Sanayi kuruluşlarında çalışabilecek yeterlilikte, yeni teknolojiler, ürün geliştirme projeleri ve uygulamalarında görev almaya hazır, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırmalar yapabilecek seviyede mühendisler olarak yetiştiklerini düşünen Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, teknolojik gelişime katkı sağlamayı hedefliyor.

“Türk Sanayisi Ar-Ge’nin Önemini Kavrayamadı”

“Makine mühendisliği bölümünü, ailemde çok sayıda mühendis olduğu için ve küçüklüğümden bu yana somut ve analitik düşünmeyi, araştırarak yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiğim için tercih ettim. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü hem öğretim elemanlarının düzeyini beğendiğim hem de Türkiye’de iyi bölümler arasında olduğunu düşündüğüm için seçtim. Mühendislik eğitiminde teori ile uygulamaların birlikte sürdürülmesinin çok önemli olduğunu biliyorum. Bölümümüzde de verilen teorik eğitim yanında, mühendislikte kullanılan çizim, analiz ve modelleme programları kullanabilme yeteneğini kazandırma çalışmalarının oldukça iyi seviyede olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda yapılan değişikliklerle uygulamaya yönelik çalışmalar ağırlık kazandı. Türkiye’deki makine sektörünün son yıllardaki atılım hamlesi bizleri umutlandırıyor. Ama halen istediğimiz noktaya ulaşamadık. Türk makine sektöründe özellikle Ar-Ge’ye yeterli önemin verilmediğini düşünüyorum. Türkiye, Ar-Ge’nin önemini kavrayamadı. Mezuniyet sonrasına yönelik kaygılar taşıyorum. Öncelikle yabancı dil eğitimi alıp akademik kariyer yapmak istiyorum. Ancak endüstriye yönelirsem; Ar-Ge ve üretim alanlarında çalışmayı planlıyorum. Eğitimim süresince stajlarımı üretime yönelik firmalarda yaparak, uygulama, üretim, planlama süreci ve çizim gibi farklı alanlarda pratik bilgimi artırmaya çalıştım.”

“Eğitimde Teorik Uygulamalara Ağırlık Verilmeli”

“Makine mühendisliği bölümünü tercih etmemdeki en büyük etken küçüklüğümden itibaren makinelere olan merakımdır. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde ilk yıldan itibaren bir makine ve sistem tasarımı için gerekli bilgi ile beceriler kazandırılmaya çalışılması benim için çok önemliydi. Teorik bilgilerin yanında deneysel ve uygulamaya yönelik eğitimin de verilmesinin iş yaşamına bizi daha da iyi hazırladığını düşünüyorum. Bununla birlikte, daha çok uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. Türkiye’de makine sanayisi farklı uzmanlık alanlarına ayrılıyor. İlgi duyduğum alanlar hakkında gerek internet gerek farklı iletişim araçlarını kullanarak yeterli bilgiye ulaştığımı düşünüyorum. Türk makine sektörünün Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem vererek iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum. Her mühendis adayı gibi mezuniyet sonra taşıdığım kaygılar bulunmakla birlikte özveri ile çalışarak iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum. Mezuniyet sonrası tasarım ve konstrüksiyon alanında çalışmak istiyorum. Aynı zamanda lisansüstü çalışmalar yapmayı da planlıyorum. Dördüncü sınıfta lisans tezi dersleri kapsamında üretime yönelik çeşitli projelerde görev aldım.”

“Deneyim Sahibi Oldukça Kaygılarım Azaldı”

“Makine mühendisliğini bu alana yönelik ilgi ve merakım nedeniyle seçtim. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü tercih etmemde bu bölümden mezun olan mühendislerle görüşmelerim etkili oldu. Makine bölümünde, teorik bilgilerin yanında pratik bilgileri öğrenerek gerçek bir mühendis olmak en büyük hayalimdi. Şu an bu hayalime ulaştığımı düşünüyorum. Türk makine sektörüne yönelik bilgilerim makine mühendisliği eğitimim başlamadan önce sınırlıydı. Ancak eğitimimin sırasında yaptığım araştırmalarla yeterince bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Mezuniyet sonrası için kaygı taşımama rağmen özel sektörde çalışarak kazandığım deneyim sonucunda kaygılarım azaldı. İş hayatına atılınca sanayi kuruluşlarının imalat ile ilgili bir bölümde çalışmak istiyorum. Eğitim sürecinde bazı mesleki eğitici öğretici kurslara da katıldım.”

“Makine Sektöründeki Gelişmeleri Yakından Takip Ediyorum”

“Makine mühendisliğini çok geniş çalışma alanına sahip ve geçerliliğini yitirmeyecek bir meslek olması nedeniyle seçtim. İyi bir mühendislik eğitimi verilmesi ve diplomasının Avrupa’da geçerli olmasından dolayı Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim almaktan mutluyum. Sanayi ve uygulamaya yönelik eğitimin verilmesinin önemli olduğu ve bilgisayar destekli tasarıma yönelik çalışmaların gerçek hayatta bizlere daha çok yardımcı olacağı düşünüyorum Bu çerçevede bölümümüzde aldığım eğitimlerin beklentilerimi karşılayacağı kanaatindeyim. Ayrıca, iki farklı staj ile de üretime yönelik bilgi birikimim artıyor. Makine sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Makine mühendislilerinin daha çok devreye girdiği ve katkı sağladığı firmalarda düzeyin daha da ileri noktalara taşınacağını düşünüyorum. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmak istiyorum. Makine mühendisliğinin farklı alt dallarında oldukça iyi bir temel eğitim aldığım bu çerçevede de farklı firmalarda çalışabilme kabiliyeti kazandığım kanısındayım.”

“Güçlü Eğitim Kadrosuna Ve Yeterli Teknik Altyapıya Sahibiz”

“Makinelere olan ilgim beni makine mühendisliğine yönlendirdi. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün güçlü eğitim kadrosu ve iyi laboratuvar imkanlarından etkilendim. Eğitimde daha çok uygulamaya yönelik çalışmalara odaklanıyoruz. Bu açıdan bölümümüzde gayet doğru bir planlama yapılıyor. Türkiye’de mekanik tasarım ve imalat sektörleri iyi olmakla birlikte otomasyonda açısından istenilen düzeyde değiliz. İkinci öğretim öğrencisi olarak üç yıldır gündüzleri bir firmada çalıştığım için mezuniyet sonrası iş hayatına daha rahat uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum.”