“Yaptığımız dış ticaret ve sanayi üretim endeksi veri incelemesi ile makine imalat sanayisinde, 2014 yılının iyi geçtiğini söylemek iyimser bir yaklaşım olacaktır. Ancak günü kurtarabildiğimizi düşünüyorum. 2015 yılının ikinci yarısında toparlanmanın başlamasını umut ediyoruz. Mevcut küresel şartlar, makine imalat sektörünün önemli ülkeleri ve bu ülke pazarlarının eğilimleri dikkate alındığında; makina imalatçılarımızın mevcut durumlarını korumaya ve mümkünse, özellikle ihracat vasıtasıyla performansını artırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Yatırım tipi makinelerin, imalat sektöründe yaşanan gelişmelere ve doğal olarak yerel ve uluslararası pazarların etkisine de açık olduğu hepimizin malumudur. Bu nedenle sektörümüzün ihracatı umut edilen seviyede artış göstermedi. 12 aylık dış ticaret verilerinin 2014 yılı gelişiminin dolar bazında geçen yılın altında seyrettiği (yüzde 5,05) ve artış hızında bir düşüş olduğu gözleniyor. İthalat verileri değerlendirildiğinde; 2014 yılında makine ithalatında 2013 yılına göre yüzde 7,57 oranında bir düşüş yaşandı. Makine pazarımızın büyüklüğü 2014 yılında 41 milyar dolar, imalatımız ise 29 milyar dolar seviyelerindeydi. Pazarın büyüme oranının yüzde -3,58 olarak gerçekleşmesi sürpriz olarak görülmemelidir. İthalatın son iki yıllık eğilimi bu etkinin yaşanmasında temel etkendir. 2014 verilerine göre 2014 yılı toplam ihracatımızın 13,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve buna bağlı olarak ihracat artışımızın da 2013 yılına göre yüzde 5,05 olduğu söylemek mümkün. Makine imalat sektörünün hedefi, her zaman Türkiye’nin genel büyüme oranının üzerine çıkabilmektir. Yüzde 5 seviyelerinde büyüme mevcut şartlarda oldukça iyimser ve makul bir hedef olacaktır. Diğer ihracatçı ülkelerin hedefi, büyüme rakamları ile dünyanın ekonomik koşullarını her geçen yıl daha fazla etkileyen, nüfusu ve genel yapısı ile ciddi bir ihracat potansiyeline sahip fakat; mesafe, kültürel etkenler ve hukuk anlayışı farklılıkları gibi temel uyumsuzluklar nedeniyle, firmalarımızın çok az ilgi gösterdiği Çin’e daha fazla ihracat gerçekleştirmektir. Ayrıca, Rusya pazarının da yasaklamalarla sonuçlanan yeni gelişmelerin imalatçı firmalarımıza daha fazla imkan sunacağını tahmin etmekteyiz.

Bu nedenle firmalarımıza Rusya pazarına yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Bilindiği gibi sektörümüzün 2023 ihracat hedefi, 100 milyar dolar. Bu hedefe ulaşabilmek için, 2015 yılı ve diğer yıllarda ihracat artışımızın, yüzde 25,3 veya daha yüksek oranda gerçekleşmesi gerekiyor. Doğal olarak ihracat artışında 2015 yılı hedefimiz, minimum yüzde 25,3 olacaktır. Bu artışın karşılığı da 16,5 milyar dolardır. Gerçekçi baktığımızda, ihracatımızın artış hızını koruması halinde yüzde 5-6 veya 2-3 puan artırarak yüzde 8-9 seviyelerine ulaşması beklenebilir. Bu artışların karşılığında da ihracatımızın 2015 yılında 13,8-14,3 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini beklemek daha iyimser bir tahmin olacaktır. 2015 yılında makine ithalatımızın yüzde 2-4 seviyelerinde bir artış ile ertelenen yatırımlara bağlı olarak düşüş yaşadığı 2014 yılını yeni yatırımlarla kısmi olarak telafi edeceğini düşünüyorum. Sektörümüz açısından genel seçim en önemli gündem maddesi olacak. Seçimlere ilaveten, dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak bu yıl en büyük risk çapraz kurdaki hareket ve kurların oynaklığı. Bu nedenle üreticiler mali risklerini dengelemek için maliyetlerine göre satış kuru seçmelidir. Yeni kurulacak hükümetten beklentimiz, kalıcı büyüme ve refah için özellikle teknolojik olanlar başta olmak üzere her türlü imalat sanayinin arkasında durmalarıdır.”