Makine İhracatçıları Birliğinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan’da Ankara’da yapıldı.

Makine İhracatçıları Birliğinin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan’da Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin Genel Sekreterlik Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Yönetim ve denetim faaliyetlerine dair raporların oybirliği ile onaylandığı toplantıda üyeler, yeni sene için planlamış olup, önceki yıl Ağustos ayında bütçeye bağlanan çalışmalar konusunda bilgilendirildi. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcilerinin gözetiminde, Cenap Eke’nin Divan Başkanlığında yürütülen toplantı MAİB ve MTG Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu’nun sunumu ile başladı. Bir yıl önce göreve gelen mevcut Yönetimin gerçekleştirdiği ve sürdürmekte olduğu projelerini, maliyet unsurları ile birlikte kapsamlı biçimde aktaran Karavelioğlu, Birlik ve Tanıtım Grubunun 2015 yurt içi ve yurt dışı hedeflerini özetledi, bütçelerini izah etti. Ana gider kalemini ihtiva eden uluslararası tanıtım ve fuarlar üzerinde ayrıntılı biçimde duran Karavelioğlu, personel yapısının ve istihdam politikasının faaliyetlerin arzu edilen hızda yürütülmesine elvermediğinin, hizmet alımının ise edinilen tecrübenin kurumlaşmasını sağlayamadığının altını çizerek, sınırlamaların tanıtım gruplarının bütçe büyüklüklerine göre çeşitlendirilmesini beklediklerini ifade etti. Alt sektörlere yoğunlaşma kararı aldıktan itibaren, senede 25’ten fazla yurt dışı ihtisas fuarına katılmaya başlanıldığını vurgulayan konuşmacı, temsil görevini layıkınca yerine getirebilmek için sektörel derneklerin uzmanlıklarından istifade etmeyi kaçınılmaz gördüklerini belirtti. Hedef pazarlardaki çalışmaları da aktaran Karavelioğlu, fevkalade başarılı bulunan Almanya açılımını Rusya ve ABD’nde de başlatmanın gayretleri içinde olduklarını, yurt içinde ise yeni bir kampanyanın hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını ifade etti. Alt sektörelerin örgütlenmesine ve güçlenmesine verdikleri ehemmiyet ve destekleri aktarırken, bu yıl itibariyle 10 derneğimizin 23 AB federasyonunda ülkemizi kendi segmentlerinde temsil eder hale geldiğinin altını çizen Karavelioğlu, MAKFED’in kuruluşu ile AB tepe örgütündeki temsil sorununun da aşıldığını belirtti. Karavelioğlu konuşmasını, “Sektörel bir dayanışma ve tam bir mutabakat ile kurduğumuz MAİB, bilahare kendisinden doğan MSSP ve MTG’nin de kapsama alanları ile bugüne kadar sektörümüzün tepe örgütü olmayı tartışmasız biçimde başarmış, ihracatçı birliklerinden beklenebilecek görevlerden çok fazlasını yerine getirmiştir.

Biz ve Birlik bünyesindeki çalışma arkadaşlarımız, heyecanımızı, Bakanlığımızın, üyelerimizin ve paydaşlarımızın desteği ve işbirliği ile koruyoruz; hepsine müteşekkiriz” sözleriyle tamamladı. Yönetim ve denetim kurullarının oy birliği ile ibra edildiği genel kurul toplantısının kapanışında söz alan MAİB ve MTG Başkanı Adnan Dalgakıran, yaptığı teşekkür konuşmasında, “MAİB görev ve yetkilerinin çok ötesinde bir misyon üstlenerek bu noktaya ulaştık; yazılı olanlarla yetinmedik, durumlardan vazifeler çıkartarak kendi mali ve fikri kaynaklarımızla sorunların merkezine ilerlemeyi bildik. Geldiğimiz noktada, strateji oluşturmak ve politika belirlemekle görevli tüm kuruluşlara destek verecek bilgi ve tecrübeye sahibiz. MAKFED’in kuruluşu ile, sektörün örgütlenme anlamındaki son eksiğini de tamamlamış olduk. Sektörü, bir arada, dayanışma içinde, güçlü bir biçimde, ortak bir hedefe doğru ilerletmek için çabalarımız artık gözle görülür neticelere ulaşmıştır. Makina imalatçılarının sorumluluğunu sadece Ekonomi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımızın üzerinde görmek önce onlara haksızlık etmek demektir; bu sektör bu ülkenin kalkınmasında yegane kaldıraçtır. Biz bu sorumluluğu üstlendik, her yerde dile getirdik.

Dolayısı ile, toplam bir ekonomi politikasının bütün halkaları söylediklerimize itibar etmek, bizi, gelişmiş ülkelerin kendi makina sektörlerini koruduğu gibi korumak durumundadırlar. Her şeyden önce üreten bir ülke olmak zorundayız”. Üretmeden ekonomik canlılık sağlanılan her durumda ülkenin zarara uğrayacağını ifade eden Adnan Dalgakıran sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin diğer ülkelerden ekonomi olarak üstün olması için bir artısının olması gerekiyor. Sanayi sektöründe gelişme kaydetmek için önceki yıllara göre davranmaktan ziyade, gelişmiş ülke referanslarını da aşacak yükseklikte hedeflere yürümemiz gerekiyor. Yani bir büyük iddiayı konuşmalıyız. Büyük hedeflerimiz varsa büyük tartışmalarımızın olması gerekir.” Konuşmaların ardından genel kurul toplantısı üyelerin dilek ve temennilerini aktarmasıyla son buldu.