Antalya’da 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. TARMAKBİR Sektör Buluşması kapsamında kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler; sektör sorunları, çözüm önerileri, mevzuatlar, Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliği başlıkları altında çeşitli sunumlar yaptı.

Sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından tarımsal mekanizasyonla ilgili mevzuat çalışmaları ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, mevzuat ve uygulamalarına dair sorunların görüşülmesi ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 2007 yılından bu yana aralıksız düzenlenen toplantıya; aralarında Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) üyeleri, akademisyenler, ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldığı 87 davetli katıldı.

İki Günde Dört Ot urum Gerçekleştirildi

İki gün süren oturumlar çerçevesinde birinci günün ilk oturumu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sunumlarına ayrıldı. İlgili kurumların sunumlarının ardından soru- cevap kısmında özel sektör temsilcileri; deney, sevk ve kredilendirme işlemleri ile ilgili yaşadıkları çeşitli aksaklıkları dile getirerek çözüm önerilerini tartışmaya açtı. Bu oturumda Sanayi Bakanlığının Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) üzerinden aktardığı sektörel bilgiler ve Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2015 yılı ve sonrası için mevcut hibe desteklere alternatif olarak düşündüğü sıfır faizli tarım makineleri kredisi projesi, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. TDKD tarafından verilen bilgiye göre yeni dönem için IPARD desteklerinin yakında başlayacağı, bununla birlikte traktörün artık kapsam dışında kalacağı belirtildi.

İkinci oturumda ise Ekonomi Bakanlığı ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), PANKOBİRLİK ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin birer sunum yaptı. Ekonomi Bakanlığının sunumunda, sektöre yönelik çeşitli devlet desteklerinden bahsedilerek diğer kurumlarla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. MAİB’nin, genel makine istatistikleri ve MTG’nin faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından PANKOBİRLİK de tedarik sistemleri ve yürütülen projeler konusunda açıklamalarda bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ise 2009-2014 dönemi için firmalar tarafından yapılan fiyat artışının, işçilik ve demirçelik ürünlerinin fiyat artışının gerisinde olduğunu örneklerle anlattı. Oturumun soru-cevap kısmında PANKOBİRLİK tarafından yürütülen tarım makineleri projesi ile ilgili olarak akademisyenler tarafından farklı görüşler ve eleştiriler dile getirildi. Bitki koruma makineleri için bandrol zorunluluğunun kaldırılması ve ruhsat süresinin 10 yıla çıkarılması da tartışılan bir diğer konu oldu.

Ar-Ge, İnovasyon ve Üniversite- Sanayi İşbirliği Tartışıldı

İkinci gün düzenlenen üçüncü oturumun konusu ise Ar-Ge, inovasyon ve üniversite- sanayi işbirliği oldu. Orta ve uzun vadede katma değeri yüksek, teknolojik unsurlar ihtiva eden, rekabet edebilir tarım makineleri üreten ve ihraç eden firmaların hayatta kalabileceği gerçeğinden hareketle; sektörde bir farkındalık yaratılması adına çeşitli aktiviteler yapılması konusu tartışmaya açıldı. Bu çerçevede üniversitelerden gelen konuşmacılar Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verirken TARMAKBİR’in de Ar-Ge ve inovasyon noktasında üyelerine yapabileceği katkılar değerlendirildi.

Dördüncü ve son oturumda ise TSE, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, DLG ve Tüyap Fuarcılık sunumları gerçekleştirildi. TSE tarafından sektörü ilgilendiren çeşitli standartlar, belgelendirme safhasında yaşanan sorunlar ve güncel mevzuat hakkında bilgi aktarılırken Ziraat Bankası ve Türk Eximbank da sunumlarında yatırımlara yönelik sağlanan finansal olanaklardan bahsetti. DLG Fuarcılık tarafından Agritechnica Fuarı ve fuara katılım şartları hakkında bilgi verilirken Tüyap Fuarcılık da Türkiye’de düzenlenen tarım ve mekanizasyon fuarlarına ilişkin güncel durumu aktardı. Ziraat Bankası tarafından verilen zirai kredilerle ilgili olarak yatırımcılar nezdinde karşılaşılan zorluklar ve bankanın aldığı tedbirler son oturumun en çok ilgi çeken konularından biri oldu.