Geçtiğimiz günlerde ünlü bir makine üreticimiz hak ettiği şekilde basında konu oldu. Değişik vesilerle önceden haberdar olduğumuz bu olay basına da yansıyınca tekrar gurur duyduk. Yapılan iş bir yönü ile gerçekten övgüye değer. Diğer yönü ile yapılan işi bir işletmemizin yapması gerekeni yaptığı şeklinde de anlatabiliriz.

Endüstrileşme çağında yeni bir dönemin başladığını daha önceki yazılarda bahsetmiş ve bazı uygulamalara işaret etmiştik. Avrupa coğrafyasında Endüstri 4.0 başlığı altında (Dünyanın başka bölgelerinde farklı başlık altında ama içerik olarak çok benzeşen hatta aynı olan bir süreçten bahsediyoruz) değişik sektörlerde ifadesini bulan süreç; aklın başka nesnelere devşirilmesi olarak da yorumlanabilir. Fizikteki hareket yasaları, elektriğin gücü derken enformasyon teknolojileri ve internet bazlı akıl yürütmeler yani nesnelerin interneti.

Tüketim alışkanlıklarımız ile komünikasyon araç, yöntem ve içeriklerini değiştiren teknolojinin bunları üreten makineleri es geçmesi düşünülemezdi. Artık akıllı makineler, akıllı fabrikalar dönemine geçiş sürecindeyiz. Bu süreçte alınan mesafeler ile hali hazırda tahayyül sınırlarımızı zorlayan yeni “yapılanmalarla” karşı karşıya kalacağız.

Teknoloji Herkese Lazım

Makine Tanıtım Grubu (MTG) Almanya faaliyetleri planlanırken başta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin önerileri doğrultusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bunları ülkemize kazandırmak önceliğimiz oldu. Bu çerçevede Almanya’da stratejik partner kurum/ kuruluşları seçerken en ayırt edici, belirleyici faktör sektörümüze teknolojik katkı oranı, artı değer yaratılmasındaki faydaydı. Bu nedenle seçilen iki partner organizasyon bugünün ve yarının konularına çözümler üreten kuruluşlardır. Bunlardan birincisi, bilhassa Endüstri 4.0 adı altında Almanya’da en gelişmiş makine kümesi olan OWL (OstWestfalenLippe) Makine Kümesi, ki bu alanda değişik uygulamalara öncülük eden işletmeleri ve Ar-Ge enstitüleri barındırmaktadır. Diğeri ise Almanya’nın uygulanabilir Ar-Ge konusunda lider enstitüsü olan Fraunhofer himayesinde faaliyet gösteren VEMAS’tır (Makine İnovasyon Birliği).

İHTİYAÇLARIMIZ NELERDİR?

Makine sektörümüz geçen son 10 yıl zarfında önemli gelişmeler gösterdi. Hemen hemen tüm makine alt gruplarında faaliyetleri olan işletmelere sahibiz. Bu işletmelerimiz önemli ölçüde ihracat gerçekleştiriyor olsa da rekabet güçlerini geliştirmek ve daha ileri seviyelere taşımak zorundayız. Kaliteli makine ve aksamlar üretiyoruz ve bu da uluslararası pazarlarda karşılığını buluyor ama sadece bu faktörle orta hatta kısa dönemde varlık göstermek mümkün olmayacaktır. Enerji verimliliği, proses optimizasyonu ve kaynakların verimli kullanımı alanında önemli zaaflar taşıyoruz. Bu zaaflara teknoloji eksikliği de eklendiği takdirde tehlikenin boyutları büyümektedir. Dolayısıyla bugünün sorunlarını unutmadan ve üzerine ciddi bir şekilde giderek yarın için hedeflediğimiz pozisyon ve bu yolda yapılması gerekenler konusunda mesai harcamak elzemdir.

Türkiye’nin makine sektörü alanında bir Çin olmasını beklemiyor ve de hedeflemiyoruz ama bu ülkenin yani Çin’in son 15 senede ağırlıkla düşük ve orta segment makinelerde rakiplerle arasını önemli oranda kapattığına ve hatta bazı alt gruplarda lider olduğunu izlemekteyiz. Almanya ve ABD ile orta segment teknoloji alanında girdikleri yarışta da başarısız olacaklarını tahmin etmiyorum. Belki ayrı bir yazı konusu ama Çin bu hedefleri yakalarken iki konuda tavizsiz, ödünsüz çalıştı; birincisi personel kalifikasyonu ve verimliliği diğeri de teknoloji ithalatı (İthal edilen teknolojinin içselleştirilmesi ve çoğaltılması). Bu hedeflere ulaşmada devlet politikalarının ve desteklerinin de katkısı tartışılmaz bir gerçektir.

TEKNOLOJİ FORUMLARI

MTG, işletmelerimizin yurt dışında gözü-kulağı olmaya itina ile devam edecektir. Bu faaliyetlerde başarılı olmak için siz üyelerin aktif katkı, destek ve işbirliğine ihtiyacımız dünden daha fazladır. Somut konularda destek sağlayabilmek için ihtiyaçların iletilmesi ve ülke içinde ve dışında yaptığımız etkinliklere katılım sağlamak, görüş ve önerileriniz ile doğru yılda ilerlemeye katkınız çok önemlidir. Almanya’da ve Türkiye’de düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz “Teknoloji Forumlara” dikkatinizi çekmek isteriz. Bu forumlarda bir taraftan teknolojik trendlere eğilirken diğer taraftan da işbirliği partnerleri bulmanıza destek olmaktayız.

Güzel, iç açıcı bir kitap tavsiyesi ile yazıyı sonlandıralım. Tarihçi Truitt yeni yayınlanan kitabında ortaçağ döneminde İstanbul ve Ortadoğu havzasının makine, robot tasarım ve uygulamalarında dönemin Avrupa’sından ne kadar ileri olduğunu ve onları nasıl şaşırttığını anlatmaktadır.

“Elly R. Truit; Medieval Robots-Mechanism, Magic, Nature, and Art, University of Pennsylvania Press, Philadelphia”