Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ekim tarihinde yaptığı açıklama ile Türk Eximbank’a tanıdığı reeskont limitini 11 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseltti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, Türk Eximbank’ın sağladığı toplam destek tutarını üç yıllık dönemde üç kattan fazla artırarak 2013 yılsonu itibariyle 28,1 milyar dolara yükselttiğini vurgulayarak, “2014 yılında ise toplam 33,8 milyar dolarlık bir destek sağlayacağımızı öngörmekteyiz” dedi. Kaplan, TCMB’nin 20 Ekim tarihinde yaptığı açıklama ile Türk Eximbank’a tanıdığı reeskont limitini 11 milyar dolardan 14 milyar dolara yükselttiğini belirtti.

“En Uygun Maliyetli Kaynak”

Hayrettin Kaplan, son dönemde ihracatçılar açısından önemi giderek artan ve piyasadaki en uygun maliyetli kaynak imkanı olan reeskont kredisinden artık daha fazla ihracatçının yararlanabileceğini kaydetti. İhracatçıların küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması ve karşılaştıkları risklerin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla Türk Eximbank’ın son dönemde atağa kalktığını ve ihracat sektörüne verdiği nakdi kredi ve sigorta desteğini önemli ölçüde artırdığını ifade eden Kaplan, şunları söyledi: “24 Ekim 2014 tarihi itibariyle nakdi kredi ve sigorta desteğimizi toplam 26 milyar dolara yükselttik ki, bu yılsonu hedefimizle uyumlu bir performans gösterdiğimizin işaretidir. TCMB ile işbirliği içinde kullandırılan reeskont kredisine piyasadaki en uygun maliyetli kaynak imkanı olması nedeniyle yoğun bir talep bulunmaktadır. Bu çerçevede, reeskont kredisi kapsamında, 24 Ekim 2014 itibariyle, bankamız kaynaklarından da destek sağlayarak 13 milyar dolarlık kredi kullandırılmıştır. TCMB, bir yandan ihracatçılarımızın yoğun talebini dikkate alırken, diğer yandan kendi döviz rezervlerine sağlanan katkının artırılması amacıyla Bankamıza tanıdığı reeskont limiti 20 Ekim 2014 tarihi itibariyle 11 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseltti. Bu sayede, daha fazla ihracatçımız bu imkandan yararlanabilecektir.”

“Am acımız İh racatçılarımızın Reeskont Kredilerine Ulaşımının Kolaylaştırılması”

Kaplan, döviz cinsinden kullandırılacak reeskont kredileri için TCMB’nin 20 baz puanlık faiz indirimine ek olarak beş baz puan da Türk Eximbank’ın indirim yaptığını ve toplamda 25 baz puanlık bir faiz indirim gerçekleştirildiğini kaydetti. Böylece reeskont kredisi faiz oranlarının 120 gün vade için Libor+0,50, 240 gün için Libor + 0,75 ve 360 gün için de Libor+1,50 olarak yeniden belirlendiğini dile getiren Kaplan, ayrıca döviz cinsinden olan bu kaynağı, ihracatçıların TL kredi ihtiyacını dikkate alarak, kur riskinin banka tarafından yönetilmek üzere TL olarak da kullandırdıklarını belirtti. 360 gün vade seçeneğini artık sadece KOBİ’lere tanınan bir olanak olmaktan çıkararak, 25 milyon dolara kadar kredinin son dört ayının banka kaynaklarından karşılanması suretiyle bütün ihracatçılar için de sağlayabildiklerini vurgulayan Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada amacımız ihracatçılarımızın ihtiyaç duydukları uygun maliyetli reeskont kredilerine ulaşımının kolaylaştırılmasıdır. Bu sayede ihracatçılarımızın bu krediyi daha etkin olarak kullanabilmelerinin, dolayısıyla önemli bir maliyet avantajı kazanarak rekabet güçlerini artırabilmelerinin önü açılmıştır. Türk Eximbank olarak ihracatçılarımıza vadeli satış yapma olanağı sağlayarak rekabet güçlerini artırmalarına imkan tanımak amacıyla, 2012 yılından itibaren sevk sonrası dönemdeki finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sevk sonrası reeskont kredisini uygulamaktayız. Bu programda Türk Eximbank’ın kısa vadeli ihracat kredi sigortası müşterisi olan firmaların sigorta poliçeleri de, kredinin asli nitelikteki teminatı olarak kabul edilmektedir. Böylece, program Türk Eximbank kredi programları içinde ilave bir teminat maliyeti doğurmayan tek kredi programı olarak öne çıkmaktadır. Daha fazla ihracatçının bu imkandan yararlanması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde, faktoring firmaları ile çalışan ihracatçılara sevk sonrası reeskont kredisi kullandırılmasının önü de açıldı. İhracatçılarımızın faktoring firmalarına temlik ettikleri ve faktoring firmalarınca da Türk Eximbank’a ciro edilen bonoları TCMB tarafından reeskonta kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte doğrudan Bankamız müşterisi olmayan ihracatçılarımız da uygun maliyetli finansman imkanına kavuşacaktır.”