Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin bir devlet politikasına dönüştürülmesi kararı çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'' hazırlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gümrük Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Tütün ve Alkollü Ürünler Piyasası Düzenleme Kurumu gibi uygulayıcı birimlere de gönderilen planda, kayıt dışıyla mücadele için 2 yıl içerisinde 105 temel düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörüldü.

Kayıt dışı ekonominin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sorun haline geldiğini vurgulayan Unakıtan, Eylem Planı’nda şu değerlendirmede bulundu: ''İktisadi faktörler dışında sosyal, siyasi, psikolojik ve ahlaki nedenlerin tamamıyla yakın ilişki içinde olduğu bilinen kayıt dışı ekonomi, teorik olarak birçok çözüm önerileri sıralanan, ancak bir türlü ortadan kaldırılamayan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.''

Büyük bir kayıt dışılık ve vergi kaçağı bulunan inşaat sektöründeki katma değer vergisi (KDV) rejiminin değiştirilmesi, akaryakıt satışlarının on line takibi, fuel oil, gazyağı ve naftada da 2010 sonunda ulusal markere geçilmesi, uçak yolcularının görüntülerinin gümrüğe izlettirilmesi için sistem kurulması ve kayıt dışı istihdam için Bilgi Bankası kurulması, Eylem Planı’nın belli başlı unsurları olarak dikkat çekiyor.