bunun nedeni küresel ekonomik kriz. Çünkü Avrupa da kendi tedbir kararlarını aldı. Bu nedenle bizde normalde günde 2 konteyner çıkartırken bu haftalık 1 veya 2 hafta da 1 konteynere düştü. Geçtiğimiz yıl 152 milyon dolar olan sektördeki ihracat rakamları bugün 189 milyon dolara ulaştı ve yüzde 24,6’lık bir artış yaşandı. Yaşadığımız krize dönersek eğer, bu kriz durumunu firmalar kendi başlarına çözemezler. Sadece bizim firma olarak yapabileceğimiz de fazla bir şey yok aslında. Eğer küresel çaplı bir krizden bahsediyorsak bunun çözümünün de küresel çapta bir şey olması gerekir. Sektörün en önemli sorunlarından biri rekabetçi fiyatlar. Ayrıca ham madde fiyatlarının yükselmesi çok büyük bir handikaptır firmalar için. Biz daha çok İngiltere, İsveç, Slovakya ve İran gibi ülkelerle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde müşteri ya da pazar değiştirmek gibi bir planı- mız yok.  YUK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİŞEME MAKİNELERİ   Türkiye geneli makine ve aksamları ihracatı kayıt rakamları incelendiğinde yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımızın 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 115 milyon 453 bin dolar iken 2008 yılının Ocak-Eylül dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 25,9 oranında artış göstererek 145 milyon 298 bin dolar olmuş. Yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Rusya Federasyonu’nun ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 7 milyon 105 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatı yapılmışken 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 134,3 artışla 16 milyon 647 bin dolar seviyesi yakalanmış. Rusya Federasyonu’nun ardından, bu mal grubu için en fazla ikinci ihracat gerçekleştirilen ülkenin ise ABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2007 yılının ilk 10 aylık döneminde 9 milyon 886 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatı söz konusu iken 2008 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 15,4 artışla 11 milyon 412 bin dolar ihracat yapılmış. Yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı ise Romanya. Bu ülkeye 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 832 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatı yapılmışken 2008 yılının aynı döneminde gelindiğinde ise yüzde 55,4 de ğer artışıyla 7 milyon 511 bin dolar rakamı yakalanmış. Yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatımızın en fazla arttığı ülke ise Mısır olmuş. 2007 yılının Ocak-Ekim döneminde Mısır’a 1 milyon 896 bin dolar değerinde yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri ihracatı söz konusu iken 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 149,8 oranında artış yaşanarak bu mal grubundaki ihracatımız 4 milyon 738 bin dolar olmuş.  

Semra Sezgun
S. Abbas İnşaat Lojistik Uzman 
Şirket olarak krizden etkilenmeyiz

Yük kaldırma, taşıma ve istişeme makineleri sektöründe 2007’nin aynı döneminde 115 milyon dolar olan ihracat rakamı bu sene 145 milyon dolar oldu. Bu da yüzde 25,9’luk bir değişim demek. Bizim firma olarak ihracatı mız ise son dönemde sadece Ce dezayir’e sepetli platform göndermemiz oldu. Oldukça küçük çaplı bir işti bu ve müşterimize 2 adet gönderdik. 2008’i kendi sektörümüzde değerlendirirsek, geçtiğimiz seneye göre çok daha durgun geçtiğini söyleyebilirim. Ama buna ek olarak da performansla ilgili ibrenin sürekli yukarıya çıktığı nı da söyleyebilirim. Bu nedenle de önümüzdeki yıldan oldukça umutluyuz. Bu sene yaşanan durgunluk ise şu anda yaşanan krizden tamamen bağımsız olarak bizden kaynaklı yaşandı. Cezayir’de içinde bulunduğumuz projeleri farklı- laştırdık ve bu da bir durgunluğa neden oldu. İhracatı arttırmak için imalat çeşitliliği ve kalite çok önemli. Sadece iç piyasaya yönelirseniz tıkanıp kalırsınız. İhracatı arttırmak için en iyi bildiğiniz şeyi, en iyi şekilde yapmak gerekir. İhracat rakamlarının yılsonuna doğru biraz düşmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yaşanan ekonomik krizden şirket olarak etkileneceğimizi düşünmüyorum.