Meksika Makine Distribütörleri Derneği İkinci Başkanı Ramon Brambila Ayala ve Genel Sekreteri Enrigue Aguılar Campos Makine Tanıtım Grubunun (MTG) davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etti. WIN Fuarını gezerek temaslarda bulunan dernek üyeleri ülkeler arası işbirliğinin geliştirmesi için ilk adımı attı.

Meksika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirilmesi amaçlanan ve MTG’nin katkıları ile gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Meksika Makine Distribütörleri Derneği İkinci Başkanı Ramon Brambila Ayala ve Genel Sekreteri Enrigue Aguilar Campos Türk makine üreticileriyle bir araya geldi. WIN Fuarını ziyaret eden ikili, Türk makine sektörünün üretim potansiyelini ve pazara sunduğu yeni ürünleri gözlemleme şansına sahip oldu. Türk makine sektörünün üretim teknolojilerine, teknik alt yapısına ve yüksek standartta sunduğu ürünlere hayran kalan dernek temsilcileri, Meksika pazarıyla ilgili her türlü işbirliğine açık oldukları mesajını verdi. Dernek temsilcileri makine sektörüne yönelik çalışmaları ve Meksika pazarının yapısıyla ilgili sorularımızı da yanıtladı.

Meksika Makine Distribütörleri Derneğinin (AMDM) yapısı ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?

Derneğimiz 1943 yılında kuruldu. 29 Ekim’de 70’inci yılımızı kutladık. Meksika makine sektöründe faaliyet gösteren distribütör firmaları bir araya getiren derneğimizin 126 üyesi bulunuyor. Derneğimiz bünyesinde her firma bir üye ile temsil ediliyor. Aynı pazar koşullarında birbirleriyle rekabet içinde bulunan Meksika merkezli firmalar ortak çıkarlar doğrultunda derneğimiz çatısı altında birleşti. Derneğimizin öncelikli amacı tüm sivil toplum yapılanmalarında olduğu gibi üyelerin çıkarlarını korumak, sektörümüze yönelik kamuoyu oluşturmak ve hükümet nezdinde üyelerini temsil etmektir. Baskı grubu oluşturarak karar mekanizmalarında etkin rol oynamayı amaçlıyoruz. Vergi ve ithalat ile ihracat noktasında hükümetlerin alacağı kararlarda etkimizin olabilmesi için bir araya geldik. Üye firmalarımız genel olarak makine sektörünün; inşaat makineleri, istif ve kaldırma makineleri ile takım tezgahları alanında faaliyet gösteriyor. Bu nedenle derneğimiz bu alanlardaki çalışmalara daha fazla odaklandı. Meksika’da ciddi oranda makine imalatı bulunmuyor. Farklı alanlarda ülkenin ihtiyaç duyduğu makineler yurt dışından temin ediliyor. Bu sebeple ülkenin önemli distribütörleri olan üyelerimiz Meksika’da oldukça güçlü konumdadır. Dünyanın saygın markalarının temsilciliğini üstleniyor ve güçlü satış ağları ile müşterilerden gelen taleplere en kısa sürede cevap veriyor. Distribütör firmaların teknik ekipleri düzenli olarak temsil ettikleri markaların merkezlerinde eğitim alıyor ve üyelerine nitelikli satış öncesi ve sonrası hizmet ulaştırıyor. Derneğimize üye firmalar kendi aralarında da sık sık bilgi alışverişinde bulunuyor. Meksika sanayisi içinde sivil toplum yapılanmaları oldukça güçlüdür ve karar vericiler üzerinde etkilidir. Derneğimizin üyeleri de Meksika makine pazarının yüzde 80’ine hakimdir. Pazarın yüzde 20’lik kısmını ise ABD’den gerçekleştirilen direkt ithalat oluşturuyor. Derneğimiz herhangi bir uluslararası sektörel yapılanmaya üye olmasa da birçok kurum ve kuruluş ile irtibat halindedir. Bu kuruluşlarla dönem dönem bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuyoruz.

Meksika pazarının yapısından bahseder misiniz? İthalat noktasında hangi alanlara yönelik ürün grupları ve teknolojiler tercih ediliyor?

Meksika’da makine üretimi çok düşük düzeydedir. Sadece belli bir oranda takım tezgahları imalatı gerçekleştiriliyor. Makine parçaları üretmeyen Meksika özünde bir montaj ülkesidir. Sektörün ihtiyaç duyduğu parçalar ve üretimin farklı alanlarında kullanılan teknolojiler ağırlıklı olarak yurt dışından ithal ediliyor. Ülkemizin yakın zaman içinde de üretime yönelme gibi bir planı yok. Meksika özellikle otomotiv sanayisine yönelik makine parçaları üretimi yapan firmalar için ihracat potansiyeli yüksek bir pazardır. Dünyanın önemli markalarının otomotiv üretimine yönelik ciddi yatırımları var. Bu nedenle müşterilerimiz güçlü otomotiv sektörümüze hizmet edecek makinelere ihtiyaç duyuyor. Ayrıca ciddi oranlarda inşaat, istif makineleriyle takım tezgahları ithalatı gerçekleştiriyoruz. Üyelerimiz dünyadaki önemli markaların temsilciliğini üstleniyor. Kaliteli ve fiyat açısından dengeli ürünlerin daha fazla tercih edildiğini söyleyebilirim. Ülkemize ihracat yapacak makine üreticilerinin finansman açısından desteklenmesi son derece önemlidir. Finansman açısından güçlü markalar pazar hakimiyetinde bir adım öne çıkıyor. Örneğin İtalya önemli bir makine üreticisi ülke olmasına karşın İtalyan devlet mekanizmalarının Latin Amerika ülkelerine bakışı ve üreticilerini bu pazarda yeteri kadar desteklememesi, firmaların istedikleri seviyeye ulaşmasına engel oluyor. Meksika’daki müşterilerimiz standartlara uygun kaliteli ürünler yanında, üreticilerin sunduğu garantileri ve ürünün arkasında durmasını son derece önemsiyor. Teknik destek ve yedek parça hizmetine dikkat ediyor. Dünya hızla küreselleşiyor. Uluslararası markalar da farklı pazarlarda potansiyeli artırarak güçlenmek istiyor. Bu noktada işbirlikleri önem kazanıyor. Farklı pazarlarda güçlü olmanın anahtarı ise yerel unsurlarla işbirliğinden geçiyor. Mevcut yapıyı kavrayabilmiş firmalar bir adım öne çıkıyor.

Türk makineleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Türk makine üreticilerinin potansiyelini nasıl buldunuz?

Uzun yıllardır Kuzey Amerika pazarı ile yakın ilişkiler içindeyiz. Makine ihtiyacımızın büyük bölümünü bu bölgedeki üreticilerden karşılıyoruz. Dünyanın önemli makine üreticileriyle de işbirliği yapıyoruz. Türk üreticiler ile son birkaç yıldır ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak için temas halindeyiz. Yakın zamana kadar Türkiye ile makine sektörüne yönelik ticari faaliyetlerimiz yok denecek düzeydeydi. Üretim yapınız ve potansiyeliniz konusunda da yeterli bilgiye sahip değildik. Son yıllarda ise daha sık bir araya gelmeye ve ortak işbirlikleri konusunda temaslarda bulunmaya başladık. Ülkenizdeki sektörel sivil toplum yapılanmalarının çabalarıyla iletişimimiz daha da arttı. Özellikle Makine Tanıtım Grubunun katkılarıyla Türk ve Meksikalı firmalar bir araya gelmeye başladı. Meksika’ya yönelik reklam çalışmalarınız üyelerimizin ilgisini çekti. Üretim yapınızı ve potansiyelinizi yakından görmek amacıyla derneğimizi temsilen Türkiye’de gerçekleştirilen WIN Fuarını ziyaret ettik. Üretim potansiyeliniz, kullandığınız teknolojiler ve makine sektörünün hizmetine sunduğunuz kaliteli ürünler bizleri şaşırttı. Beklentimizden çok daha iyi bir noktada olduğunuzu gözlemledik. Meksika gibi 120 milyon nüfusa sahip bir ülkede bile bu düzeyde bir makine üretimi yok. Yakın bir gelecekte Türk makineleri, Meksika pazarında kendilerine rahatlıkla yer bulabilir. Üyelerimiz Türk üreticiler ile güçlü işbirlikleri kurabilir. Şu an ağırlıklı olarak Avrupa’dan İspanyol ve Alman makine üreticileri ile çalışıyoruz. Türk üreticilerin de bu ülkelere eklenmesi için girişimlerimizi hızlandırmalıyız. İki ülke arasında işbirliğini geliştirmek için öncelikle hangi adımlar atılmalı? Türk üreticilerden beklentileriniz nelerdir? Makine İhracatçıları Birliğinin organizasyonu ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye ziyaretimizden sonra üyelerimizi Türk makine üreticilerinin potansiyeliyle ilgili bilgilendireceğiz. Pozitif bir izlenimle ülkenizden ayrılıyoruz. Üretici firmalarınızla temaslarımızı sıklaştırmayı planlıyoruz. Meksika yeni fırsatlara açık bir pazar. Türk makinelerinin pazarımızda ne kadar yaygınlaşacağı üreticilerinizin ilgisine bağlıdır. Ortak işbirlikleri ile iki ülke ilişkilerini sektörümüz açısından çok iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Meksika pazarı makine ihracatçılarına, diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla düşük vergi sistemi ve gümrük işlemleri kolaylıklarıyla önemli avantajlar sunuyor. Türk firmalarının bu imkanları değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerimizin önceliği kaliteli ürünlerdir. Bu nedenle ithal ettiğimiz ürünlerde seçici davranıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Türk ürünleri standart algımıza uyuyor. Makinelerinizin Meksika pazarında yer alması için hiçbir engel görmüyorum.

Meksika’da Türk makinelerinin tanıtımı için neler yapılabilir? Meksika pazarında güçlü olmanın temel koşulu nedir?

Türk üreticiler pazarımızdan çok küçük bir pay alıyor. Bunun temel nedenini gerekli iletişimi sağlayamamamıza bağlıyorum. Meksikalı firmalar Türk ürünlerini yeteri kadar tanımıyor ve üretim gücünüzle ilgili bilgiye sahip değil. Tanıtım faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi için yerel firmalarla birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Türk üreticiler üyelerimiz gibi ülke pazarına hakim temsilciler aracılığıyla kendilerini daha iyi anlatıp ihracat potansiyelini yükseltebilir. Meksika’da düzenlenecek önemli fuarlara da Türk firmalarını bekliyoruz. Diğer Avrupalı rakipleriniz gibi bu etkinliklerde yerinizi almanız ve iletişimi sıcak tutmanız gerekiyor. Bu durum kuracağımız işbirliği için önemli bir adım olacaktır.