Türkiye’de 2014 yılı marka ve patent başvuru sayıları açıklandı. Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından açıklanan 2014 yılı başvuru rakamlarına göre Türkiye’de toplam başvuruların yüzde 38,7’sini gerçekleştiren makine sektörü birinci oldu.

Türkiye’de alınan patent sayısı 2014 yılı başvuru rakamlarına göre bir önceki yıla oranla yüzde 3 arttı. TPE tarafından açıklanan rakamlar ışığında Türk şirketlerinin patent başvurusunun yüzde 3 arttığı, yabancı şirketlerin yerinde saydığı gözlendi. Geçen yıl katma değerli üretimin itici gücü ise yine makine sektörü oldu. TPE’ye en fazla başvuru yüzde 38,7 ile makine ve teçhizat sektöründen geldi.

Patent Başvuru Sayısı 12 bin 135

2014 yılında Türkiye’de yerli şirketlerin patent başvuru sayısı genel toplamda 4 bin 665 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılında ise bu rakam 3 bin 930 adetti. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin patent başvuru sayısında bir önceki yıla oranla büyük bir değişiklik olmadığı dikkat çekerken, 2014 yılında 7 bin 470 adet olarak gerçekleşen patent başvuru sayısı 2013 yılında 7 bin 526 adede ulaşmıştı. Uzmanlar patent artış hızında makine sektörünün yakaladığı başarılı ivmede 2005’te başlayan Ar-Ge teşviklerinin etkili olduğu görüşünde birleşiyor.

“Sektörümüz Ön Sırada”

İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran mevcut tabloyu yeterli bulmamalarına karşın Türkiye ekonomisinin gidişatı açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Adnan Dalgakıran, makine sektörünün ihracat ve büyümede Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğine değinerek, “Buluş hızında da sektörümüz ön sıralarda. Sektörümüz patent başvurularının niteliksel değerini yükseltiyor. Özellikle 2005 yılından itibaren verilmeye başlayan Ar-Ge teşviklerinin de bunda büyük etkisi var” dedi. Birçok makine firmasının bu teşvikler sayesinde kendi Ar- Ge merkezini kurduğunu söyleyen Adnan Dalgakıran, makine sektörü olarak daha iyi noktalara ulaşmak için yatırıma devam edeceklerinin altını çizdi. Hazırlıkları süren yeni teşvik paketinden de beklentileri olduğunu vurgulayan Adnan Dalgakıran, “Yeni pakette gelişmiş illerdeki yüksek arazi fiyatları ve yetişmiş insan gücüyle ilgili destek bekliyoruz” dedi.

 

“Patentli Üretimle Dünyaya Açılmalıyız”

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ise Türk şirketlerinin daha fazla patentli üretimle dünya pazarlarına açılması gerektiğine dikkat çekti. Yamankaradeniz, “Patent başvurularında performans yüksek. Ancak Türkiye’nin 2023 programı için gerçekleştirilebilir hedefler koyması ve bazı sektörleri doğrudan teşvik etmesi gerekiyor. Önümüzde sekiz yıl var, fazla zamanımız kalmadı” dedi. Yamankaradeniz özetle şunları söyledi: “Türkiye halen Avrupa ülkeleri arasında en çok marka tescili başvurusu yapan ülkedir. Ancak 2014 yılında Türk şirketlerinin patent başvuru sayısındaki artışı yüzde 3 seviyesinde kaldı. Başvuru rakamlarını artırmak için somut adımların atılmalı, devlet desteği sürdürülmeli. Ar-Ge teşviklerinin daha sağlıklı kullanılması gerekiyor. İhracat hamlesinde fark yaratacak şirketlerin sektörlerine odaklanarak uygun ortamı sağlamalıyız. Ayrıca üniversitelerin ve akademisyenlerin desteklenmesi şarttır. Bu desteklenen üniversitelerin her biri farklı uzmanlık alanına sahip olmalıdır. Bir üniversitemiz sağlık medikal alanda uzmanlaşırken bir diğeri otomotiv, bir diğeri ile iletişim bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmalıdır. Ancak bu şekilde odaklanarak organize olabilirsek somut ilerleme kaydedebiliriz.”