Türkiye’nin neredeyse yüzyıldır devam eden cari açık probleminin iki ana nedeni vardır: Enerji ve yatırım malları ithalatı. Kısa vadede petrol bulma ümidimiz olmadığı için, makine sektörü doğru stratejilerle yönetilir ve desteklenirse cari açık problemimizi ciddi ölçüde azaltabilir. Çünkü Türkiye’nin ithal ettiği makinelerin yüzde 70’i zaten ülkemizde üretiliyor. İthalatın bir çok nedeni var. Ancak bilinçli bir bakış açısıyla bu nedenleri kısa sürede asgariye indirebilir ve cari açığın 10 ila 15 milyar dolar arasında azalmasını sağlayabiliriz. Toplu iğne bile üretemeyen bir ülke olduğumuza dair kodlar genlerimize işlendiği için kendimize ve çevremize az güveniyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemlerinden biri olan bu güven eksikliğini sosyolojik kökenlerine inerek düzeltmek gerekiyor. MAİB ve MTG olarak yurt içi ve yurt dışında bu algıyı kı rmak için pek çok çalışma yaptık ve yeni dönemde de bu faaliyetlerim ize devam edeceğiz.

Diğer önem verdiğimiz konu ise devletin üretime stratejik bir alan olarak bakmasını sağlamaktır. MAİB ve MTG bünyesinde lobi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Makine Federasyonu (MAKFED) örgütlenmesi de bu lobi faaliyetlerinde çok önemli bir basamak olacak. Makine sektör derneklerini tek çatı altında top - ladığımız MAKFED ile kendi içimizdeki birliği sağlayarak gücümü - ze güç katacağız.

Orta gelir tuzağı dediğimiz durum, vasatlığın kendisidir. Bu vasatlığı aşmak için merak eden, şüphe duyan ve yetinme duygusu olmayan bir gençlik yetiştirmeliyiz. Yeni dönemde bu konuda da stratejik çalışmalarımız olacak. Vasatlıktan uyanışı sağlamak için uzun soluklu ve etkin faaliyetlere imza atacağız.