Türkiye ve dünyadaki mevcut konjonktürü yakından izleyen Hisarlar Makina’nın gelecek planlamalarını yaparken birçok farklı kaynağı referans aldığını ifade eden Hisarlar Makina Ar-Ge Proje Yönetimi Takım Lideri Uğur Göçen, “Bütçemizin yüzde 3-4’lük kısmını Ar-Ge yatırım ve harcamaları için ayırdık. Bu oran, firmamızın Ar-Ge yatırımları konusuna verdiği önemi gösteriyor” dedi.

Eskişehir’in Çukurhisar bölgesinde Hisarlar Makina merkez fabrikasında faaliyetlerini sürdüren Hisarlar Makina Ar-Ge Merkezi, 1 Nisan 2012 tarihinde kuruldu. Merkezlerinin, halihazırda üçü doktora derecesine sahip araştırmacı ve 10’u yüksek mühendisten oluşan toplam 74 personeli ile ülkemiz için katma değeri yüksek, Türk çiftçisinin hassas ve sürdürülebilir tarım yapmasına uygun ve ekonomik maliyeti düşük, ileri teknoloji tarım makineleri üretimine yönelik projeler gerçekleştirmeye öncelik verdiğini belirten Uğur Göçen sorularımızı yanıtladı.

Ar-Ge merkezinin başlıca hangi alanlar üzerine çalışmalarını sürdürüyor? Merkezin temel hedefleri nelerdir? Ar-Ge çalışmaları için şirketinizden ne kadar kaynak ayırdınız?

Başlıca çalışma alanlarımızı: makine teknolojileri ve robotik sistemler, hassas tarım ve ilgili tarım ekipmanlarının geliştirilmesi, tarımsal otomotiv ve elektrikli araç teknolojileri, malzeme ve metalurji teknolojileri ve kaynak ve kaynaklı üretim teknolojileri oluşturuyor. Firmamız, bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için cirosunun yaklaşık yüzde 3,5’lik kısmını Ar-Ge merkezimizin harcamalarına ayırıyor.

Ar-Ge merkeziniz tarafından üretim alanınıza yönelik geliştirilen projeler nelerdir? Üzerinde çalıştığınız projeler var mı? Kısaca bahseder misiniz?

Ar-Ge merkezimizde öncelikli olarak ülkemiz için katma değeri yüksek, Türk çiftçisinin hassas ve sürdürülebilir tarım yapmasına uygun ve ekonomik maliyeti düşük ileri teknoloji tarım makineleri üretimine yönelik projeler gerçekleştiriliyor. Bununla beraber, ileriki dönemlerde Türk sanayisi ve tarımında etkin olarak kullanacak olan robotik ekipmanlar için çalışmalar da yürütülüyor. Türkiye’nin ilk ve tek yerli 4x4 aracı olan TURKAR’ın geliştirilmesi noktasındaki çalışmalarımızın da durmaksızın sürdürdüğünü ifade edebilirim.

Merkeziniz ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon halinde mi? Devlet kurumlarının Ar-Ge uygulamalarına yönelik desteklerinden faydalandınız mı? TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarla sürdürdüğünüz çalışmalar var mı?

Hisarlar Ar-Ge Merkezi bünyesinde şu anda TÜBİTAK TEYDEB Programı ile desteklenen beş proje yürütülüyor. Önceki yıllarda da TÜBİTAK ve TTGV destekli çok sayıda projeyi de başarıyla tamamladık. İlerleyen süreçte Ar-Ge merkezimizin kabiliyetlerini artırmak ve devler liginde yer alabilmek için Avrupa Birliği Ar-Ge programlarına katılmayı öncelikli hedef olarak önümüze koyduk ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hisarlar Makina olarak birçok projede üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Ege Üniversitesi ile tarım makinelerinin geliştirilmesi ve saha testlerinin yapılması konusunda yıllardır işbirliği içindeyiz. Ayrıca, Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisinden yeni projelerin geliştirilmesi, uygun proje ortaklarının bulunması konusunda destek alıyoruz. Benzer bir şekilde yeni başladığımız robotik sistemler alanındaki Ar-Ge projelerimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesinin akademik danışmanlığından faydalanıyoruz. Anadolu Üniversitesi ile tez çalışmaları ve proje odaklı staj konularında ortak çalışmalarımız mevcut. Kabinlerdeki tekstil malzemeleri konusunda da Uludağ Üniversitesinin tecrübelerinden ve laboratuvar altyapısından sıklıkla yararlanıyoruz. 13 üniversiteden değerli hocalarımızla da elektrikli araç projemiz kapsamında çalışmalar gerçekleştirdik.

Üretimin katma değerini artırabilmek, pazara sunulan ürünlere değer katmak açısından Ar-Ge’nin önemi nedir? Türkiye’de firmaların Ar-Ge’ye yönelmesini sağlamak için hangi adımlar atılmalıdır?

Ülkemizde imal edilen ürünlerin kilogram bazlı ortalama değeri Avrupa standartlarının oldukça altındadır. Bu ürünlerin değerini artırmak, pazarda yer bulmalarını sağlamak için Ar-Ge kapasitemizi geliştirmek, teknolojileri ve yetenekleri ile tanınan markalar yaratmak zorundayız. Bu nedenle firmalar, öncelikle mevcut konumları ve durumlarını çok iyi analiz etmeli, gelecek için gerçekçi ve uygulanabilir hedefler ortaya koymalı ve bu hedeflere ulaşmak için etkin stratejiler oluşturmalıdır. Ar-Ge’yi doğrudan kazanç kapısı olarak görmeyen ve Ar-Ge ile geleceğini oluşturduğunu bilen firmalar; doğru Ar- Ge hedefleri ile sabırlı olmaları durumunda istedikleri sonucu mutlaka alacaktır. Bu süreçte özellikle devletin desteği oldukça önem kazanıyor. Uygun devlet destekleri sayesinde firmalar; kısa sürede tamamlanan, kazanç hedefli, teknolojik yanı zayıf, sürdürülebilirliği bulunmayan projelerden uzaklaşıp, güvenli bir ortamda Ar-Ge çalışmalarını geliştirilebilecek ve hepimiz için daha güçlü, yüzünü geleceğe dönmüş milli bir sanayi oluşturabilecektir.

Sonuçlanan patent ya da faydalı model başvurularınız var mı?

Ar-Ge merkezimizin bugün itibariyle inceleme durumda olan yedi patent başvurusu bulunuyor. Ancak, patent inceleme ve belgelendirme süresinin yaklaşık üç yıl olması nedeniyle iki yıl önce kurulan Ar-Ge merkezimizin henüz sonuçlanan bir başvurusu yok.

Kısa ve orta vadede Ar-Ge merkezine ve sürdürülen uygulamalarına yönelik yeni yatırımlar planlıyor musunuz?

Ar-Ge merkezlerinin en önemli yatırımının insan odaklı çalışmaya verilen önem olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hem bünyemizdeki araştırmacıların yüksek lisans ve doktora gibi akademik faaliyetlerini desteklemeyi, hem de onlara sahada çalışma fırsatı vererek alan tecrübelerini geliştirmelerini sağlayacak olanaklar sağlamayı planlıyoruz. Bütün bunların yanında Ar-Ge merkezimizdeki çalışma ve teknolojik altyapı şartlarını iyileştirerek, araştırmacılarımızın daha uygun ortamlarda çalışmalarına olanak yaratmayı hedefliyoruz. Bununla beraber, Türkiye ve dünyadaki mevcut konjonktürü çok yakından izleyen Hisarlar Makina gelecek planlamalarını yaparken birçok farklı kaynağın yanı sıra, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Ajansının (World Business Council for Sustainable Development) hazırladığı Vizyon 2050 raporunu da referans aldı. Bu çerçevede 2012- 2016 yılları için hazırladığımız beş yıllık stratejik iş planında bütçemizin yüzde 3-4 oranındaki kısmını Ar-Ge yatırım ve harcamaları için ayırdık. Ülkemiz ortalamalarının oldukça üstünde olan bu oran Ar-Ge yatırımlarına Hisarlar Makina’nın verdiği önemi gösteriyor.