5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek, Ar-Ge personeli sayısı 50’den 30’a indirildi. KO Bİ’lerin değişen kanunla Ar-Ge’ye daha çok yatırım yaparak katma değerli, ihracat değeri yüksek ürünler geliştirmeye yönelmesi amaçlanıyor.

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek, en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 50’den 30’a düşürüldü. Uzmanlar, bu kanun değişikliğinin halihazırda faaliyetlerini sürdüren Ar-Ge Merkezlerindeki verimliliği artıracağını ve KOBİ’lerin de Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmasını sağlayacağına vurgu yaptı.

KOBİ’ler Ar-Ge’ye Yönelebilecek

Destek Patent Ar-Ge ve Eğitim Danışmanı Hakan Özcan, Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri arasında bulunan 500 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalaması için ekonomisinin üç kat büyümesi gerektiğini hatırlatarak konunun bu açıdan önemini şu şekilde ele aldı: “Ar-Ge merkezlerinde 50 tam zamanlı mühendis istihdamı zorunluydu. Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında bunu gerçekleştirenlerin sayısı yüzde 50 oranında bile değildi. Sayının 30’a inmesi Ar-Ge merkezi sayısını artıracak ve yapılan Ar-Ge sonucunda katma değeri yüksek ürünler elde edilecek. Türkiye eko-sisteminde katma değerli ürünlerin artırılması ve bu ürünlerin tüm dünyayla buluşması gerekiyor. 500 milyar dolarlık hedefi ancak bu şekilde yakalamamız mümkün. Ayrıca bu kanun değişikliği büyük işletmelerin yanında KOBİ’lerin de Ar-Ge yapmasını mümkün kılacak.”

Ar-Ge Verimliliği Artacak

Hakan Özcan ayrıca bu kanun değişikliğinin uzun vadede Ar-Ge verimliliğine de pozitif katkı yapacağını anlatarak “Cari fazla veren Japonya ve Almanya verimli Ar-Ge yapan ve katma değerli ürün elde eden ülkelerdir. Ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin verimliliği henüz yüksek seviyede değil. Verimlilik artışı bir süreçtir. Verimli Ar-Ge yapmayı etkileyen pek çok parametre vardır. Bunlardan en önemlisi ise insan kaynağı ve bu insan kaynağının beraber çalışma kültürünü elde edebilmesidir. Bu ve benzer problemleri çözdüğümüzde Ar-Ge birimlerinin de verimi artacak ve istenen düzeye gelecektir” dedi.