Kamu İhale Kurumu, yerli ürün lehine avantaj sağlayacak düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle bir ihaleyi daha iptal etti.

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK), “Yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine, yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması” ilkesine uygun şartlar içermediği gerekçesiyle iptal ettiği ihalelerden ikisini Moment Expo dergimizin 67. sayısında okuyucularımıza duyurmuştuk. KİK’in 2014 yılının Temmuz ayında da aynı gerekçe ile iptal ettiği ihalelerden birini inceledik.

İptal edilen ihale

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Pompa Alımı” ihalesine ilişkin olarak Samsun Makina itiraz başvurusunda bulunmuştu. İhalenin neden iptal edilmesi gerektiği, geçmişte iptal edilen ihalelerden örnekler verilerek açıklandı. “İdari Şartname’de yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına veya ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabilmesine yönelik olarak düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu” ifadelerinin yer aldığı başvuruda, KİK tarafından 19 Haziran 2013 ve 17 Temmuz 2013 tarihlerinde alınan kararlar gereği, ihale dokümanında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmamasının yerli malını koruyan Başbakanlık Genelgesine aykırılık teşkil ettiği tespiti yapılarak ihalelerin iptal edildiğine, bu bakımdan konu ihalenin de iptal edilmesi gerektiğine” değinilmişti. Bu başvurunun ardından KİK verdiği kararın gerekçeleri sıralayıp, iptalin nedenini şu şekilde özetledi: “Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanı ve İdari Şartname’de yerli malı teklif eden istekliler lehine avantaj sağlayacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”

“Öncelikli olarak yerli ürünler tercih edilmeli”

Yerli ürünleri koruyan Başbakanlık Genelgesi’nde “Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda: Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması; kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması; ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması; ithal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması, ithal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması, hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemli rica ederim.” açıklaması bulunmaktadır.

Detaylı bilgiye: https://ekap.kik.gov. tr/EKAP/Vatandas/ KurulKarar TutanakSorgu.aspx internet adresinden ulaşabilirsiniz.